Projekti

Nezavisno udruženje novinara Srbije već više od deset godina sprovodi projekte kroz koje ostvaruje svoju misiju -  da snažnim i proaktivnim delovanjem u javnosti štiti prava novinara i drugih medijskih radnika u Srbiji, sistematski unapredjuje profesionalne standarde i promoviše etički odgovorno novinarstvo.

Naši projekti uključuju informisanje novinara o njihovim pravima, podizanje svesti o važnosti poštovanja etičkog kodeksa, specijalističke treninge i projekti koji posredno ili neposredno jačaju kapacitete novinara i medija širom Srbije.

Više o aktuelnim projektnim aktivnostima NUNS-a možete pročitati u sekciji Top aktivnosti na ovoj strani, dok više o projektima možete naći na stranicama Aktuelni projekti i Prethodni projekti.

Ukoliko želite da sarađujete sa NUNS-om, molim vas posetite stranicu Imate li ideju?


Top aktivnosti

18. 06. 2018.

Stefan Cvetković se obraća javnosti sutra u 13 časova

foto

Novinar Stefan Cvetković koji je nestao u sredu, 13 ...

detaljnije

13. 06. 2018.

Udruženja: Ne prihvatamo novac od Ministarstva – konkurs je bio nelegitiman

foto

Novinarska i medijska udruženja odlučila su da ne prihvate ...

detaljnije

01. 06. 2018.

Svedok u slučaju Ćuruvija: Kasete iz Mobtela uzete zakonito

foto

Žestoke rasprave obeležile su današnje saslušanje svedoka ...

detaljnije

31. 05. 2018.

Previše lažnih vesti

foto

Pravila novinarskog zanata trebalo bi da budu dovoljna ...

detaljnije

04. 05. 2018.

Mediji na jugu Srbije nikad nisu bili ugroženiji

foto

Sa današnje diskusije o slobodi medija i stanju u lokalnim ...

detaljnije

Aktuelni projekti

Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu

Projekat Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu predviđa proizvodnju dokumentarnog filma na osnovu nalaza istraživanja o primerima koji se od 2008. godine dokumentuju u NUNS-ovoj bazi napada na novinare, kao i produkciju onlajn izdanja publikacije Specijalizovani Dosije.

detaljnije

Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti

Projekat je nastao kao odgovor na identifikovan problem nedovoljne uključenosti civilnog sektora u javni dijalog u oblasti medijskih politika, kao i na opadajući trend medijskih sloboda što direktno utiče na razvoj demokratskog društva. Konzorcijum tri organizacije (BIRN, Nezavisno udruženje novinara Srbija NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija SCF) koje imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti, razvio je ovu akciju koja će najpre uticati na izgradnju kapaciteta civilnog sektora u Srbiji da se uključi u kreiranje medijskih politika ali i da zastupa sopstvene interese u medijskoj sferi.

detaljnije

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

Šest novinarskih organizacija su se okupile oko zajedničkih problema - rastućeg ograničavanja medijskih sloboda od strane države i sve učestalijim napadima na novinare u našim zemljama, i spremnosti da se kroz saradnju, razmenu iskustva i zajednički nastup doprinese da ovi problemi budu prepoznati i rešeni.

detaljnije

U fokusu

Projekat "U fokusu" koji sprovodi NUNS u saradnji sa Topličim centrom za demokratiju i ljudska prava i Asocijacijom lokalnih nezavisnih medija "Lokal pres"razvijen je sa ciljem da da doprinos unapređenju kapaciteta i lokalnih novinara i medija za proizvodnju istraživačkih priča uz podršku stručnjaka i nevladinih organizacija iz oblasti transparentnosti javnog finansiranja i zaštite ljudskih prava s posebnim fokusom na radna prava.

detaljnije

Baza podataka napada na novinare

Krajem 2013. godine, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja započelo realizaciju projekta „Baza podataka napada na novinare“.

detaljnije

Besplatni kursevi engleskog jezika za novinare

Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Ambasadom SAD organizuje besplatne kurseve engleskog jezika za novinare.

detaljnije

Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS – a

Zahvaljujući organizacijama Civil Right Defenders NUNS nastavlja sa pružanjem besplatnih pravnih saveta i besplatnim zastupanjem na sudu. Od 2010. godine članovi su kontaktirali NUNS više od 160 puta, a 17 novinara je zastupano u sudskim procesima.

detaljnije

SEKO za medije, kulturu i organizacije civilnog društva

Učešće organizacija civilnog društva i izgradnja partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u procesu planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

detaljnije

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten