09. 10. 2014. Ljuba Đorđević Novi magazin

Izgubljeni u statistici

Elektronska baza podataka o osobama sa invaliditetom, njihovim udruženjima i savezima omogućiće formulisanje važnih politika i prioriteta...

detaljnije

09. 10. 2014. Jelka Jovanović Novi magazin

Školovanje, rad i stanovanje osoba sa invaliditetom (OSI) u medijskom ogledalu - Na marginama života i štampe

Kad bi se statistika prenela na medijski teren, osobe sa invaliditetom trebalo bi da imaju bar dva sata dnevnog televizijskog i radijskog programa ili nekoliko stranica u svakom broju novina i magazina. Njih, međutim, nema ni približno toliko, “zaposednu” novinske...

detaljnije

28. 08. 2014. Jelka Jovanović Novi magazin

Jedan zakon, mnogi aršini

Višemilionska kazna koju je izdavač Danasa platio zbog nepoštovanja zakona o obaveznom zapošljavanju osoba sa invaliditetom otvorila je niz pitanja. Na neka od njih odgovor je potražila Jelka Jovanović...

detaljnije

24. 07. 2014. Milica Mima Ružičić Novi magazin

Mediji kao barijera

Identitet osobe koja je ometana u funkcionisanju i kojoj se, usled urođene ili stečene karakteristike, uskraćuje ravnopravan pristup dobrima i uslugama pristupačnim većini, ne treba da se skriva već da se promoviše. Tim pre što je u pitanju iskustvo koje svako...

detaljnije

24. 07. 2014. Ivona Povržan Novi magazin

Tumači bez pravila

Gluvi u državi Srbiji teško mogu da ostvare svoja osnovna prava zato što državne institucije u Srbiji nemaju prevodioce za znakovni jezik. Zašto srpski znakovni jezik nije ozvaničen i kakve su posledice, istraživala je Ivona Povržan...

detaljnije

10. 07. 2014. Boris Šuman Novi magazin

Kako žive osobe sa invaliditetom u Subotici

Subotičani kažu da je njihov grad, kao multietnička i multikulturna sredina, posebno osetljiv na probleme manjina, pa i jedne od najvećih u svetu – osoba sa invaliditetom...

detaljnije

03. 07. 2014. Aleksandar Arsenijević Novi magazin

Kao i svuda – ravnopravni, a diskriminisani

Teškoće pri hodu, oslabljen vid i sluh, osnovi su da čovek postane – osoba sa invaliditetom. Kako ova velika ugrožena grupa živi u Čačku, analizira Aleksandar Arsenijević...

detaljnije

09. 06. 2014. Jelka Jovanović Novi magazin

Dobri zakoni ne čine život dostojnim

Dobri zakoni nisu dovoljni da osobama sa invaliditetom učine život dostojnijim, potrebno je da svi društveni akteri znaju svoju ulogu, kaže za Novi magazin pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vladimir Pešić...

detaljnije

05. 06. 2014. Jelka Jovanović Novi magazin

Ma, može se živeti uspravno!

Biti rođenjem ili nesrećom drugačiji najčešće je osuda na samoću i uzaludnost, pokazuje statistika. Ali, brojke sudbine pokazuju da ne mora biti tako...

detaljnije

19. 05. 2014. Advokat Slobodan Kremenjak NUNS

Boris Malagurski i autocenzura na društvenim medijima

Boris Malagurski i autocenzura na društvenim medijima

Svaka sudska odluka koja se tiče javno izgovorene ili napisane reči, nužno proizvodi efekat na stanje slobode izražavanja u društvu. Taj efekat se ogleda kako na objektivno stanje slobode izražavanja koje u društvu imamo, tako i na percepciju tog stanja u javnosti...

detaljnije

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten