Aktuelni projekti

Slobodan i bezbedan novinar=informisani građani

Opšti cilj - Jačanje uticaja organizacija medijskog društva na razvoj medijskih politika u skladu sa najboljom EU praksom, te doprinos demokratskom razvoju Srbije.

detaljnije

Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu

Projekat Novinari pod pritiskom: pretnja demokratskom procesu predviđa proizvodnju dokumentarnog filma na osnovu nalaza istraživanja o primerima koji se od 2008. godine dokumentuju u NUNS-ovoj bazi napada na novinare, kao i produkciju onlajn izdanja publikacije Specijalizovani Dosije.

detaljnije

Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti

Projekat je nastao kao odgovor na identifikovan problem nedovoljne uključenosti civilnog sektora u javni dijalog u oblasti medijskih politika, kao i na opadajući trend medijskih sloboda što direktno utiče na razvoj demokratskog društva. Konzorcijum tri organizacije (BIRN, Nezavisno udruženje novinara Srbija NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija SCF) koje imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti, razvio je ovu akciju koja će najpre uticati na izgradnju kapaciteta civilnog sektora u Srbiji da se uključi u kreiranje medijskih politika ali i da zastupa sopstvene interese u medijskoj sferi.

detaljnije

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

Šest novinarskih organizacija su se okupile oko zajedničkih problema - rastućeg ograničavanja medijskih sloboda od strane države i sve učestalijim napadima na novinare u našim zemljama, i spremnosti da se kroz saradnju, razmenu iskustva i zajednički nastup doprinese da ovi problemi budu prepoznati i rešeni.

detaljnije

U fokusu

Projekat "U fokusu" koji sprovodi NUNS u saradnji sa Topličim centrom za demokratiju i ljudska prava i Asocijacijom lokalnih nezavisnih medija "Lokal pres"razvijen je sa ciljem da da doprinos unapređenju kapaciteta i lokalnih novinara i medija za proizvodnju istraživačkih priča uz podršku stručnjaka i nevladinih organizacija iz oblasti transparentnosti javnog finansiranja i zaštite ljudskih prava s posebnim fokusom na radna prava.

detaljnije

Baza podataka napada na novinare

Krajem 2013. godine, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja započelo realizaciju projekta „Baza podataka napada na novinare“.

detaljnije

Besplatni kursevi engleskog jezika za novinare

Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Ambasadom SAD organizuje besplatne kurseve engleskog jezika za novinare.

detaljnije

Pravni saveti i zastupanje na sudu za članove NUNS – a

Zahvaljujući organizacijama Civil Right Defenders NUNS nastavlja sa pružanjem besplatnih pravnih saveta i besplatnim zastupanjem na sudu. Od 2010. godine članovi su kontaktirali NUNS više od 160 puta, a 17 novinara je zastupano u sudskim procesima.

detaljnije

SEKO za medije, kulturu i organizacije civilnog društva

Učešće organizacija civilnog društva i izgradnja partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u procesu planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

detaljnije

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten