Prethodni projekti

Socijalno ugroženi - nevidljivi u društvu

Projekat  Socijalno ugroženi - nevidljivi u društvu usmeren je na povećanje vidljivosti ovih katerogija stanovništva. U prvoj fazi projekta biće sačinjena analiza medijskog praćenja socijalno ugroženih grupa u periodu od mesec dana. U drugoj fazi će novinari napraviti tekstove i video priloge u kojima će kroz primere predstaviti položaj ovih grupa. Tekstovi i video prilozi će biti objavljeni u nedeljniku Novi magazin, na sajtu www.novimagazin.rs i na sajtu www.nuns.rs, ali i prosleđeni svim agencijama i zainteresovanim medijima, kao i službama iz sistema socijalne zaštite. U trećoj fazi, NUNS će izraditi Vodič o izveštavanju o socijalno ugroženim grupama sa rečnikom i na seminarima za novinare koje će organizovati  u Beogradu, Čačku i Vranju predstaviće ovu publikaciju .

Dugorčni cilj ovog projekta je doprinos razvoju nediskriminativnog, korektnog i objektinog izveštavanja o ljudima koji su u sistemu socijalne zaštite kao korisnici pomoći ili usluga, kao i doprinos u smanjivanju predrasuda o ovim kategorijama stanovništva.

Kratkoročni cilj projekta je specijalizovanje posebno mlađih novinara i senzibilisanje urednika za sistematsko praćenje ovih tema kao I povećanje broja medijskih priloga.

Rezultati projekta biće:

  1. Izveštaj o monitoringu medija
  2. Osam tekstova i video klipova
  3. Vodič o izveštavanju o socijalno ugroženim grupama sa rečnikom (Preuzmite vodič u PDF formatu)
  4. Više od 40 novinara bolje obučenih za praćenje ovih tema
  5. Specijalizovani dodatak u nedeljniku Novi magazin na temu socijalno ugriženih grupa

 

Ovaj projekat sprovodi Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku Ministarstva rada I socijalne politike.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten