Prethodni projekti

Media Pool 2013

Cilj projekta Media Pool 2013 je da se poboljša znanje i razumevanje novinara i time opšte javnosti o procesima na putu integracije Srbije u Evropsku uniju sa naglaskom na reformu zakonodavstva i pravosuđa.

Upućenost i razumevanje zakonodavnog procesa i njegove reforme ostaje apstraktna za većinu građana. Bez sumnje, uloga medija u informisanju javnosti, pa čak i edukaciji javnosti u ovoj oblasti je nesporna. Jačanje profesionalnih kapaciteta, ulaganje u njihovo razumevanje ključnog procesa, širenje mreže eksperata u oblasti u regionu i EU, veći pristup različitim izvorima informacija predstavljaju stubove 4 – 5 aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta Media Pool 2013 u Srbiji.

 

Do sada smo realizovali tri aktivnosti:

  • Seminar koji je ugostio 17 novinara iz medijskih kuća iz svih delova Srbije i vodeće stručnjake u oblasti novinarstva, vladinog i nevladinog sektora iz Hrvatske i Srbije. Tema seminara je bila Profesionalno izveštavanje o procesu harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa normativima i tekovinama Evropske unije.
  • Studijsko putovanje novinara u Zagreb ( februar 2013. godine) pod temom Izveštavanje o reformi pravosuđa- iskustva Republike Hrvatske.
  • Vodič za novinare: Pregovaračka poglavlja 23 i 24 o čemu pregovaramo? ( promocija u Beogradu u septembru 2013, Novom Sadu u oktobru 2013).

 

ZAŠTO VODIČ ZA NOVINARE?

U komunikaciji i razmeni mišljenja sa novinarima koji su učestvovali u projektnim aktivnostima Media Pool-a, sami novinari su identifikovali problema sa kojima se suočavaju u svom svakodnevnom radu kada je reč o prikupljanju i korištenju izvora informacija, uglavnom nedovoljnom vremenu koje bi im bilo potrebno za istraživanje, često stručno preopterećnim jezikom kojim su napisane informacije koje dobijaju od izvora i problemom kako kompleksne informacije preneti jezikom razumljivim običnim gradjanima.

Upravo zbog navedenog, javila se potreba za izradom jedne publikacije koja će objediniti osnovne informacije o predstojećem putu integracije Srbije u EU sa naročitim naglaskom na poglavlja 23 i 24 sa kojima počinje i završava predpristupni proces.

Vodič daje odgovor na mnoga ključna pitanja poput: ko vodi pregovarački proces? Kako se on odvija? Šta su pravne tekovine Evropske unije i na kojim principima se one zasnivaju? Zašto 35 poglavlja? Šta je to screening? Kako se kreiraju merila za otvaranje pregovaračkih poglavlja a kako merila za zatvaranje?

Ko odlučuje o tome da li je zemlja – kandidat spremna da otvori neko poglavlje i da li je i kada spremna da ga zatvori? Da li se jednom zatvorena pregovaračka poglavlja mogu ponovo otvoriti? Šta su pregovaračke pozicije Evropske unije a šta pozicije zemlje kandidata? Od čega se sastoje poglavlja 23 i 24 i zašto se ona prva otvaraju i poslednja zatvaraju? Kakva su iskustva drugih zemalja? Kako izgleda proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa evropskim? Koja su najvažnija tela, agencije i institucije Evropske unije? i još mnogo toga.

Vodič je dopunjen spiskom važnih institucija, dokumenata, konvencija i linkovima kako bi olakšali pretraživanje izvora za koje novinari u redakcijskoj svakodnevnici uglavnom nemaju vremena.

Takođe, ono sa čim će se novinari često susretati je veliki broj skrašenica koji su dio EU žargona ali postaju ustaljene i u izveštajima. Spisak ovih kao i mapa Shengen sistema, predstavljeni su pregledno na mapi koja je dodatak ovoj publikaciji.

Publikacija je obogaćena intervjuima koje su dali: Stephan Fule, evropski komesar za prosirenje i politiku prema susedima Evropske komisije, Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave Republike Srbije i Aleksandar Pejović, glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Oni su svoje poruke, pouke i iskustva podelili sa novinarima Srbije kojima je ova publikacija prvenstveno namenjena ali i gradjanima Srbije i najširoj javnosti.

Vodič za novinare će biti dostupan i u PDF online verziji.

Autori vodiča su: Ivana Đurić i Sanja Mrvaljević Nišavić a glavni i odgovorni urednik je Kristian Turkalj, član Pregovaračke skupine za Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava Republike Hrvatske.

Broj stranica je 136. Elektronska verzija publikacije nalazi se na poklon CD-u koji je dodatak uz hard copy Vodič. 

 

image1        image2 

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten