Prethodni projekti

Kampanja za medijsku pismenost

U avgustu 2013. godine, Medijska koalicija, pod vođstvom Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Američka agencije za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su petnaestomesečni projekat vredan 248,000 USD u cilju jačanja i podrške demokratizaciji srpskog društva kroz promociju medijske pismenosti, i nezavisnog i odgovornog novinarstva.

Projekat Kampanja za medijsku pismenost ima za cilj da utvrdi kakva je percepcija medija i nivo razumevanja uloge medija i medijske kulture kod mlađe i starije populacije i da potom, kroz seriju aktivnosti, doprinese razvoju analitičkog pristupa medijskim sadržajima. Ciljne grupe projekta su podjednako srednjoškolci, profesori građanskog vaspitanja i novinari.

Dugoročno, cilj projekta je promovisanje kvalitetnog i odgovornog novinarstva kroz širenje svesti pre svega mladih konzumenata o neophodnosti kritičkog pristupa informacijama i odgovornoj proizvodnji medijskih sadržaja. Pored toga, poseban fokus biće stavljen na bezbednost i privatnost na internetu, a najpre pri korišćenju društvenih mreža. 

Istraživanje – medijska pismenost u Srbiji

Istraživanje će biti  sprovedeno na uzorku od  više od 3200 srednjoškolaca, profesora građanskog vaspitanja, studenata novinarstva i novinara. Istraživanje, koje je za Medijsku koaliciju sprovela  organizacija BIRODI daće podatke koje će omogućiti uspešnu realizaciju planiranih aktivnosti. U narednih godinu dana biće organizovano 25 događaja i to trinaest javnih debata, i po tri edukativne radionice za đake, profesore građanskog vaspitanja i novinare koji su pokazali interesovanje za ovu temu. Očekujemo da će se u aktivnosti uključiti 130 srednjoškolaca i 240 profesora i novinara. Projekat će se fokusirati na osam gradova i opština.

Pored ovih aktivnosti, Medijska koalicija će sprovesti i multimedijalnu kampanju u okviru koje će proizvesti 8 video spotova i 8 radio džinglova, kao i proizvodnju onlajn resurs centra za profesore građanskog vaspitanja, novinare i srednjoškolce. Koalicija će raditi na obezbeđivanju podrške medija sa nacionalnom frekvencijom i medija na lokalu kako bi kampanja imala što širu pokrivenost.

Onlajn resurs centar

U januaru 2014. godine će biti otvoren veb sajt Onlajn resurs centar -  mesto gde će profesori moći da nađu izvore materijala u planove časova o temama u vezi sa medijskoj pismenosti za časove građanskog vaspitanja, a srednjoškolci materijale koje će ih dodatno zainteresovati za prirodu i ulogu medija u njihovim životima.  Novinari će na ovom sajtu moći da nađu najnovija onlajn oruđa koja mogu da koriste u svom poslu, kao i ideje kako da odgovorno koriste društvene mreže i internet za razvoj tema i proizvodnju tekstova od javnog interesa.

Rad sa srednjoškolcima i profesorima

Radionice koje su namenjene srednjoškolcima imaju za cilj da razviju svest mladih o sigurnosti i privatnosti na društvenim mrežama, odgovornom onlajn postupanju (ponašanju) kao i da ih poduče načinima na koje mogu da iskoriste društvene mreže i nove medije za svoj rad u školi i u budućnosti, na fakultetu.

Pored novih medija, radionice i sama kampanja će se fokusirati i na važnost kritičke analize i konzumiranja sadržaja i u takozvanim tradicionalnim medijima, značaj odgovornog novinarstva ne samo za demokratski razvoj Srbije  već i za razvoj budućih odgovornih građana zemlje.

Radionice koje su namenjene profesorima građanskog vaspitanja skoncentrisaće se na oruđa koja internet i novi mediji nude prilikom razvoja inovativnih metoda rada sa mladima, te izvora informacija i materijala za planiranje i sprovođenje časova, Pored toga, tema radionice će biti i opšta, a često nepoznata pravila korišćenja društvenih mreža koje profesori moraju da znaju kako bi blagovremeno i tačno informisali svoje đake. Izbor učesnika radionica zavisiće od interesovanja pojedinačnih škola, a planirano je da po jedna bude u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

 

Rad sa novinarima

Pored rada sa profesorima građanskog vaspitanja i srednjoškolcima, projekat predviđa aktivnosti koje za ciljnu grupu imaju novinare. Koristeći rezultate istraživanja, projekat će se kroz tri radionice i otvaranje onlajn resurs centra fokusirati na unapređenje znanja novinara o korišćenju novih medija i onlajn oruđa u svom poslu. Pored toga, planirana je izrada Etičkog kodeksa onlajn novinarstva koja će se baviti gorućim etičkim pitanjima  savremenog novinarstva i mini brošure za novinare o onlajn oruđima koje mogu da koriste u svom poslu.

 Javne debate

Tokom trajanja biće organizovano 12 javnih diskusija u osam gradova na koje će biti pozvani predstavnici medija, relevantnih državnih institucija kao i organizacija koje su prepoznaju značaj medijske pismenosti građana za  njihov rad. Teme diskusija pokriće tekuća pitanja koja proizilaze iz implementacije Medijske strategije, uključujući donošenje i primenu medijskih zakona, medijsku pismenost ali i izazove sa kojima se mediji i njihovi uposlenici suočavaju.

 

Medijska koalicija

Medijsku koaliciju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Lokal pres i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Koalicija je formirana radi zagovaranja usvajanja i implementacije Medijske strategije i povećanja nezavisnosti medija i njihove zaštite od pritisaka.

Kontakt

Za više informacija o projektu, predviđenim aktivnostima i rezultatima ili ako vaša organizacija želi da podrži Kampanju, kontaktirajte vama najbližu članicu Medijske koalicije, ili Nezavisno udruženje novinara Srbije.

 

NUNS:

Maja Vasić-Nikolić

Projekt menadžer

e: majavn@nuns.rs

tel: 066 88 22 007

ili

Tamara Filipović Stevanović

Projekt koordinator

e: tamara.filipovic@nuns.rs

tel: 066 88 22 009

 

 

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten