Naslovna  |  Projekti  |  Prethodni projekti  |  Školovanje, zapošljavanje i stanovanje osoba sa invaliditetom u ogledalu štampe

Prethodni projekti

Školovanje, zapošljavanje i stanovanje osoba sa invaliditetom u ogledalu štampe

Projekat Školovanje, zapošljavanje i stanovanje osoba sa invaliditetom u ogledalu štampe NUNS  je sproveo tokom šest meseci u 2014. godini pod pokrovteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja. Cilj ovog projekta bio je da doprinese kvalitetnom informisanju o položaju osoba sa invaliditetom u školskom sistemu, svetu rada i uslovima njihovog stanovanja kao preduslov za njihovo osnaživanje za samostalan život, razbijanje predrasuda i jačanje sistema socijalne zaštite.

Prema procenama u Srbiji ima oko 700.000 osoba sa invalititetom raznih uzrastva, što je desetina ukupne populacije. Podaci pokazuju da većina ne učestvuje u aktivnom životu zajednice i da su višestruko češće izloženi diskriminaciji od ostalih građana. U posebno nepovoljnom položaju su višestruko ranjive osobe poput žena, Roma, dece i starijih sa invaliditetom. Iako je zakonski okvir za osnaživanje osoba sa invaliditetom na izuzeztno visokom novou, oni su najčešće isključivo na brizi porodica i socijalnih ustanova. Posledica tog “nemešanja” je segregacija i dodatna izloženost diskriminaciji. Jedini način da se trajno to promeni jeste stalno infomisanje o mogućnostima i obavezama društva, čime se istovremeno senzibiliše široka javnost i stvaraju preduslovi za smanjenje segregacije i dikriminacije.

Kroz istraživanje u Beogradu, Subotici, Nišu i Smederevu, NUNS i Novi magazin pokušali su da predstave stanje na terenu i odgovore na pitanja koliko se osoba sa invaliditetom školuje, radi i samostalno (i/li uz podršku) stanuje, koje su najveće prepreke da se taj broj poveća i šta društvo čini da im škola, rad i stan budu dostupniji. Tekstovi sa temama koje se tiču ugroženih grupa stanovništva izrađeni su u okviru ovog projekta i objavljeni su na ovom saju i u nedeljniku Novi magazin kao i specijalizovani dodatak koji možete pogledati ispod ovog teksta. U okviru projekta održane su četiri zajedničke radionice za novinare, predstavnike NVO sektora i zaposlene u sistemu socijalne zaštite u Beogradu, Nišu, Smederevu i Subotici.  Takođe izrađen je i Vodič za izveštavanje o ranjivim grupama sa posebnim osvrtom na osobe sa invaliditetom koji možete preuzeti dole ispod teksta.

Projekat “Školovanje, zapošljavanje i stanovanje osoba sa invaliditetom u ogledalu štampe”,  sprovodi NUNS u saradnji sa Novim magazinom, a uz podršku Ministartva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten