Prethodni projekti

Kosovo Serbia: LIVE

Tokom 2015. godine Nezavisno udruženje novinara Srbije i KosovoLive NGO iz Prištine zajedno sprovode projekat jačanje kapaciteta i razmene novinara izmedju redakcija u Beogradu i Prištini. Cilj projekta Kosovo Serbia: LIVE je doprinos poboljšanju protoka informacija između Kosova i Srbije kroz nastavak i jačanje projekta razmene novinara na relaciji Beograd – Priština. Na taj način partneri žele da doprinesu stvaranju novih veza između dva naroda koje će, dugoročno, doprineti procesu pomirenja i normalizaciji njihovih odnosa.

Ovaj projekat je podržan od Delegacije EU u RS  i predstavlja nadogradnju projekta razmene novinara iz Beograda i Prištine koje je NUNS realizovao u 2011. i 2014. godini u saradnji sa Ambasadama SAD u Beogradu. Pored razmene novinara projekat predviđa i jačanje kapaciteta učesnika kroz tematske treninge, umrežavanje novinara, kao i organizaciju četiri okrugla stola tokom kojih će se diskutovati mogućnosti i prepreke u saradnji Beograda i Prištine na polju kulture, obrazovanja, suočavanja sa prošlošću i budućnosti evrointegracija u regionu.

Trening i razmena novinara

U skladu sa projektnim planom NUNS i KosovaLive NGO su kontaktirali glavne i odgovorne urednike beogradskih i prištinskih medija kako bi ih zainteresovali za projekat razmene i dobili dozvolu za angažovanje njihovih novinara. Mediji čiji novinari učestvuju u razmeni su:

Iz Beograde - Novi magazin, Newsweek, Vreme, Danas, BETA, FoNet, CINS i RTV Vojvodina 

Iz Prištine -  Zeri, Koha Ditore, Kosovo 2.0, Kohavision, RTV21, Kosovalive360 i TV Klan Kosova

Imajući u vidu ciljeve projekta, za novinare učesnike organizovana su dva trodnevna treninga, po jedan u Beogradu i Prištini.  Fokusi treninga bili su različiti, a realizovali su ih stručnjaci iz obe zajednice. 

Dvodnevni trening u istraživačkom novinarstvu u Beogradu sproveli su zajedno Agron Bajrami, urednik dnevnika Koha iz Prištine i Branko Čečen, direktor NUNS-ovog Centra za istraživačko novinarstvo. Oni su govorili o osnovama istraživačkog novinarstva i prekograničnom istraživačkom novinarstvu u kontekstu projekta.

Dvodnevni trening o onlajn platformama koje novinari mogu da koriste u svakodnevnom radu u Prištini držali su Besa Luci, suosnivačica i urednica portala Kosovo 2.0 i Vojislav Stevanović, novinar TV N1 i NUNS-ov trener za novinarstvo u konekstu društvenih mreža.

Teme i treneri poludnevnih treninga koji su organizovani u Beogradu i Prištini:

Izazovi EU integracija -   Vladimir Todorić, Centar za nove politike i član Demokratske stranke, gde vodi resor za pravosuđe je govorio o harmonizaciji interese izmedju  Beograda i Prištine tokom pregovora i Demush Shasha, generalni sekretar u Ministarstvu za evropske integracije Vlade Kosova koji je govorio o procesu EU integracije u kontekstu Beograda i Prištine

Izazovi kulturne saradnje - Lola Joksimović, nezavisni stručnjak iz oblasti kulture je govorila o kulturnim politikama i kako se država i društvo reflektuju u kulturi i bila domaćin Maji Stojanović, direktorki Građanskih incijativa koja je govorila o iskustvu organizovanja festivala Miredita, dobar dan! i Danku Runiću, direktor Hartefakt fondacije, koji je govorio  o izložbi Bogujevci, vizuelna istorija. Pored njih, o razmeni iz oblasti kulture je govorila i Nita Deda, direktorka komunikacija medjunarodnog filmskog festivala DokuFest u Prizrenu. Nita se fokusirala na rad sa različitim umetnicima iz Srbije i regiona i načinu na koji festival funkcioniše.

Suočavanja sa prošlošću – trening su držale su Marijana Toma, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo u Beogradu koja je govorila o tranzicionoj pravdi i Nora Ahmetaj, izvršna direktorka Centra za istraživanje, dokumentovanja i publikovanje iz Prištine koja je fokus stavila na izveštavanje medija o tranizicionoj pravdi.

Ekonomski odnosi – Beograd priština - sa novinarima učesnicima projekta razgovarali su Arian Zeka, izvršni direktor Američke privredne komore na Kosovu i Nedžat Beljulji, urednik TV Spektri i preduzetnik.

Razmena novinara

U skladu sa projektnim planom razmena novinara trajaće 6 meseci – od aprila do kraja septembra i kao rezultat, novinari će poizvesti najmanje jedan tekst odnosno TV prilog iz gore navedenih tema. Beogradski novinari će imati ukupno 12 dana rada u Prištini, kao i novinari iz Prištine koji će dolaziti u Beograd radi istraživanja.

Sve medijske priloge objaviće mediji u kojima novinari radi, NUNS i KosovaLive NGO. 

Razmena agencijskih vesti

Pored jačanja kapacitete učesnika projekta i proizvodnja medijskih priloga kao rezlutat razmene, projekat predvidja i razmenu vesti agencija iz Beograda i Prištine. U skladu sa tim, u periodu o 1. maja do 31. oktobra 2015. novinske agencije BETA i KosovaLive razmeniće ukupno 240 vesti koje tiču odnosa Beograda i Prištine i time doprineti širem informisanju građana obe zajednice o aktuelnim dešavanjima

Organizacija debata

U okviru projekta predvidjena je organizacija četiri debate, dve u Beograd i dve u Prištine. Teme debata kretaće se u gore navedenim tematskim okvirima, u zavisnosti od aktuelnih dešavanja a prisustvovaće im  učesnici iz Beograda i Prištine.

Prva debata biće organizovana 8. juna 2015 i baviće se temom saradnje iz polja kulture. Ostale debate biće vremenski raspoređene do kraja oktobra, dok će u novembru biti organizovana zavrsna konferencija koja će okupiti sve učesnike projekta u Beogradu.

Specijalizovani Dosije

Specijalizovani Dosije, NUNS-ova publikacija koja izlazi u dnevnom listu Danas biće proizvedena u poslednjoj fazi projekta i sadržaće najbolje proizvedene tekstove novinara u razmeni, izveštaje odnosno sugestije sa okruglih stolova koje mogu dovesti do bolje komunikacije između relevantnih aktera kao i razgovore sa novinarima učesnicima projekta.

Specijalizovani Dosije biće preveden na albanski jezik i objavljen u dnevnom listu Koha.

Projekat sprovode Nezavisno udruženje novinara Srbije i KosovaLive NGO.

Projekat Kosovo Serbia: LIVE finansira Evropska unija u okviru Podrške civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013 i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten