Prethodni projekti

Mladi istražuju javni interes

U junu 2015. godine, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, pokrenulo je projekat Mladi istražuju javni interes.

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese promociji participatornog procesa određivanja i tretmana tema od javnog interesa kroz podizanje svesti mladih  o važnosti njihovog učestvovanja u tom procesu. Pored toga, želimo da doprinesemo i jačanju kapaciteta mladih - budućih donosioca odluka -  za javno izražavanje svojih stavova i ideja kroz medijsku obradu i promociju. 

U tu svrhu planirana je organizacija dva trodnevna trening za učenike III i IV razreda srednjih škola iz Subotice i Niša. Učenike će Tatjana Ljubić, trener NUNS-a, tokom tri dana provesti kroz metodologiju dekonstrukcije i konstrukcije medijskih sadržaja. Kroz komunikaciju sa svojim vršnjacima, grupa će izabrati i medijski obraditi teme od javnog interesa koje oni smatraju važnim a nedevoljno obrađenim. 

Kao rezultat radionice, uz dodatnu pomoć novinara Borisa Šumana (YU Eco RTV) i Predraga Blagojevića učesnici radionice će proizvesti 3 medijska priloga (video, tekst i multimedijalni onlajn prilog) koji će biti objavljeni na YUEco RTV i na portalu www.juznevesti.com.

Svi materijali sa radionica, kao i proizvedeni medijski sadržaj biće dostupan učenicima i profesorima građanskog vaspitanja i maternjeg jezika kao resurs prilikom obrade tema koja se tiče javnog interesa, prava građana i medija.

Učesnici projekta biti obučeni u proizvodnji medijskih sadržaja i te veštine će moći da podele sa vršnjacima i primene u svom budućem radu.

Pošto se radionice završe, učesnici će u doprineti i proizvodnji NUNS publikacije Specijalizovani Dosije koji će biti objavljen u dnevnom listu Danas do kraja novembra.

Više o pojmu medijske pismenosti i materijale za mlade, profesore i novinare možete naći na sajtu www.medijskapismenost.net.

 

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten