NUNS :: Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/rss.html sr http://nuns.rs/img/logo.png NUNS :: Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/rss.html NUNS: Kosovske vlasti da omoguće slobodan rad novinara http://nuns.rs/info/statements/52612/nuns-kosovske-vlasti-da-omoguce-slobodan-rad-novinara.html NUNS poziva predstavnike vlasti i nadležne insititucije Kosova da omoguće novinarima da nesmetano rade svoj posao. ]]> Naime, na prelazu Jarinje je danas održan protest novinara koji izveštavaju na srpskom jeziku, zbog trodnevnog zadržavanja ekipe RTS-a na ovom prelazu. Prema rečima reportera redakcije KoSSev, okupilo se oko 20 medijskih radnika sa Kosova i Metohije, kao podrška kolegama. Još uvek se čeka na odgovor kosovskih institucija o tome šta je razlog zadržavanja.

Ekipa RTS-a već treći dan čeka da ih puste na teritoriju Kosova, međutim, ništa od toga se ne dešava. Novinarka koja predvodi ekipu, Svetlana Vukmirović, tvrdi da i dalje nemaju objašnjenje zašto su zadržani. Ona je podsetila da je unazad dve godine više puta zaustavljana i zadržavana na pola sata do sat, bez ikakvog obrazloženja, te da je ovo prvi put da ovako dugo čekaju, ali i da se provere na punktu tiču isključivo nje.

Ipak, već tri dana se niko od zvaničnika ne oglašava, uprkos tome što je pisano ministru spoljnih poslova Ben Saljihu i portparolu policije Bajramu Krasnićiju.

NUNS upozorava da novinarska profesija ne služi za politička potkusurivanja i ubiranje poena, već da izveštava časno i verodostojno o događajima koji su od javnog značaja za javnost, stoga još jednom pozivamo da se novinarima RTS-a omogući da rade svoj posao.

NUNS će svakako obavestiti regionalne i međunarodne organizacije o ovom slučaju.

NUNS,

17. februar 2021. godine

]]>
Wed, 17 Feb 2021 19:02:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52612/nuns-kosovske-vlasti-da-omoguce-slobodan-rad-novinara.html
NUNS: Osuda za ometanje u radu novinara Dejana Kožula http://nuns.rs/info/statements/52518/nuns-osuda-za-ometanje-u-radu-novinara-dejana-kozula.html Nezavisno udruženje novinara Srbija (NUNS) osuđuje ometanje u radu novinara Dejana Kožula, koji je izveštavao sa Kosova uoči izbora koji su tamo održani. ]]> Naime, prema njegovim rečima, dok je snimao na trgu u Kosovskoj Mitrovici, došao je predstavnik Srpske liste i objašnjavao okupljenima gde da se ide da se glasa. Kako Kožul navodi za NUNS, taj predstavnik je uputio reči svima da ne sme da se snima, da se ne bi loše protumačilo.

„Šta ima pogrešno tu da se protumači? Sve je jasno. Hoću da snimim jer nemaju pravo da zabrane“, uzvratio je Kožul.

U tom trenutku dolazi druga osoba, koja ga hvata za ruku i spušta mu kameru, da ne bi snimao.

Pozivamo sve političke aktere, ali posebno predstavnike vlasti, da ni u kakvom slučaju ne smeju da ometaju novinare u svom radu.

NUNS će svakako i ovaj slučaj registrovati u bazi napada i pritisaka na novinare, i obavestiti nadležne organe i institucije.

NUNS,

16. februar 2021.

]]>
Tue, 16 Feb 2021 13:10:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52518/nuns-osuda-za-ometanje-u-radu-novinara-dejana-kozula.html
NUNS: Neradni dani 15. i 16. februar http://nuns.rs/info/statements/52514/nuns-neradni-dani-15-i-16-februar.html Sekreterijat Nezavisnog udruženja novinara Srbije, povodom Dana državnosti Srbije, neće raditi u ponedeljak i utorak, 15. i 16. februara 2021. godine. ]]> x

]]>
Fri, 12 Feb 2021 16:55:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52514/nuns-neradni-dani-15-i-16-februar.html
KPP: Ukloniti nedostatke u radu na ZSPIJZ http://nuns.rs/info/statements/52471/kpp-ukloniti-nedostatke-u-radu-na-zspijz.html Koalicija za pristup pravdi zahteva od vlade Republike Srbije da bez odlaganja ukloni brojne nedostatke u radu na izmeni i dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (ZSPIJZ), i to tako što će obezbediti da rad na Zakonu preuzme nadležno ministarstvo za ljudska prava uz ravnopravno učešće stručnjaka, predstavnika medija, udruženja i dr, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. ]]>

Demokratija i pravna država počivaju na poštovanju nadležnosti i javnosti rada organa vlasti. 

ZSPIJZ predstavlja jedan od stubova demokratskog uređenja u Republici Srbiji. Cilj ovog zakona je regulisanje načina ostvarivanja i zaštite prava javnosti da bude obaveštena o radu organa vlasti, kao i javnih ustanova i preduzeća. Ovo pravo jemči Ustav Republike Srbije.

ZSPIJZ se već deceniju označava kao najkvalitetniji evropski zakon u oblasti pristupa informacijama i to od strane relevantnih međunarodnih organizacija.

Rad na izmeni i dopuni ZSPIJZ opterećen je brojnim nepravilnostima, odnosno nedostacima koji se mogu svrstati u pet grupa.

Prvo, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), nije nadležno za rad na izmeni i dopuni ZSPIJZ. Nadležnost ovog ministarstva ne može se neposredno ili posredno izvesti iz čl. 11. Zakona o ministarstvima. Prema čl. 12. ovog zakona, a u vezi sa čl. 39 ovog zakona, za izmene i dopune Zakona nadležno je ministarstvo koje je nadležno za izradu propisa o ljudskim pravima, a to je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Drugo, radnu grupu MDULS-a za izmenu i dopunu ZSPIJZ, koja je formirana nakon konstituisanja nove vlade R.S., čine samo adresati Zakona, dakle organi vlasti koji imaju obavezu poštovanja i zaštite prava na pristup informacijama, uz isključenje beneficijara Zakona, dakle predstavnika organizacija civilnog društva, medija, kao i stručne i opšte javnosti. Na ovaj način se u potpunosti zanemaruju participativni mehanizmi u oblikovanju sadržine zakonskih odredbi, karakteristični upravo za demokratski pravni poredak. 

Treće, i u neposrednoj vezi sa drugim, nedostaci se vezuju za javnost rada na izmeni i dopuni Zakona. Naime, na internet stranici MDULS-a nema elementarnih informacija o radu na Zakonu u periodu nakon konstituisanja radne grupe koja trenutno radi na izmenama i dopunama, što znači da se ova aktivnost skriva od javnosti. Poslednje objavljene informacije o predloženim zakonskim rešenjima datiraju iz novembra 2019. godine. U tom smislu, čini se da bi bez poteškoća moglo da se zaključi da se na zakonu koji obezbeđuje javnost rada organa vlasti radi u tajnosti, što posebno zabrinjava ako se uzmu u obzir izjave koje je Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i član radne grupe prethodnih dana davao u javnosti o tome da će se ”sve u Zakonu promeniti”. 

Četvrto, prema raspoloživim informacijama, rad na Zakonu nakon konstituisanja nove vlade RS nije organizovan na način koji propisuje Zakon o planskom sistemu. Evo skraćene liste odredbi tog zakona koje su do sad pretrpele povredu:

-  Neprepoznavanje ”zainteresovanih strana” i ”ciljnih grupa” iz čl. 2, kao subjekata koji učestvuju u stvaranju javnih politika;

-  Povreda načela upravljanja sistemom javnih politika iz čl. 3, a posebno načela

relevantnosti i pouzdanosti; prevencije i predostrožnosti; jednakosti i nediskriminacije;

javnosti i partnerstva; kao i odgovornosti;

-  Povreda pravila o izradi koncepta politike iz čl. 16. i 17, a u vezi sa regulatornim merama javne politike iz čl. 24;

-  Povreda pravila o sprovođenju ex-ante analize efekata iz čl. 31;

-  Povreda pravila o javnosti rada iz čl. 32-34. 

Uz to, prema raspoloživim informacijama nije planirana ni javna rasprava o Nacrtu zakon,

što može da dovede do povrede i odredbe o sprovođenju javne rasprave iz čl. 36. Zakona.

Peto, prema raspoloživim informacijama o dosadašnjem radu na izmeni i dopuni ZSPIJZ, a posebno na osnovu uvida u predložena rešenja koja datiraju iz 2019. godine, može se zaključiti da preti ozbiljna i neposredna opasnost od urušavanja sistema pristupa javnim informacijama. Naime, u kontekstu modela pogrešne primene zakona koji su do sad uobličeni u praksi postupanja organa vlasti, Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i Upravnog suda, usvajanje predloženih rešenja omogućilo bi nastupanje težih povreda, sa jedne strane, interesa javnosti da zna u slučaju kad ovaj interes preteže u odnosu na suprotan interes, a sa druge strane, javnih interesa i interesa zaštite ličnih prava pojedinaca u slučajevima kad ovi interesi pretežu u odnosu na interes javnosti da zna.

U Beogradu, 11. februara 2021.

Koaliciju za pristup pravdi čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights

Defenders, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine,

PRAXIS, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, CHRIS mreža odbora za ljudska prava u Srbiji i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

]]>
Thu, 11 Feb 2021 17:13:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52471/kpp-ukloniti-nedostatke-u-radu-na-zspijz.html
NUNS: Apel za smirivanje strasti u medijskom okruženju http://nuns.rs/info/statements/52399/nuns-apel-za-smirivanje-strasti-u-medijskom-okruzenju.html Nezavisno udruženje novinara Srbije osuđuje pretnje i uvrede upućene Gordani Uzelac sa televizije Pink. Pozivamo institucije da reaguju i nadležne organe da joj pruže zaštitu. ]]> NUNS podseća da je samo tokom 2020. zabeleženo 32 fizička napada, 15 napada i pretnji imovini, te 50 verbalnih pretnji. Takođe, zabeležili smo i 92 pritiska na novinare i medije. Dok, sa druge strane, u 2021. je zabeleženo 11 napada i pritisaka, zaključno sa ovim.

Uglavnom se radi o pritiscima i pretnjma prema novinarima nezavisnih medija, a većina napada su logična posledica nastupa i izjava državnih funkcionera, počev od predsednika Republike, uperenih protiv nepodobnih novinara i medija.

NUNS redovno obaveštava o svakom slučaju napada regionalne i međunarodne organizacije, i nastoji da svaki od tih slučajeva isprati do kraja.

Još jednom apelujemo da se smire strasti u medijskom okruženju i pozivamo zvaničnike vlasti da ne utiču dodatno na kontaminiranje već uveliko zatrovane scene.

NUNS,

10. februar 2021.

]]>
Wed, 10 Feb 2021 13:24:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52399/nuns-apel-za-smirivanje-strasti-u-medijskom-okruzenju.html
NUNS: Snažna podrška novinarima u Belorusiji http://nuns.rs/info/statements/52344/nuns-snazna-podrska-novinarima-u-belorusiji.html Nezavisno udruženje novinara Srbije pruža nedvosmislenu podršku nezavisnim novinarima i medijima u Belorusiji, i poziva beloruske vlasti da prestanu sa torturom nad njima. ]]> Naime, novinarke Belsata Katarina Andreva i Darja Čulkova nalaze se u pritvoru još od 15. novembra. Privedene su zbog izveštavanja o nasilnoj represiji organa vlasti tokom protesta u Minsku. One su optužene da su aktivno učestvovale, pa čak i vodile „grupne akcije koje grubo krše javni red i mir“ uz pomoć uživo prenosa, što je tobože rezultiralo zastojem u javnom i gradskom prevozu. Preti im do tri godine zatvora.

Udruženje novinara Belorusije zabeležilo je tokom 2020. da su beloruske vlasti 477 puta hapsile novinare; 62 novinara su bila izložena nasilju; te je zatvoreno 50 medija, a sveukupno su novinari proveli oko 1.200 dana u zatvoru.

Podsećamo da je i Srbija tokom julskih demonstracija prošle godine, povodom najave ponovnog uvođenja policijskog časa, takođe imala višednevni problem nemilosrdnog ponašanja nad novinarima, koji su svoj posao radili profesionalno I u javnom interesu. Tokom tih dana zabeleženo je 29 napada i pretnji, odnosno jedno hapšenje novinara.

Zato kolege i koleginice iz Belorusije ne smeju da budu usamljeni i odbačeni u ovoj borbi, budući da mnoge vlasti širom sveta, na svoj način, pokušavaju raznim sredstvima da uguše slobode govora i pisanja, odnosno da ih stave pod kontrolu.

NUNS poziva vlast u Srbiji da reaguje na kontinuirano nasilje koje se sprovodi nad našim kolegama u Belorusiji, a takođe ćemo uputiti zvaničan protest Ambasadi Belorusije u našoj zemlji.

NUNS,

9. februar 2021.

]]>
Tue, 9 Feb 2021 14:36:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52344/nuns-snazna-podrska-novinarima-u-belorusiji.html
NUNS: Najoštrija osuda izveštavanja medija o preminulom maloletnom licu http://nuns.rs/info/statements/52208/nuns-najostrija-osuda-izvestavanja-medija-o-preminulom-maloletnom-licu.html Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije osuđuje izveštavanje medija o preminulom maloletnom licu pronađenom u reci Tamiš, koji su svojim pisanjem i snimanjem prekršili Etički kodeks novinara Srbije. ]]> NUNS je uočio da su Kodeks novinara Srbije prekršili sledeći mediji: RTS, Nova.rs, Kurir, Espreso, Telegraf, Večernje novosti, Blic, Informer, Republika/Srpski telegraf, Objektiv, Direktno, Alo, B92, Pink i Prva.

Pre svega, prekršene su odredbe o Poštovanju privatnosti, gde je novinar dužan da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše, te je prilikom izveštavanja o nesrećama nedozvoljeno objavljivanje imena i fotografija žrtava. Novinari i urednici naročito treba da izbegavaju spekulacije i prenošenje nedovoljno proverljivih stavova u izveštavanju o nesrećama i tragedijama. U izveštavanju o događajima koji uključuju lični bol i šok, novinar je dužan da svoja pitanja prilagodi tako da odražavaju duh saosećanja i diskrecije.

Takođe, prekršena je Odgovornost novinara, u kojoj je novinar dužan da poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece, kao i Novinarska pažnja, gde je novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom. Korišćenje časnih sredstava je isto prekršeno, što se tiče izveštavanja o ovom slučaju.

NUNS poziva sve medije da nesreću ne pretvaraju o senzacionalistički dernek, i da poštuju privatnost žrtve i njene porodice, jer ovaj konkretan slučaj, kao i svaki drugi slične prirode, koliko god interesovala širu javnost sa dužnom pažnjom se moraju čuvati informacije od ličnosti oštećenih i detalji slučaja. 

Sa druge strane, Zakon o elektronskim medijima zahteva da se medijska usluga pruža na način kojim se poštuju ljudska prava, naročito dostojanstvo ličnosti, a obaveze medijskih emitera se detaljno i preizno uređuju Pravilnikom o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga REM-a.

Pravilnik obavezuje pružaoce medijskih usluga da informacije o tragičnom događaju objavljuju bez senzacionalizma i uz poštovanje privatnosti i dostojanstva žrtve takvog događaja, žrtvinih srodnika ili drugih žrtvi bliskih lica, kao i da medijsku uslugu pruža na način kojim se poštuje dostojanstvo ličnosti korisnika medijske usluge, učesnika u programu i lica na koje se objavljena informacija odnosi.

Svakako, preporučujemo svi zaposlenima u medijima da se drže priručnika „Prevencija samoubistva“, koji može da se pročita na ovom LINKU.

NUNS će obavestiti Savet za štampu i REM povodom ovog nečasnog izveštavanja.

NUNS,

04.02.2021.

 

]]>
Thu, 4 Feb 2021 14:15:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52208/nuns-najostrija-osuda-izvestavanja-medija-o-preminulom-maloletnom-licu.html
SafeJournalists: Vojislav Šešelj verbalno napao novinarku RTRS http://nuns.rs/info/statements/52119/safejournalists-vojislav-seselj-verbalno-napao-novinarku-rtrs.html Mreža SafeJournalists najoštrije osuđuje napad srpskog političara Vojislava Šešelja na novinarku “Radio televizije Republike Srpske” Natašu Miljanović-Zubac. Šešelj, osuđeni ratni zločinac i lider Srpske radikalne stranke, prošle subote (30. januara 2021) verbalno je napao novinarku „Radio televizije Republike Srpske“ Natašu Miljanović-Zubac na „Happy TV“ u „Vikendom ujutru“ emisiju, nazivajući je uvredljivim imenima i navodno otkrivajući tajne o njenoj prošlosti. ]]> „Kao novinarka godinama izveštavam o raznim ‘osetljivim’ političkim temama, korupciji, kriminalu, ali nikada nisam doživela tako brutalne i monstruozne napade. Ovog puta ja sam bila meta, a ukoliko nadležne institucije nešto ne poduzmu u ovom slučaju, pitanje je ko je sljedeći “, rekla je Nataša Miljanović-Zubac za mrežu SafeJournalist.

„Moram takođe da kažem da sam veoma razočarana što su voditelji i uredništvo “Happy televizije” dozvolili Šešelju da iznosi takve uvrede, bez ikakve reakcije ili pokušaja da ga spreče u tome. Sve ovo uticalo je na moje zdravlje, kao i na članove moje porodice, i definitivno planiram da tužim Šešelja i “Happy TV”, kao i druge medije koji su preneli njegove navode ”, dodala je ona.

S druge strane, Borka Rudić, generalna sekretarka Udruženja BH novinari, rekla je da je „ovo brutalan primer mizoginih izjava političara koji kontinuirano govore o politici nasilja nad novinarkama“.

„Institucije moraju da zaustave kršenje ženskih ljudskih prava, i u tom kontekstu posebno pozivamo Regulatorno telo za elektronske medije (REM) i Savet za štampu Srbije da preduzmu zakonom propisane mere za rodnu diskriminaciju, zadiranje u privatnost i verbalno nasilje nad novinarima RTRS-a. Užasno je što ovu vrstu nasilja odobravaju i sprovode pojedini mediji, pružajući političarima priliku da zloupotrebe medijski prostor da bi narušili ljudsko i profesionalno dostojanstvo žena novinarki “, rekla je Borka.

Ovo nije prvi put da se Vojislav Šešelj ovako ponaša na televizijama koje imaju nacionalnu frekvenciju. Njegovo stalno prisustvo u veoma gledanim medijima u Srbiji ostavlja dalekosežne posledice kako za medije, tako i za celo društvo u Srbiji, pa i šire.

Mreža SafeJournalists, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na Zapadnom Balkanu, pridružila se svojoj članici u osudi uvredljivog i pogrdnog govora i pozvala javne osobe i političare da se pravilno ponašaju u svom javnom nastupu. Takođe pozivamo regulatorna i samoregulatorna tela u Srbiji da preduzmu mere protiv medija, koji su dali prostora za takav neprimeren sadržaj.

O ovom novom slučaju obavestićemo relevantne nacionalne i međunarodne zainteresovane strane.

 Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

Beograd - Podgorica - Priština - Sarajevo - Skoplje - Zagreb, 02.02.2021.

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Udruženje BH novinari

Hrvatsko novinarsko društvo

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Sindikat medija Crne Gore

 

]]>
Tue, 2 Feb 2021 12:58:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52119/safejournalists-vojislav-seselj-verbalno-napao-novinarku-rtrs.html
NUNS: Najavljeni sporazum Telekoma i Telenora ugrožava medijski pluralizam u Srbiji http://nuns.rs/info/statements/52117/nuns-najavljeni-sporazum-telekoma-i-telenora-ugrozava-medijski-pluralizam-u-srbiji.html Nezavisno udruženje novinara Srbije izražava ozbiljnu zabrinutost zbog najavljenog sporazuma državne kompanije Telekom Srbija i mobilnog operatora Telenora, u vlasništvu investicionog fonda PPF, koji može dodatno da naruši medijski pluralizam i uveća već postojeći monopol države u medijskoj sferi. ]]> Javnosti dostupna dokumenta pokazuju da sporazum Telekoma Srbija i Telenora ima za osnovni cilj potiskivanje kompanije SBB sa tržišta, odnosno, onemogućavanje profesionalnih medija iz sastava Junajted grupe, pre svega Televizije N1 i Nova S, da dođu do najšire publike.

Državna kompanije Telekom Srbija i pored zakonskih ograničenja već je duboko involvirana u proizvodnju informativnog programa i akter je u nekoliko projekata i investicija u medijskoj industriji koji su u stručnoj javnosti označeni kao sumnjivi i protivzakoniti: od kupovine kablovskog operatora Kopernikus za 195 miliona evra od vlasnika bliskog Srpskoj naprednoj stranci, koji potom za skoro istu cenu kupio televizije sa nacionalnom frekvencijom - Prva i O2, preko finansijske podrške kontroverznom biznismenu Igoru Žeželju za kupovinu tabloida Kurir, do učešća u osnivanju nekoliko novih kablovskih televizijskih kanala.

NUNS je povodom tih akvizicija Telekoma Srbije javno izražavao protest, jer se mimo javnosti, protivno zakonu i pod sumnjivim ekonomskim opravdanjima, država umešala u medijsku sferu sa namerom da proširi svoj uticaj i nametne potpuni monopol u medijima.

Najavljeni dogovor Telekoma Srbije i Telenora izaziva našu bojazan i zbog činjenice da je on u potpunoj suprotnosti sa ciljevima iz Strategije razvoja sistema  javnog informisanja do 2025. godine, a koji se odnose na uspostavljanje funkcionalnog, održivog i fer medijskog tržišta zaštićenog od političkog uticaja, kao i na unapređenju kvaliteta i raznoivrsnosti medijskih sadržaja koji zadovoljavaju potrebe za informisanjem različitih društvenih grupa.  Takođe, zabrinutost izaziva i činjenica da je vlasnik Telenora, češki biznismen Petar Kelner, ranije optuživan od novinarskih udruženja i javnosti u Češkoj i Sloveniji da u saradnji sa vladajućim partijama guši slobodu medija u ovim zemljama.

NUNS će o najavljenom dogovoru dve kompanije obavestiti međunarodne novinarske i medijske organizacije, jer se njime ugrožava već narušeni medijski pluralizam u Srbiji.

NUNS, 2. februar 2021.

]]>
Tue, 2 Feb 2021 12:09:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52117/nuns-najavljeni-sporazum-telekoma-i-telenora-ugrozava-medijski-pluralizam-u-srbiji.html
Civilno društvo i mediji traže hitno izjašnjenje Uprave za sprečavanje pranja novca o nalazima FATF-a http://nuns.rs/info/statements/52053/civilno-drustvo-i-mediji-traze-hitno-izjasnjenje-uprave-za-sprecavanje-pranja-novca-o-nalazima-fatf-a.html Organizacije civilnog društva i mediji zahtevaju od Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma da se u što kraćem roku izjasni o nalazima Radne grupe za finansijsku akciju (FATF), da je u slučaju “Spisak” proverom 57 organizacija i pojedinaca iz medija i civilnog sektora bez odgovarajućeg pravnog osnova prekoračila svoja ovlašćenja i postupila suprotno preporukama i standardima ovog međunarodnog tela. Takođe, pozivamo ovaj organ da preduzme konkretne korake da sanira štetu koja je nastala organizacijama i pojedincima koji su neprimereno targetirani. ]]> Organizacije civilnog društva i mediji sa “Spiska” zahtevaju od Uprave za sprečavanje pranja novca i Vlade Srbije da javno objave ključne nalaze analize u kojoj je potvrđeno da organizacije i pojedinci sa Spiska posluju u skladu sa Zakonom, i da se odazovu pozivu građanskog društva da o ovome zajedno izveste komercijalne banke u Srbiji.

 

Izjašnjavajući se o ovom potezu Uprave u postupku koji je protiv Srbije pokrenut od strane Specijalnih izvestilaca Ujedinjenih nacija povodom slučaja “Spisak” FATF je ocenio da postoji sumnja da je Republika Srbija prekršila preporuku tog tela koja određuje granice ovlašćenja Uprave za sprečavanje pranja novca kao organa finansijske obaveštajne službe (preporuka 29).

 

Podsetimo, specijalni izvestioci Ujedinjenih nacija su u saopštenju objavljenom 11. novembra 2020. godine zaključili da je Vlada Srbije zloupotrebila mehanizam za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa ciljem da zaplaši predstavnike civilnog društva i branitelje ljudskih prava, da ograniči njihov rad i da uguši kritiku vlasti kada je bankama u Srbiji poslala zahtev da dostave podatke o svim računima i novčanim transakcijama za 57 organizacija i pojedinaca iz medija i civilnog društva navedenih na takozvanom “Spisku”. Ovo telo je tada tim povodom pokrenulo postupak, koji je uključivao i zahteve za zvanično izjašnjenje Republike Srbije, ali i Radne grupe za finansijsku akciju (FATF), međunarodnog tela na čije preporuke se Uprava za sprečavanje pranja novca pozivala u obrazloženju svog postupanja, kao i Komiteta Saveta Evrope za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma - MONEYVAL. Napominjemo da je ovaj slučaj našao svoje mesto i u izveštaju o napretku zemalja obuhvaćenih punim monitoringom o kome se raspravljalo na poslednjoj sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, održanoj 25-28. januara, kao jedna od najvažnijih tačaka za procenu napretka Srbije u toku 2020. godine.

 

Odgovarajući na zahtev Specijalnih procedura za izjašnjenjem, FATF se jasno ogradio od ovakvih postupaka Uprave, navodeći da deli zabrinutost Ujedinjenih nacija povodom navoda da je Srbija zloupotrebila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma da vrši pritisak na civilno društvo i ograniči njegov rad, zbog njegove kritičke orijentacije prema vlastima. U odgovoru ove organizacije, se dalje ističe da je ovakvo postupanje Uprave u direktnoj suprotnosti sa standardima FATF-a, te da ovlašćenja data finansijskim obaveštajnim organima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma ne uključuju neselektivne zahteve za informacijama za potrebe izrade analiza, nazivajući ih “ribolovačkim ekspedicijama” (fishing expeditions). Takođe, FATF je konstatovao da u izradi strateških analiza, finansijsko-obaveštajna tela, kakvo je Uprava za sprečavanje pranja novca nemaju pravo da traže podatke od svojih obveznika, tj. komercijalnih banaka i da je u suprotnosti sa njihovim standardima da se podaci o konkretnim  organizacijama i pojedincima prikupljaju bez osnova sumnje. Time je ukazano da je objašnjenje Uprave za sprečavanje pranja novca da je koristila član 73 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma jer nije imala drugi način da prikupi podatke o donacijama organizacijama sa Spiska u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim standardima.

 

Ovo objašnjenje ukazuje i da Uprava nije spremna za istinsko partnerstvo sa građanskim sektorom u borbi protiv terorizma, jer je do ovih podataka mogla da dođe i molbom prema organizacijama i ponudom da učestvuju u izradi dela analize. Takvi primeri dobre prakse partnerstva u primeni preporuke broj 8 FATF koja se tiče sprečavanja zloupotrebe neprofitnog sektora za finansiranje terorizma već postoje u Evropi. 

 

Reagujući na objavljivanje spornog zahteva Uprave za sprečavanje pranja novca bankama u julu prošle godine, OCD i mediji sa spiska, ali i međunarodne organizacije uključujući Evropsku komisiju i Evropsku federaciju novinara, su uputile zahtev Upravi za sprečavanje pranja novca da razjasni osnov ove provere i kriterijume kojima se vodila u njenom sprovođenju. Ovakvim odgovorom FATF-a kao najpozvanijeg međunarodnog tela u ovoj oblasti ne samo da je potvrđena naša sumnja u osnovanost postupanja srpskih vlasti u ovom slučaju, već je jasnim određivanjem relevantnih međunarodnih institucija u ovom pogledu ustanovljen standard koji se može primenjivati u svim drugim slučajevima zloupotreba mehanizama za sprečavanje finansiranja terorizma u svrhu pritisaka na civilno društvo i medije u drugim zemljama.

 

Organizacije civilnog društva i mediji sa “Spiska” pozivaju Upravu za sprečavanje pranja novca da preduzme konkretne korake da sanira štetu koja je nastala organizacijama i pojedincima koji su neprimereno targetirani, kako bi povratila poverenje neophodno za nastavak saradnje u borbi protiv terorizma i ekstremizma.

 

Potpisnici:

 

 1. Građanske inicijative
 2. Business Info Group
 3. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
 4. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 5. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)
 6. Beogradski centar za ljudska prava
 7. Biro za društvena istraživanja (BIRODI)
 8. Centar za vladavinu prava
 9. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 10. Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
 11. Omladinski centar CK13
 12. Evropski pokret u Srbiji
 13. Inicijativa mladih za ljudska prava
 14. CANVAS
 15. Libek
 16. Fond za humanitarno pravo
 17. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
 18. Centar za evropske politike 
 19. BIRN
 20. Trag fondacija
 21. Novosadska novinarska škola
]]>
Fri, 29 Jan 2021 13:54:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/52053/civilno-drustvo-i-mediji-traze-hitno-izjasnjenje-uprave-za-sprecavanje-pranja-novca-o-nalazima-fatf-a.html
Međunarodna misija koja procenjuje stanje slobode medija u Srbiji http://nuns.rs/info/statements/51989/medjunarodna-misija-koja-procenjuje-stanje-slobode-medija-u-srbiji.html Onlajn međunarodna misija za procenu stanja slobode medija i bezbednosti novinara u Srbiji održaće se od 28. januara do 1. februara 2021. ]]> Misiju vodi Article 19 u okviru Media Freedom Rapid Response (MFRR), koja nadgleda, prati i reaguje na kršenja slobode štampe i pretnje novinarima i medijskim radnicima u državama članicama Evropske unije i zemljama kandidatkinjama. Misija je organizovana u partnerstvu sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS).

MFRR partneri i NUNS sastaće se praktično sa ključnim zainteresovanim stranama u okviru slobode medija u Srbiji, uključujući predstavnike novinara i medijskih udruženja, Stalnu radnu grupu za bezbednost novinara, odabranu grupu srpskih novinara koji su bili meta pravnih, fizičkih ili verbalnih pretnji ili uznemiravanja, srpskog Ombudsmana, zvaničnike Vlade Srbije i predstavnike međunarodnih organizacija.

Partneri u misiji očekuju da stvore sveobuhvatnu sliku stanja slobode medija i bezbednosti novinara u zemlji; preliminarni nalazi praćenja MFRR identifikovali su verbalno i fizičko uznemiravanje, pretnje novinarima tokom protesta, napade policije i poreske istrage kao najčešće prepreke bezbednosti novinara i slobodi medija u Srbiji, posebno od početka pandemije kovid-19 . MFRR će objaviti naknadni izveštaj sa potpunim prikazom diskusija i ključnim setom preporuka namenskim telima, da poboljšaju usaglašenost sa međunarodnim standardima slobode štampe.

Sara Klark, direktorka za Evropu i Aziju ispred Article 19, rekla je da se veoma raduje ovom događaju.

“Imaćemo priliku da se sretnemo sa srpskim novinarima, civilnim društvom, institucijama, predstavnicima vlade i međunarodnim misijama u Srbiji. Article 19 se već dugo zalaže za povećanje zaštite srpskih novinara od verbalnih i neverbalnih pretnji i uznemiravanja radi očuvanja njihove bezbednosti i nezavisnosti njihovog rada. Od početka pandemije kovid-19, Mapping Media Freedom platform je objavila 37 upozorenja na slučajeve napada i zastrašivanja novinara u Srbiji kao rezultat njihovog rada, dodajući ionako nesigurnu situaciju za nezavisne medijske radnike u zemlji”, istakla je Klark.

Ona kaže da “se nada da će ova zagovaračka misija predstavljati platformu za interakciju sa relevantnim vlastima kako bi se povećala sposobnost novinara da svoj posao obavljaju bez straha od zastrašivanja i u sigurnom okruženju”.

Kao deo MFRR, Article 19 nadgleda i pravne pretnje novinarima i objaviće izveštaj o SLAPP (Strategic Litigation against Public Participation) i drugim pravnim pretnjama novinarima u Srbiji, u saradnji sa Američkom advokatskom komorom (ABA) i NUNS.

 

 

Za eventualne izjave ili intervjue obratite se Sari Klark: sarahclarke@article19.org

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovo saopštenje za štampu deo Media Freedom Rapid Response (MFRR), koja prati i reaguje na kršenja slobode štampe i medija u državama članicama EU i zemljama kandidatima. Ovaj projekat pruža pravnu i praktičnu podršku, javno zagovaranje i informacije za zaštitu novinara i medijskih radnika. MFRR je konzorcijum koji predvodi Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF), uključujući Article 19, Evropsku federaciju novinara (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institut za primenjenu informatiku Univerziteta u Lajpcigu. (InfAI), Međunarodni institut za štampu (IPI) i CCI / Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Projekat finansira Evropska komisija.

]]>
Wed, 27 Jan 2021 14:50:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51989/medjunarodna-misija-koja-procenjuje-stanje-slobode-medija-u-srbiji.html
Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije osuđuje pretnje upućene novinaru portala Nova.rs, Vojislavu Milovančeviću, i poziva nadležne organe da hitno reaguju http://nuns.rs/info/statements/51911/nezavisno-udruzenje-novinara-srbije-najostrije-osudjuje-pretnje-upucene-novinaru-portala-novars-vojislavu-milovancevicu-i-poziva-nadlezne-organe-da-hitno-reaguju.html Naime, u četvrtak uveče, Milovančeviću su sa više naloga društvene mreže Tviter upućene uvrede i preteće poruke, od kojih neke predstavljaju veoma ozbiljno i direktno ugrožavanje sigurnosti novinara. ]]> Pretnje su usledile nakon objavljivanja teksta u kojem se novinar Nove.rs osvrnuo na slučaj silovanja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Jedan od korisnika pozvao je svoje istomišljenike da se "obrate" Milovančeviću, nakon čega je više osoba, pod izgovorom da štite ugled Srpske pravoslavne crkve, uputilo preteće i uvredjlive poruke novinaru.

"Pretnje su počele da stižu nakon teksta, gde sam se osvrnuo na naše ranije pisanje o slučaju na Bogosloviji. Ekipa koja je to uradila se krije pod plaštom navodne zaštite ugleda SPC, a upućuje pretnje za ubistvo – prilično hrišćanski. Ovo se, nažalost, nama novinarima događa na dnevnom nivou", izjavio je Milovančević za NUNS.

On kaže da "se konstantno pojavljuju ljudi koji prete i iznose lažne tvrdnje o novinarima". "Smatram da je važno da se tužilaštvo pozabavi ovim slučajem i da procesuira hrabriše koji sa društvenih mreža šalju ovakve poruke", jasan je naš sagovornik.

On dodaje da "se nada da ova država ima pravne mehanizme kojima može da stane na put ovakvim ljudima".

Ovo nije prvi put i da je ovaj novinar napadnut, jer je u julu prošle godine pretrpeo težak fizički napad za vreme protesta ispred Narodne skupštine. Počinilac je pronađen i priveden, a napadač je priznao krivicu i osuđen je na godinu dana kućnog pritvora. Novinar je bio nezadovoljan okončanjem slučaja s obzirom na to da je smatrao da postoji više otvorenih pitanja i sumnja da se radi o licu koje je zaista napalo i povredilo Milovančevića.

NUNS će obavestiti kontakt tačke za bezbednost novinara i Stalnu radnu grupu za bezbednost novinara o ovom slučaju.

NUNS,

23. januar 2021.

]]>
Sat, 23 Jan 2021 23:41:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51911/nezavisno-udruzenje-novinara-srbije-najostrije-osudjuje-pretnje-upucene-novinaru-portala-novars-vojislavu-milovancevicu-i-poziva-nadlezne-organe-da-hitno-reaguju.html
NUNS: Osuda pretnji redakciji Zoomer http://nuns.rs/info/statements/51887/nuns-osuda-pretnji-redakciji-zoomer.html NUNS oštro osuđuje pretnju, napisanu u direktnoj poruci ka Instagram nalogu redakcije Zoomer, i poziva nadležne organe da reaguju. ]]> Nakon što je portal Zoomer objavio tekst “Pitali smo mlade kako žive na Kosovu”, redakcija je primila niz poruka uvredljivog sadržaja, od kojih su neke sadržale i ozbiljne pretnje. Jedan od korisnika društvene mreže Instagram je u inboks redakciji poslao poruku sledeće sadržine: “Alo komite, sklanjajte onu sliku gde pljujete Kosovo. Nemojte da saznamo ko ste, neće lepo da prođe. Pozdrav“, te je o pretnji obavešteno naše udruženje, koje je u dogovoru sa redakcijom Zoomer sačinilo i podnelo krivičnu prijavu nadležnom Posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal u Beogradu.

“Svaka vrsta pretnje i napada je nedopustiva i mora biti sankcionisana. Osećam dužnost da zaštitim celu Zoomer redakciju, kao i da ukažem na probleme sa kojima se novinari i novinarke susreću i trpe razne napade samo zato što rade svoj posao, a nekome se to ne sviđa. Osećamo da smo ugroženi i ne želimo da pretnje prerastu u nešto više, kao što ne želimo da stanemo da radimo svoj posao - dobro i neometano. Važno je da čuvamo našu bezbednost, i da ukažemo u kolikom su lošem položaju medijski radnici i radnice“, kaže Tamara Urošević, glavna i odgovorna urednica portala Zoomer.

Ovo jeste prvi registrovani napad na ovu redakciju, ali je zato samo još jedan u nizu sveopšte ofanzive na slobodno i nezavisno novinarstvo.

Pozivamo nadležne institucije da preduzm sve potrebne mere u rešavanju ovog slučaja a predstavnike vlasti da osude ovakve pretnje novinarima.

Takođe, NUNS podseća da je Srbija pala za tri mesta na rang-listi slobode medija Reportera bez granica u 2020., i da se sada se nalazi na 93. poziciji.

NUNS,

21.1.2021.

]]>
Thu, 21 Jan 2021 15:41:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51887/nuns-osuda-pretnji-redakciji-zoomer.html
NUNS: Novinari i mediji da se pridržavaju Etičkog kodeksa novinara u izveštavanju o slučaju silovanja Milene Radulović i ostalih žrtava http://nuns.rs/info/statements/51886/nuns-novinari-i-mediji-da-se-pridrzavaju-etickog-kodeksa-novinara-u-izvestavanju-o-slucaju-silovanja-milene-radulovic-i-ostalih-zrtava.html Nezavisno udruženje novinara Srbije osuđuje pisanje mnogobrojnih medija koji svakodnevno krše Etički kodeks i Zakon o javnom informisanju i medijima, izveštavajući o slučaju silovanja Milene Radulović i ostalih žrtava koje su se priključile optužnici. ]]> Pojedini mediji koji iznose detalje datog iskaza žrtve silovanja Milene Radulović i drugih devojaka, koje su prijavile osumnjičenog Miroslava „Miku“ Aleksića čine to kršeći uzuse novinarske profesije i time doprinose duploj viktimizaciji žrtava što se nikako ne može opravdati javnim interseom. Takođe, koristimo ovu priliku da  istovremeno upozorimo medije da se ne igraju uloge sudija i da poštuju prezumpciju nevinosti osumnječenog.

Naime, u proteklih nekoliko dana javnost je počela da biva zatrpana naslovnim stranama, ali i emisijama u kojima se razmatra i ulazi u privatnost žrtve, te se time i relativizuje uloga samog osumnjičenog za silovanje.

NUNS podseća da Srbija kao zemlja ima poprilično dubok problem sa nasiljem prema ženama, te da se ovakvim gnusnim potezima samo obeshrabruju žrtve da prijave pretrpljeno nasilje. Svedoci smo da su glumice Milena Radulović, Iva Ilinčić, ali i mnoge druge devojke pokrenule regionalnu lavinu ohrabrenja, solidarnosti i podrške, da se ogole seksualni prestupnici na pozicijama moći.

NUNS poziva redakcije da se pridržavaju Kodeksa novinara Srbije i da poštuju privatnost žrtve i prezumpciju nevinosti osumnjičenog.

NUNS,

21.1.2021.

]]>
Thu, 21 Jan 2021 15:39:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51886/nuns-novinari-i-mediji-da-se-pridrzavaju-etickog-kodeksa-novinara-u-izvestavanju-o-slucaju-silovanja-milene-radulovic-i-ostalih-zrtava.html
NUNS: Zabrinutost zbog progona novinarke Jelene Zorić http://nuns.rs/info/statements/51831/nuns-zabrinutost-zbog-progona-novinarke-jelene-zoric.html NUNS izražava duboku zabrinutost zbog pritiska koji se sprovodi nad novinarkom N1, Jelenom Zorić, budući da je Svetislav Bojić, advokat prvookrivljenog u slučaju “Jovanjica” - Predraga Koluvije, podneo krivičnu tužbu protiv nje. ]]> Naime, ova tužba je usledila nakon što je protiv dotičnog advokata N1 televizija podnela disciplinsku prijavu Advokatskoj komori Beograda, zbog načina na koji se Bojić obraćao novinarki, prenoseći joj pozdrave Koluvije iz zatvora, tvrdeći da ko god mu se zamerio nije dobro prošao.

Podsećamo, Predrag Koluvija, većinski vlasnik poljoprivrednog dobra "Jovanjica", optužen da je organizovao kriminalnu grupu koja je neovlašćeno proizvodila i prodavala narkotike.

NUNS takođe podseća da Srbija ima dugu istoriju zastrašivanja i ucenjivana novinara i novinarki od raznih kriminalnih struktura i njihovih izaslanika, koji su čak imali i smrtne ishode.

Ovom prilikom podsećamo sve grane vlasti u Srbiji na preporuke Saveta Evrope (Preporuka CM/Rec(2016)41 ) u kojima se izmeđuostalog apeluje na zemlje članice da moraju da budu oprezne i da osiguraju da se propisi i sankcije ne primjenjuju na novinare ili ostale medijske aktere na diskriminirajući ili proizvoljan način. Takođe treba da preduzmu zakonodavne i/ili druge mere potrebne radi sprečavanja površnog ili zlonamernog korišćenja zakona i pravnog postupka ili njihove zloupotrebe u svrhe zastrašivanja i utišavanja novinara i ostalih medijskih aktera.

NUNS smatra da je krivična prijava koja je podneta protiv koleginice Jelene Zorić očigledan je primer površnog iIi zlonamernog korišćenja zakona kako bi se izvršio dodatni pritisak na nju zbog posla koji obavlja u javnom interesu.

Zahtevamo ovim putem da se momentalno prestane sa hroničnim progonom novinarke Jelene Zorić, koja je pored godišnje nagrade NUNS-a za etiku i hrabrost "Dušan Bogavac", dobila i nagradu UNS-a "Aleksandar Tijanić", kao i povelju Srpskog filantropskog foruma za izuzetno profesionalno izveštavanje u 2020. godini, te koristimo priliku da pozovemo javnost da joj pruži nedvosmislenu podršku u njenom mukotrpnom radu i borbi za istinu, a mi ćemo nastaviti da joj pružamo svu neophodnu podršku kako bi nastavila nesmetano da izveštava na profesionalan način kako je to i do sada činila.

NUNS,

19.01.2021.

]]>
Tue, 19 Jan 2021 13:05:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51831/nuns-zabrinutost-zbog-progona-novinarke-jelene-zoric.html
NUNS: Medijski radnici i radnice prepoznati kao neophodni radnici tokom pandemije http://nuns.rs/info/statements/51787/nuns-medijski-radnici-i-radnice-prepoznati-kao-neophodni-radnici-tokom-pandemije.html Tokom iduće nedelje po našim saznanjima počeće imunizacija medijskih radnika i radnica kao neophodnih radnika u periodu pandemije Covid-19. Mediji treba spiskove svojih zaposlenih sa neophodnim informacijama da pošalju na adresu pres kancelarije Vlade RS. Pored toga obavezno je da se svako koga je redakcija prijavila i pojedinačno prijavi na portal eUprave gde će izabrati vrstu vakcine koju želi da primi. ]]> U dopisu iz Vlade Srbije se apeluje na medije da ne prijavlju sve zaposlene nego ljude koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje redakcija. Kriterijumi o prioritetnim medijskim radnicima i radnicama nisu dostavljeni.

Podsećamo da je NUNS sredinom decembra pokrenuo akciju “Novinari neophodni radnici” zajedno sa Evropskom federacijom novinara i nekoliko novinarskih udruženja u regionu, a da je Asocijacija medija 23. decembra poslala dopis Vladi Srbije u vezi sa uvrštavanjem medijskih radnika i radnica u prioritetne grupe stanovništva za imunizaciju. Dopisu su se odmah pridružili NUNS, ANEM, Lokal pres, AOM i NDNV, a u januaru ove godine i UNS se priključio ovoj inicijativi.

Drago nam je da su vlasti prepoznale značaj medijskih radnika i radnica jer oni imaju ključnu ulogu u kriznim vremenima, a pogotovo u doba pandemije kada su pravovremene i tačne informacije od najvišeg značaja za zdravlje ljudi.

 

NUNS, 16. januar 2021.

 

 

Željko Bodrožić

predsednik

]]>
Sat, 16 Jan 2021 15:47:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51787/nuns-medijski-radnici-i-radnice-prepoznati-kao-neophodni-radnici-tokom-pandemije.html
IZJAVA ZA JAVNOST http://nuns.rs/info/statements/51784/izjava-za-javnost.html Nezavisno udruženje novinara Srbije zauzelo je jasan stav da učešće u novoj radnoj grupi za bezbednost novinara oroči na tri meseca i da predstavnicima Vlade Srbije i Ministarstva kulture i informisanja uputi zahteve, koji bi u suštini bili sažetak zahteva koji se tiču bezbednosti novinara od 13 zahteva Medijske koalicije Vladi Srbije iz 2018. godine, i od ispunjenja bi zavisio naš dalji ostanak u razgovorima sa predstavnicima države. ]]> Takav stav očigledno ne dele pojedini partneri iz Medijske koalicije i izvinjavam se što sam im u intervjuu za portal Tačno.net pripisao nešto što ne podržavaju. Podsećam da nijedan od 13 zahteva, koje smo pre dve i po godine ultimativno postavili, nije uspunjen, a u međuvremenu su se ambijent i uslovi u kojima nezavisni novinari i mediji rade drastično pogoršali.

U intervjuu sam izjavio da smo na sastanku neformalne Medijske koalicije, u kojoj su, pored Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija medija, Asocijacija nezavisnih elektronskim medija (ANEM), Lokal press i Asocijacija onlajn medija (AOM), usaglasili nekoliko zahteva povodom ulaska u novu radnu grupu za bezbednost novinara pod pokroviteljstvom Vlade Srbije i resornog ministarstva.

Očigledno sam, međutim, pogrešno razumeo pojedine koleginice i kolege i potom nenamerno svim partnerima iz Medijske koalicije pripisao stavove i uslove NUNS-a o daljem učešću u razgovorima sa predstavnicima države.

Željko Bodrožić,

predsednik NUNS-a

Beograd, 15. januar 2021. godine

]]>
Fri, 15 Jan 2021 17:25:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51784/izjava-za-javnost.html
NUNS: Osuda diskriminacije TV N1 od strane eparhije Bačke http://nuns.rs/info/statements/51638/nuns-osuda-diskriminacije-tv-n1-od-strane-eparhije-backe.html NUNS najoštrije osuđuje postupak Srpske pravoslavne crkve, eparhije Bačke, koja nije dozvolila ekipi N1 da izveštava sa obeležavanja 79. godišnjice Racije u Bačkoj, u Crkvi Svetog Bogojavljenja Gospodnjeg u Srbobranu. ]]>

U Srbobranu je obeležena 79. godišnjica Racije u Bačkoj, kada su 1942. godine mađarski fašisti ubili oko 4.500 ljudi - Srba, Jevreja i Roma. Parastosu i obeležavanju godišnjice u Crkvi Svetog Bogojavljenja Gospodnjeg u Srbobranu, prisustvovali su i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Međutim, televiziji N1 nije bilo dozvoljeno da uđe u portu. "TV N1 nema šta da traži u portama SPC na teritoriji Eparhije Bačke, tačka", rekao je sekretar Eparhije Bačke Vladan Simić.
NUNS takođe osuđuje i postupak  predsednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora i predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića koji su, iako im je bilo ukazano da ekipi N1 nije omogućen pristup, ignorisali ceo slučaj.

NUNS smatra da niko u Srbiji, pa ni SPC kao deo društva, nemaju pravo da na ovaj način vrše diskriminaciju pojedinih medija i sprečavaju slobodu informisanja.

Zahtevamo od vrha Srpske pravoslavne crkve da hitno obrazloži ovaj postupak i da osudi diskriminaciju kojoj su izloženi novinari N1" jer je ovakvim ponašanjem direktno prekršen Zakon o javnom informisanju i medijima, član 4 stav 2: Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija urednika medija, novinara i drugih lica u oblasti javnog informisanja, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti i uverenju ili drugom ličnom svojstvu.


NUNS,
04.01.2021.

]]>
Mon, 4 Jan 2021 19:06:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51638/nuns-osuda-diskriminacije-tv-n1-od-strane-eparhije-backe.html
NUNS: Preminuo Dragan Janjić, jedan od osnivača NUNS-a http://nuns.rs/info/statements/51625/nuns-preminuo-dragan-janjic-jedan-od-osnivaca-nuns-a.html Dugogodišnji glavni i odgovorni urednik i jedan od osnivača agencije Beta i Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Dragan Janjić, iznenada je noćas preminuo u 65. godini. ]]> Napustio nas je dragi kolega i prijatelj, jedan od najboljih među nama. Sjajan novinar i urednik i veran i postojan saborac, koji je ostavio neizbrisiv trag u našem novinarstvu i borbi za medijske slobode.

Dragan Janjić je rođen u Loparama (BiH), 1955. godine, a nakon diplomiranja na Filološkom fakultetu u Beograduu počeo je da se novinarstvom. Prvo je dve godine radio kao honorarni saradnik u Politici, a od 1983. godine zaposlen je u Tanjugu. Državnu novinsku agenciju napustio je 1994. godine, kada je počela da radi novinska agencija Beta, čiji je jedan od osnivača. U Beti je bio zamenik glavnog i odgovornog urednika, a zatim glavni i odgovorni urednik. Od 2006. do 2008. godine obavlja funkciju pomoćnika ministra kulture za medije. Sa tog mesta prelazi u Politiku, gde je dve godine bio zamenik glavnog i odgovornog urednika. Od 2010. do 2016. godine radio je i u kabinetu Zaštitnika građana kao viši savetnik, a u Betu se na mesto glavnog i odgovornog urednika vratio 2016. godine.

Bio je među osnivačima NUNS-a 1994. godine i potom u više mandata član Izvršnog odbora i potpredsednik, a poslednjih godina je predano i savesno zastupao naše Udruženje u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara.

Dragan Janjić nam je bio uzor u svakom pogledu i pamtićemo ga kao plemenitog čoveka i beskompromisnog borca za slobodu javne reči, istinu i pravdu. Saučestvujemo u bolu porodice i novinarske zajednice.

NUNS, 31. decembar 2020.

]]>
Thu, 31 Dec 2020 11:16:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51625/nuns-preminuo-dragan-janjic-jedan-od-osnivaca-nuns-a.html
NUNS: Osuda pretnji upućenih Jeleni Zorić posredstvom advokata http://nuns.rs/info/statements/51619/nuns-osuda-pretnji-upucenih-jeleni-zoric-posredstvom-advokata.html Ozbiljne pretnje koje je advokat Svetislav Bojić uputio Jeleni Zorić, novinarki Televizije N1, zahtevaju brzu i efikasnu reakciju javnog tužilaštva, jer se samo tako može uputiti jasna poruka javnosti da se radi o protivzakonitim delima i da su novinari i medijski radnici zaštićeni od kriminalaca i drugih koji ih napadaju i zastrašuju. ]]> Advokat Predraga Koluvije, prvooptuženog u slučaju "Jovanjica", prišao je 28. decembra nakon ročišta Jeleni Zorić dok je bila na reporterskom zadatku, i preneo reči svog klijenta da ga ona "uništava i rastura izveštavanjem" i poručio da nije dobro prošao "ko god se o Peđu ogrešio". Sutradan joj je rekao: "Zamalo da Peđi danas bude ukinut pritvor, a Peđa te je puno, puno pozdravio."

Ove poruke koje liče na one iz filmova o mafijaškim klanovima, više su nego jasna pretnja i Nezavisno udruženje novinara Srbije zahteva od državnih organa da ugroženoj novinarki osigura bezbednost. Takođe, 
pridružujemo se zahtevu televizije N1 koja će advokatskim komorama, čiji je advokat Bojić član, uputiti pitanje da li su njegovi nedavni postupci u skladu sa etičkim standardima te profesije i tražiti da mu se advokatska licenca privremeno suspenduje do konačne odluke nadležnih organa advokatskih komora.

NUNS pruža punu podršku koleginici Zorić i redakciji N1 i uvereni smo da će i dalje o slučaju "Jovanjica" i drugim temama izveštavati hrabro i profesionalno. O ovom slučaju izvestićemo međunarodne asocijacije novinara i učinićemo sve da slučaj ostane prisutan u javnosti dok ne dobije sudski epilog.

31.12.2020.
NUNS

]]>
Thu, 31 Dec 2020 10:17:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/51619/nuns-osuda-pretnji-upucenih-jeleni-zoric-posredstvom-advokata.html