NUNS :: Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/rss.html sr http://nuns.rs/img/logo.png NUNS :: Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/rss.html Udruženja: „Proizvodnja“ medijskih kadrova iz redova službenika lokalnih uprava http://nuns.rs/info/statements/30488/udruzenja-proizvodnja-medijskih-kadrova-iz-redova-sluzbenika-lokalnih-uprava.html Novinarska i medijska udruženja oštro protestuju zbog loše implementacije Zakona o javnom informisanju i medijima od strane pojedinih lokalnih samouprava koje zloupotrebljavaju pravo da imenuju svoje kandidate u komisije za ocenjivanje projekata na konkursima za sufinasiranje proizvodnje medijskih sadržaja. ]]> Prateći proces projektnog sufinansiranja na lokalu uočili smo da se iza termina medijski stručnjak često kriju osobe koje nemaju nikakvog iskustva u radu sa medijima, niti saznanje o osnovnim stručnim i profesionalnim vrednostima, te da se u komisije imenuju opštinski činovnici, šefovi kabineta predsednika opština, načelnici službi koji se nikako ne mogu svrstati u medijske stručnjake.... Najnovije primere takvog tumačenja Zakona o javnom informisanju i medijima prepoznajemo u lokalnim upravama Knjaževac i Nova Varoš.

U komisiju za ocenjivanje projekata na konkursu koji je raspisala Nova Varoš imenovan je, kao predstavnik opštine, zaposleni Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj, dok je u Knjaževcu imenovan šef kabineta predsednika Opštine. Stoga pozivamo lokalne uprave ove dve opštine da isprave svoje propuste.

Upozoravano da ovakva praksa „proizvodnje“ medijskih kadrova, iz redova službenika lokalnih uprava, koji ne prepoznaju osnovne principe medijskog izveštavanja, može dovesti do daljeg urušavanja kvaliteta informisanosti građana.

Ovakvo tumačenje od strane lokalnih uprava u suprotnosti je sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, kao i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Podsećamo da član 20. Pravilnika jasno kaže da se za člana  komisije imenuje se  lice koje je nezavisni stručnjak za medije  ili je medijski radnik, kao i da predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.   

Novinarska i medijska udruženja apeluju na lokalne uprave da, sprovodeći proces projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja, poštuju Zakon o javnom informisanju i medijima i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.  U suprotnom rizikuju da zbog nepoštovanja propisane procedure protiv njih budu pokrenuti sporovi.  

24.03.2017. godine Kragujevac-Beograd-Novi Sad

 

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres

Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS

Nezavisno društvo novinara Vojvodine NDNV

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM

]]>
Fri, 24 Mar 2017 12:03:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30488/udruzenja-proizvodnja-medijskih-kadrova-iz-redova-sluzbenika-lokalnih-uprava.html
NUNS zahteva da članovi Saveta REM-a podnesu ostavke http://nuns.rs/info/statements/30467/nuns-zahteva-da-clanovi-saveta-rem-a-podnesu-ostavke-.html Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije protestuje i osuđuje postupak članice Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivere Zekić koja u tekstu objavljenom na zvaničnom sajtu REM preti privatnim tužbama televiziji N1 i novinarki Tamari Skrozza. ]]> Ne upuštajući se u razloge koji su naljutili Oliveru Zekić, NUNS ukazuje da njeno korišćenje zvaničnog sajta državnog organa za lične obračune sa medijima i novinarima predstavlja grubu zloupotrebu i pritisak na slobodu informisanjai i izražavanja.

NUNS i druga novinarska udruženja i nevladine organizacije, poslednjih godina više puta su ukazivali na propuste REM, posebno na neadekvatno postupanje regulatora po prijavama protiv pojedinih emitera za očigledno kršenje zakona u vezi sa nasiljem, govorom mržnje, kršenjem prava maloletnika i eksplicitnim scenama u rijaliti programima.

Poslednjih bezmalo godinu dana REM je svesno odustao i od nadzora nad radom emitera tokom predizbornih kampanja, iako je to jedan od njegovih najvažnijih obaveza.

REM ne reaguje ni danas kada pojedine komercijalne televizije sa nacionalnim dozvolama za rad, posebno TV Pink i Studio B, u svojim informativnim emisijama najgrublje krše predizborna pravila tako što otvoreno navijaju za Aleksandra Vučića, a druge predsedničke kandidate blate i ruše njihovo dostojanstvo. Naprotiv, iz tog regulatornog tela se protura laž da postupanje povodom takvih kršenja zakona nije njegova obaveza.

S tim u vezi podsećamo da u Zakonu o elektronskim medijima jasno stoji da REM kao samostalno i nezavisno telo vrši javna ovlašćenja sa ciljem „unapređenja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosi očuvanju, zaštiti, i razvoju slobode mišljenja i izražavanja u cilju zaštite interesa javnosti“, te da vrši analize i istraživanja  štiteći te interese.

Zbog očiglednih propusta i pristrasnog rada NUNS zahteva da svi članovi Saveta REM, na čelu sa v.d. predsednikom Goranom Petrovićem treba da podnesu ostavke.

 

Sekretarijat NUNS-a

 

U Beogradu 23.03.2017.

]]>
Thu, 23 Mar 2017 15:24:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30467/nuns-zahteva-da-clanovi-saveta-rem-a-podnesu-ostavke-.html
Koalicija: Opština Babušnica da medijski konkurs uskladi sa Zakonom http://nuns.rs/info/statements/30451/koalicija-opstina-babusnica-da-medijski-konkurs-uskladi-sa-zakonom.html Koalicija novinarskih i medijskih udruženja koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres neće predložiti svoje kandidate za članove konkursne komisije u opštini Babušnica poštujući zajednički stav da ne učestvuju u radu komisija lokalnih samouprava čiji javni pozivi nisu u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. ]]> Opština Babušnica u tekst konkursa, ni nakon reagovanja Koalicije, nije želela da uvrsti kriterijum da „pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila“.

Takođe, u obaveštenju o raspisanom konkursu objavljenom na sajtu Opštine kao jedan od kriterijuma navodi se i obim i kvalitet pređašnje saradnje sa opštinom Babušnica u ostvarivanju javnog interesa građana, što nije u skladu sa Zakonom.

Kako ni nakon reagovanja Koalicije novinarskih i medijskih udruženja Babušnica nije uskladila konkurs sa Zakonom, Koalicija je odlučila da ne učestvuje u radu komisije za ocenjivanje projekata koji će se sufinansirati iz budžeta ove opštine.

Koalicija podseća da je opština Babušnica prošle godile odbila da ispravi nezakonito Rešenje o imenovanju komisije za ocenjivanje medijskih projekata i komisiju imenuje u skladu sa propisima. Ova lokalna samouprava tada je imenovala komisiju od članova koje nisu predložila novinarska i medijska udruženja.

Udruženje novinara Srbije (UNS)

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

PU Lokal pres (LP)

]]>
Wed, 22 Mar 2017 12:12:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30451/koalicija-opstina-babusnica-da-medijski-konkurs-uskladi-sa-zakonom.html
NUNS i NDNV: U Sremskim Karlovcima polovina novca – novosnovanom mediju bez impresuma http://nuns.rs/info/statements/30397/nuns-i-ndnv-u-sremskim-karlovcima-polovina-novca--novosnovanom-mediju-bez-impresuma.html Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) ukazuju da je u Sremskim Karlovcima nastavljena neprihvatljiva praksa dodeljivanja javnih sredstava medijima bliskim vlasti, kroz komisije u kojima nema predstavnika reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja i koje očigledno samo sprovode prethodno donete političke odluke. ]]> U Sremskim Karlovcima polovinu novca (1,5 milion od ukupno tri namenjenih po konkursu) dobio je potpuno nepoznati novosadski portal brif.rs, koji je registrovan pre samo dva meseca i koji je, vrlo očigledno, blizak vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Portal nema ni impresum, što je obaveza koju predviđa Zakon o javnom informisanju i medijima, u članovima od 34 do 36.

NUNS i NDNV smatraju da je serija loših, čak tragikomičnih vesti sa lokalnih konkursa za javno informisanje samo potvrda da je sistem konkursnog sufinansiranja uzurpiran od strane vlasti kako bi se usmerila sredstva za poslušne medije i političku propagandu, što je sasvim suprotno zakonski definisanom javnom interesu.

NUNS i NDNV upozoravaju članove komisija da, zbog ovakvih odluka, snose ogromnu odgovornost, a pozivamo Državnu revizorsku ustanovu da izvrši temeljnu reviziju lokalnih konkursa za javni interes u sferi javnog informisanja zbog uočenih i javno saopštenih mnogobrojnih nepravilnosti.

Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Beograd-Novi Sad, 15. mart 2017.

]]>
Wed, 15 Mar 2017 15:10:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30397/nuns-i-ndnv-u-sremskim-karlovcima-polovina-novca--novosnovanom-mediju-bez-impresuma.html
Novinarska i medijska udruženja: Iseljenje redakcija - novi vid pritisaka na lokalne medije pred izbore http://nuns.rs/info/statements/30388/novinarska-i-medijska-udruzenja-iseljenje-redakcija---novi-vid-pritisaka-na-lokalne-medije-pred-izbore.html Novinarska i medijska udruženja najoštrije osuđuju najnoviji način pritisaka na lokalne medije koji se sprovodi od strane lokalnih vlasti kroz vid urgentnih iseljenja iz prostorija koje su u njihovom dugogodišnjem zakupu. Najnovija tužba koja sadrži privremenu meru iseljenja uručena je juče Udruženju građana ‘’Forum žena Prijepolja’’ iz Prijepolja koje je osnivač dva medija i to lokalne ‘’Televizije Forum’’ i online medija ‘’Forum info’’. Sudsko ročište na kojem će se razmatrati tužba sa predloženom privremenom merom je zakazano za petak 17. mart. ]]> Napominjemo da je ovo drugi slučaj iseljenja lokalnih medija u poslednjih nedelju dana  /pored pomenuta dva medija iseljenje preko noći su doživela i dva medija u Boru i to ‘’Borski problem’’i ‘’Timočke’’ /  i da ona predstavljanju ozbiljan način zastrašivanja lokalnih novinara i vid pritiska na lokalne medije.

Redakcija TV Forum, čiji je osnivač Udruženje građana “Forum žena Prijepolje”, punih osam godina koristila je prostor Doma kulture u Prijepolju. Iako je udruženje blagovremeno tražilo da se ugovor o zakupu koji je istekao u junu 2016. godine produži, uprkos usmenom uveravanju da do iseljenja ne mora doći pre aprila, stigla je Odluka Opštinskog veća o iseljenju, a pre nekoliko dana i tužba kojom se od suda traži prinudno iseljenje.

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres” čije su članice dva prijepoljska medija  u dva navrata  se obraćala  nadležnima u  Opštini Prijepolje da preispitaju odluku o iseljenju iz prostorija Doma kulture, ali prijepoljske vlasti nisu odgovarale na ove inicijative.

Ističemo da  ‘’Televizija Forum’’ i ‘’Forum info’’  predstavljaju respektivnu lokalnu medijsku kuću koji je osnovana od strane organizacije civilnog društva,  da je to prva ženska televizija na Balkanu i da je za produkciju  profesionalnih medijskih priloga više puta  nagrađivana.

Novinarska i medijska udruženja  ovakvo ponašanje ljudi na funkcijama u lokalnim sredinama, smatraju tendencioznim i neodgovornim u trenutku kada se pripremaju izbori  i upozoravaju da se takvim postupcima koji predstavljaju pritisak na medije u malim zajednicama  ugrožavaju prava građana da budu blagovremeno i objektivno informisani.

Kragujevac-Beograd-Novi Sad

14.03.2017.

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres”

Udruženje novinara Srbije (UNS)

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Asocijacija nezavisnih eleketronskih medija (ANEM)
Nezavisno Društvo novinara Vojvodine (NDNV) 

]]>
Tue, 14 Mar 2017 15:07:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30388/novinarska-i-medijska-udruzenja-iseljenje-redakcija---novi-vid-pritisaka-na-lokalne-medije-pred-izbore.html
NUNS i NDNV: Skandalozne sudske presude protiv novinara Cvetkovića http://nuns.rs/info/statements/30375/nuns-i-ndnv-skandalozne-sudske-presude-protiv-novinara-cvetkovica.html Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) smatraju da su presude Osnovnog suda u Vršcu, tačnije sudije Cvete Kajević Grubišić, kojima je novinar Stefan Cvetković osuđen na ukupno 2 godine i 3 meseca zatvora i na novčanu kaznu od 2,15 miliona dinara – u potpunosti skandalozne i da moraju da budu poništene na višim sudskim instancama. ]]> Zahtevamo takođe da nadležna pravosudna tela procene da li je sudija koja je donela ovakve presude uopšte kompetentna da obavlja sudijsku dužnost.

Dodatno nas zabrinjava činjenica da su ove presude donete na osnovu privatnih krivičnih prijava funkcionera Srpske naprednke stranke u Vršcu, i to koordinatora SNS-a za južni Banat Branka Malovića, predsednika opštine Alibunar Predraga Belića, kao i funkcionera SNS-a Dejana Simeunovića, što može biti znak da je sud poslužio sam kao sredstvo obračuna sa nepodobnim novinarom.

Presude predstavljaju primer dubokog nerazumevanja međunarodnih i domaćih standarda slobode izražavanja i slobode medija, izazivajući ozbiljnu sumnju u Ustavom garantovanu nezavisnost sudova.

O ovoj presudi obavestićemo i međunarodne organizacije, od kojih ćemo zahtevati da reaguju na presude koje su u potpunoj suprotnosti sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, kao i sa usvojenim konceptom medijskih sloboda u demokratskim društvima.

 

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Beograd-Novi Sad, 14. mart 2017.

]]>
Tue, 14 Mar 2017 11:26:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30375/nuns-i-ndnv-skandalozne-sudske-presude-protiv-novinara-cvetkovica.html
NUNS i NDNV: Dramatična kršenje zakona i novinarskog kodeksa u predizbornoj kampanji http://nuns.rs/info/statements/30370/nuns-i-ndnv-dramaticna-krsenje-zakona-i-novinarskog-kodeksa-u-predizbornoj-kampanji.html Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) sa velikom zabrinutošću prate izveštavanje medija u izbornoj kampanji i konstatuju da je medijska scena dramatično loša, i to sa tendencijom pogoršanja. ]]> Značajna većina medija nažalost svakodnevno krši novinarski kodeks, ali i zakone ove zemlje, pristrasno izveštavajuži, šireći strah i paniku, bivajući alatka u rukama vlasti za difamiranje političkih suparnika, pa i poziv na linč.

Takvim izveštavanjem, mediji na sebe preuzimaju veliku odgovornost za moguće društvene turbulencije koje ovakav način izveštavanja i ophođenja prema profesiji i stvarnosti mogu da prouzrokuju.

NUNS i NDNV sa velikim žaljenjem konstatuju da u ovom trenutku ne postoji niti jedan efikasan mehanizam za sprečavanje zloupotrebe medija i poboljšanje medijske scene, upravo zbog toga što su država i njena tela generatori problema.

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine 

Beograd-Novi Sad, 11. mart 2017.

]]>
Sat, 11 Mar 2017 13:28:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30370/nuns-i-ndnv-dramaticna-krsenje-zakona-i-novinarskog-kodeksa-u-predizbornoj-kampanji.html
NUNS: MUP da javno objasni zašto su policajci ponižavali fotoreportere http://nuns.rs/info/statements/30368/nuns-mup-da-javno-objasni-zasto-su-policajci-ponizavali-fotoreportere-.html Nezavisno udruženje novinara Srbije poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova da javno saopšti šta je preduzelo povodom skandalozne policijske represije kojoj su bili izloženi fotoreporteri na fubalskoj utakmici Vojvodina-Crvena Zvezda, odigranoj u četvrtak uveče Novom Sadu. ]]> Tokom utakmice na kojoj su bili profesionalno angažovani od svojih medija, fotoreportere agencije Beta Dragan Gojić, dnevnika Blic Nenad Mihajlović i agencije Tanjug Jaroslav Pap u više navrata maltretirali su pojedini policajci koji su obezbeđivali utakmicu. Prema izjavama fotoreportera, policajci su ih psovali, ograničavali im kretanje, bez povoda vikali i vređali ih, onemogućujući im da svoj posao nesmetano rade.

"Ovakav bezobrazluk i bahatost nismo nikada doživeli. Mi smo fotoreporteri, a ne navijači sa bakljama da nas toliko maltretiraju na ulazu. Ispitivali su nas, psovali i bili neprijatni", izjavio je fotoreporter Gojić.

Njegov kolega Mihajlović objasnio je da se sve vreme ponašao onako kako mu je policija govorila, ali je do verbalnog okršaja došlo kada je želeo da prođe na konferenciju za novinare, a policija mu to zabranila iako je prethodno pustila više civila da prođu kroz sporni prolaz. Mihajloviću su policajci rekli "da će kroz prolaz pustiti sve, samo da on nikada neće moći tuda da prođe".

NUNS smatra da su takvim skandaloznim postupanjem policajci grubo prekoračili svoja službena ovlašćenja i ozbiljno ugrozili čitav niz članova Zakona o javnom informisanju i medijima koji garantuju medijske slobode. Policajci su morali da zanju da lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, u skladu sa članom 138 Krivičnog zakona, imaju posebnu zaštitu i da je upravo policija dužna da štiti njihovu sigurnost, a ne da ih ugrožava.

Sekretarijat NUNS-a

Beograd, 11. marta 2017.

]]>
Sat, 11 Mar 2017 12:03:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30368/nuns-mup-da-javno-objasni-zasto-su-policajci-ponizavali-fotoreportere-.html
Novinarske organizacije iz regiona traže prestanak napada na makedonske novinare http://nuns.rs/info/statements/30369/novinarske-organizacije-iz-regiona-traze-prestanak-napada-na-makedonske-novinare.html Skopje, 11. mart 2017. - Regionalna mreža za zastupanje slobode medija o bezbednost novinara izražava punu solidarnost i podršku novinarima i medijskim radnicima u Makedoniji koji se suočavaju sa stalnim pritiscima, uključujući i fizičke napade te pretnje smrću. ]]>

Posebno zabrinjava činjenica da su u koordinirane napade uključeni i nosioci javnih funkcija i predstavnici državnih institucija. U poslednje četiri godine u Makedoniji su zabeležena 44 napada na novinare od kojih se u poslednjih godinu dana dogodilo 19.

„Dok Europski sud za ljudska prava u Strazburu utvrđuje kršenje slobode javnog izražavanja u Makedoniji makedonske institucije nisu kaznile ni jednog napadača na novinare“, izjavio je Naser Selmani, predsednik Društva novinara Makedonije.

Članovi regionalne mreže koja se zalaže za slobodu izražavanja i bezebednost novinara traži od makedonskih institucija da spreče bilo kakvo nasilje prema novinarima, da brzo i efikasno istraže sve dosadašnje napade te kazne napadače.

Regionalna mreža snažno podržava Društvo novinara Makedonije i njegove napore u zaštiti novinara i slobode govora. Istovremeno pozivamo međunarodne organizacije koje se bave zaštitom slobode medija i prava novinara da učine dodatni pritisak na makedonske vlasti da poštuju slobodu izražavanja, slobodu medija  i novinara.

Svaki napad na novinare napad je na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

Skoplje – Beograd – Podgorica – Priština – Sarajevo – Zagreb

Udruga BiH novinari

Sindikat medija Crne Gore

Hrvatsko novinarsko društvo

Udruženje novinara Kosova

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Društvo novinara Makedonije

]]>
Sat, 11 Mar 2017 13:11:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30369/novinarske-organizacije-iz-regiona-traze-prestanak-napada-na-makedonske-novinare.html
Novinarska i medijska udruženja: Nedopustiv pritisak na medije pred izbore http://nuns.rs/info/statements/30346/novinarska-i-medijska-udruzenja-nedopustiv-pritisak-na-medije-pred-izbore.html Novinarska i medijska udruženja (Lokal pres, NUNS, NDNV i ANEM) najoštrije osuđuju seriju pritisaka koja se duže vreme primenjuje na Ljubišu Marinkovića, novinara i osnivača lokalnih nedeljnika “Borski problem” i “Timočke”, od strane čelnika Opštine Bor i njihovih najbližih srodnika. Poslednji u nizu pritisaka su tri tužbe koje su Marinkoviću uručene 7. marta 2017. godine u 19 sati, a njihovo ročište je zakazano već 8. marta 2017. u periodu od 14 do 14,30 sati (prvo ročište u 14 sati, drugo u 14,15 i treće u 14,30 sati). Najnoviji pritisak predstavlja presedan u brzini reagovanja sudstva u Srbiji. ]]> Povod za tužbe je serija tekstova objavljenih tokom 2016. godine na sajtu bor-sve.net, a u kojima je Marinković ukazivao na nepravilnosti u radu lokalne samouprave u Boru.

Privatne tužbe protiv Ljubiše Marinkovića za uvredu podneli su Živorad Petrović, predsednik Opštine Bor, njegov brat Goran Petrović, direktor Javnog preduzeća za stambene usluge ''Bor'' i Ljubinka Jelić, načelnica Opštinske uprave u Boru. Tužitelje zastupa advokat Petar Jelić, suprug  tužiteljke Ljubinke Jelić.

Tužbe protiv Marinkovića predstavljaju kulminaciju višemesečnih pritisaka na lokalne listove koje je pokrenuo u Boru.

Da podsetimo, u decembru prošle godine Živorad Petrović, predsednik Opštine Bor, uslovio je članove Saveta Mesne zajednice Gornjane da će napustiti sastanak, na kome je trebalo da bude prezentovan budžet za 2017. godinu, ukoliko iz prostorije ne bude udaljen novinar Ljubiša Marinković.

Tokom februara 2017, redakciji “Borskog problema” je  naloženo iseljenje iz prostorija u Centru za kulturu Bor koje su godinama koristili i uredno plaćali zakup.

Novinarska i medijska udruženja,  ovakvo ponašanje ljudi na funkcijama u lokalnim sredinama, smatraju tendencioznim i neodgovornim u trenutku kada se pripremaju izbori  i upozoravaju da se takvim postupcima koji predstavljaju pritisak na medije u malim zajednicama  ugrožavaju prava građana da budu blagovremeno i objektivno informisani.

Udruženja smatraju da opštinski funkcioniri Bora u svom delovanju moraju pokazati veći stepen odgovornosti u skladu sa funkcijom koju obavljaju i da ukoliko smatraju da je  neki medij prekršio  novinarski kodeks mogu koristiti i vansudske mere i obratiti se Savetu za štampu, a ne sudu.

Kragujevac – Beograd - Novi Sad

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Asocijacija nezavisnih eleketronskih medija

Nezavisno Društvo novinara Vojvodine

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres

]]>
Wed, 8 Mar 2017 13:09:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30346/novinarska-i-medijska-udruzenja-nedopustiv-pritisak-na-medije-pred-izbore.html
Udruženja iz regiona: Ne izveštavajte sa nasilnih protesta http://nuns.rs/info/statements/30294/udruzenja-iz-regiona-ne-izvestavajte-sa-nasilnih-protesta.html SKOPLJE, 01.03.2017. – Regionalna platforma za zagovaranje slobode medija i bezbednosti novinara osuđuje napad na kolege iz Skolja sa televizije A1, novinara Alelsandra Todevskog i kamermana Vladimira Želčevskog koji su prethodne večeri pretučeni od strane učesnika protesta koji je otrganizovala građanska inicijativa „Za zajedničku Makedoniju“ ]]> Očekujemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije brzo identifijkuje nasilnike i da podnese odgovarajuće prijave.

Nasilje nad novinarima predstavlja najozbiljniji napad na slobodu medija i negira pravo javnosti da bude obaveštena. Politika nekažnjivosti nasasilja nad novinarima koju vlada jača u poslednjih pet godina direktno ohrabruje ovakve napade.

Pozivamo lidera VMRO-DPMNE Nikolu Gruevskog da javno osudi jučerašnji napad na novinare i pozove svoje pristalice da, u ovom slučaju na protestima, ne napadaju novinare.

U znak protesta, zbog čestih napada, mi pozivamo novinare iz Makedonije da ne izveštavaju sa večerašnjeg protesta inicijative „Za zajedničku Makedoniju“. U budućnosti naša pozicija kada je reč o ovakvoj vrsti događaja će zavisiti od spremnosti organizatora protesta i Ministarstva unutrašnjih poslova da obezbede radne uslove za novinare.

Udruženja i sindikat novinara Zapadnog Balkana


Podgorica - Belgrade - Pristina - Sarajevo - Skopje – Zagreb, 01/03/2017

]]>
Wed, 1 Mar 2017 12:23:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30294/udruzenja-iz-regiona-ne-izvestavajte-sa-nasilnih-protesta.html
NUNS i NDNV: RTV nastavlja da ponižava novinare i građane http://nuns.rs/info/statements/30243/nuns-i-ndnv-rtv-nastavlja-da-ponizava-novinare-i-gradjane.html Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) upozoravaju da se na Radio-televiziji Vojvodine nastavljaju procesi koji ponižavaju i novinare, i novinarsku profesiju, i građane, a ova medijska kuća, ni posle nešto manje od deset meseci od raspisivanja konkursa, nema izabranog direktora programa i glavnog i odgovornog urednika. ]]> Dok rezultati monitoringa pokazuju da se RTV nedvosmisleno pretvorio u instrument vladajuće političke garniture, koja je u informativnim emisijama zastupljena sa čak 89 procenata, ovaj javni medijski servis je još uvek u VD stanju zbog odugovlačenja sa izborom programskog direktora i glavnog i odgovornog urednika.

I pored činjenice da, iz nejasnih razloga, ne postoje definisani rokovi za izbor programskog direktora i glavnog i odgovornog urednika ni u Zakonu o javnim medijskim servisima, niti u tekstovima konkursa, NUNS i NDNV ukazuju da nedonošenje odluke o izboru u razumnom roku jeste u suprotnosti sa principima dobre uprave, načelima zakonitosti, celishodnosti i efikasnosti, zbog čega će naše dve organizacije predati pritužbu Zaštitniku građana.

Nakon političkih, postizbornih čistki na RTV-u u maju prošle godine, kada su smenjeni direktor programa i 14 urednika i novinara, RTV u međuvremenu nije produžio ugovor sa 22 honorarna saradnika, a dve novinarke su zbog cenzure dale otkaz.

Više od stotinu zaposlenih prošle godine je ostalo bez ugovora o radu na određeno, pa su potom tri meseca bili angažovani na lizing preko agencije za zapošljavanje, da bi potom u februaru bili angažovani kao honorarni saradnici. 

RTV istovremeno se organizuju audicije za prijem novih "televizijskih lica".

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

 

Beograd-Novi Sad 24. februar 2017.

]]>
Fri, 24 Feb 2017 09:02:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30243/nuns-i-ndnv-rtv-nastavlja-da-ponizava-novinare-i-gradjane.html
MEDIJSKA KOALICIJA: Nezakoniti konkursi Vladičinog Hana, Majdanpeka i Ćuprije http://nuns.rs/info/statements/30205/medijska-koalicija-nezakoniti-konkursi-vladicinog-hana-majdanpeka-i-cuprije.html Koalicija reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja, koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres, neće predložiti svoje candidate za članove konkursnih komisija u opštinama Vladičin Han, Majdanpek i Ćuprija, poštujući zajednički stav da ne učestvuju u radu komisija lokalnih samouprava čiji javni pozivi nisu u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i podzakonskim aktom. ]]> Opština Vladičin Han raspisala je 27. januara Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnogi nformisanja u 2017. godini. Konkursom nisu opredelje ni najmanji i najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu, kako je to propisano republičkim Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju. Dva zvanična upozorenja (30.01. i 09.02.) Koalicije upućena predsedniku opštine Goranu Mladenoviću ignorisana su, a konkurs Vladičinog hana nije dopunjen.

Opština Majdanpek u svom Javnom konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa u 2017. godini, objavljenom 2. februara, takođe nije opredelila najveći i najmanji iznos po projektu. Ni konkurs Majdanpeka nije izmenjen posle dva upozorenja Koalicije (03.02. i 13.02.) predsedniku opštine Dejanu Vagneru.

Opština Ćuprija je 3. februara raspisala Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini. Ni ovim konkursom nije opredeljen najmanji i najveći iznos koji može biti dodeljen po jednom projektu, zbog čega je Koalicija uputila primedbe predsedniku opštine Ninoslavu Eriću. Međutim, uprkos obećanju, konkurs nije korigovan.

Kako ni nakon reagovanja Koalicije novinarskih i medijskih udruženja Vladičin Han, Majdanpek i Ćuprija nisu uskladili konkurse sa Zakonom, Koalicija je odlučila da ne učestvuje u radu komisije za ocenjivanje projekata koji će se sufinansirati iz budžeta tih opština.

Koalicija medijskih i novinarskih udruženja:

Udruženje novinara Srbije (UNS)

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

Poslovno udruženje Lokal pres

Beograd, Novi Sad, Kragujevac, 21. februar 2017


]]>
Tue, 21 Feb 2017 15:25:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30205/medijska-koalicija-nezakoniti-konkursi-vladicinog-hana-majdanpeka-i-cuprije.html
Koalicija: AEMV – sporno udruženje u brojnim lokalnim komisijama http://nuns.rs/info/statements/30183/koalicija-aemv--sporno-udruzenje-u-brojnim-lokalnim-komisijama.html Koalicija novinarskih i medijskih udruženja poziva lokalne samouprave i druge organe vlasti koji raspisuju konkurse za sufinansiranje javnog interesa u sferi javnog informisanja – da za članove stručnih komisija za procenu vrednosti predloga projekata biraju predstavnike reprezentativnih novinarskih i medijskih organizacija, a ne članove višestruko spornih udruženja kakvo je recimo Asocijacija elektronskih medija Vojvodine (AEMV). ]]> Prethodni rad ove organizacije potpuno je nepoznat ne samo široj nego i stručnoj javnosti, a jedina aktivnost koju ona preduzima jeste to da je agilni predlagač članova stručnih komisija na lokalnom nivou. Po pravilu komisije u koje su izabrani predstavnici AEMV-a donose sporne odluke, čime suštinski podrivaju, odnosno obesmišljavaju proces sufinansiranja javnog interesa u medijskoj sferi.

Osim toga, Koalicija ima saznanja o tome da je ova Asocijacija dugo funkcionisala kao preduzeće i da se na način koji je sada predmet sudskog spora, preregistrovala u medijsko udruženje, kako bi formalno stekla pravo da predlaže članove stručnih komisija. ‎Iz tuzbe u koju su članice koalicije imali uvid, proizilazi da je Asocijacija elektronskih medija Vojvodine originalno imala četiri izdavača medija kao svoje vlasnike, da je ostala bez dva vlasnika koji su obrisani iz registra. Od preostala dva vlasnika, jedan je odbio da učestvuje u preregistraciji u udruženje i sada od suda traži utvrđivanje ništavosti akata na osnovu kojih je prevođenje dozvoljeno.

Pod pretpostavkom da su činjenični navodi iz tužbe tačni, u koju činjenicu medijska i novinarska udruženja nemaju razlog da sumnjaju, ispostavlja se da Asocijacija elektronskih medija Vojvodine nije udruženje, već produžena ruka jednog jedinog izdavača medija, koji fingirajući postojanje udruženja, pokušava da izigra sistem projektnog sufinansiranja ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Imajući ovo u vidu, medijska i novinarska udruženja pozivaju lokalne samouprave i druge organe vlasti da u svakom pojedinačnom slučaju pažljivo provere ko stoji iza predloga članova stručnih komisija koje dobijaju i da spreče svaku zloupotrebu projektnog sufinansiranja.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 19. februar 2017.

Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS

Udruženje novinara Srbije – UNS

Nezavisno društvo novinara Vojvodine – NDNV

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal Pres - LP

]]>
Sun, 19 Feb 2017 03:02:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30183/koalicija-aemv--sporno-udruzenje-u-brojnim-lokalnim-komisijama.html
NUNS i NDNV: Sramotna raspodela sredstava u Kikindi najavljuje trend? http://nuns.rs/info/statements/30133/nuns-i-ndnv-sramotna-raspodela-sredstava-u-kikindi-najavljuje-trend.html Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) iskazuju bojazan da je sramotna raspodela sredstava na konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja u Kikindi samo najava onoga što će se dešavati i u drugim lokalnim samoupravama, odosno da postoji politička direktiva da se novac na medijskim konkursima – apsolutno suprotno duhu i smislu medijskih zakona – dodeljuje medijima bliskim vlasti, i to za potrebe predizborne kampanje. ]]> Pored toga što su milioni dinara na konkursu u Kikindi po potpuno nejasnim kriterijumima dodeljeni raznim medijima bliskim Srpskoj naprednoj stranci, nesto manje od pola miliona dinara je prihodovao i dnevni list “Srpski telegraf”, poznat po svakodnevnom, drastičnom kršenju novinarskog kodeksa, što je pokazala i analiza Saveta za štampu.

Prema Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja jedan od glavnih kriterijuma za dodelu sredstava medijima jeste njihova privrženost profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebna pažnja bi trebalo da se posvećuje činjenici da li su im izrečene mere od regulatornih ili samoregulatornih tela. S obzirom na činjenicu da je tokom prošle godine Savet za štampu “Srpskom telegrafu” izdao čak pet opomena, nije jasno kako je uopšte bilo moguće da ovaj mediji dobije sredstva za javni interes u medijskoj sferi.

Iako su predloge za članove komisije za ocenu predloga projekata dostavila sva reprezentativna novinarska i medijska udruženja, nijedan od tih predloga nije usvojen, a gradonačelnik Pavle Markov je za rad u njoj odabrao “medijske stručnjake” veoma upitne ekspertize, među kojima je i Vladan Stefanović iz Subotice, o čijoj su bliskosti sa vladajućom strankom mediji već izveštavali.

NUNS i NDNV poseduju informaciju da listovi poznati po kršenju profesionalnih i etičkih standarda, “Informer” i “Srpski telegraf”, ubrzano konkurišu za javna sredstva u mnogim lokalnim samoupravama i plašimo se da primer Kikinde i kršenju Pravilnika neće biti usamljen.

Podozrevamo čak da je ovo novi način finansiranja rada ovih medija, što bi predstavljalo ozbiljan udarac i medijskim zakonima i medijskima slobodama.

NUNS i NDNV još jednom ohrabruju predstavnike civilnih organizacija da se aktivno uključe u proces kontrole procesa dodele sredstava za medijske projekte i kontrolu rada nezavisnih komisija, kako bi se smanjila mogućnost za nove zloupotrebe.

Beograd-Novi Sad, 11. februar 2017.

Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine

]]>
Sat, 11 Feb 2017 16:30:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30133/nuns-i-ndnv-sramotna-raspodela-sredstava-u-kikindi-najavljuje-trend.html
NUNS i NDNV se zahvaljuju Saši Jankoviću na saradnji i podršci http://nuns.rs/info/statements/30109/nuns-i-ndnv-se-zahvaljuju-sasi-jankovicu-na-saradnji-i-podrsci.html Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) iskazuju zahvalnost dojučerašnjem zaštitniku građana Saši Jankoviću na saradnji u veoma teškoj bitki za medijske slobode u Srbiji i podršci koju nam je pružao u trenucima kada su naša udruženja i naši članovi bili ugrožavani i napadani. ]]> Saša Janković i njegovi saradnici godinama su ukazivali na žestoke pritiske na medije i novinare i oštro ih kritikovali, ohrabrujući naše kolege da se i sami bore za svoja prava i slobode. 

Zaštitnik građana je, istovremeno, u svojim izveštajima i javnim nastupima, pozivao medije i novinare da se pridržavaju etičkih i profesionalnih standarda svoje profesije i da poštuju prava ljudi o kojima izveštavaju, i to mnogo pre nego što je i sam postao takoreći svakodnevna meta pojedinih medija. 

Zaštitnik građana je bio značajan oslonac ne samo novinarskim i medijskim, već i drugim organizacijama koji se bore za ljudska prava, među kojima se sloboda izražavanja nalazi na visokom mestu. 

NUNS i NDNV Saši Jankoviću žele uspeh u budućem profesionalnom angažmanu, u uverenju da će ostati privržen konceptu medijskih sloboda. 

NUNS i NDNV žele da veruju da će njegov naslednik na mestu zaštitnika građana takođe biti iskren prijatelj ljudskih prava i sloboda. 

Beograd-Novi Sad, 8. februar 2017.

 

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

]]>
Wed, 8 Feb 2017 12:48:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30109/nuns-i-ndnv-se-zahvaljuju-sasi-jankovicu-na-saradnji-i-podrsci.html
Koalicija: Sudska praksa i neprecizna zakonska rešenja ugrožavaju opstanak medija http://nuns.rs/info/statements/30096/koalicija-sudska-praksa-i-neprecizna-zakonska-resenja-ugrozavaju-opstanak-medija.html Koalicija novinarskih i medijskih udruženja ukazuje da loša sudska praksa i neprecizna zakonska rešenja ugrožavaju opstanak medija, koji i inače rade u veoma nepovoljnom ekonomskom okruženju. Koalicija je čvrsto privržena poštovanju autorskih prava i intelektualne svojine, ali mora da primeti da se proteklih godina stvorio opasan biznis-model, odnosno da pojedini fotografi i advokatske kancelarije, koristeći lošu sudsku praksu i nedovršene zakone, ostvaruju ogromne profite, pritom ugrožavajući opstanak medija i medijski pluralizam. ]]> Koalicija će se zvanično obratiti nadležnim sudovima zahtevajući izmenu sudske prakse, i pozvaće se na eksperte za autorska prava koji tvrde da fotoreporteri moraju da imaju zaštitu, ali da ona ne sme da bude prekomerna i da guši slobodu izražavanja.

Koalicija smatra da bi pod hitno trebalo pokrenuti ozbiljnu javnu raspravu o promeni Zakona o autorskim i srodnim pravima, kako bi se ubuduće sprečila zloupotreba autorskih prava.

Sudovi su, nažalost, postali automat za dosuđivanje drakonskih, potpuno neprimerenih naknada štete u presudama protiv medija koji su prekršili autorska prava, zanemarujući karakteristike pojedinih slučajeva, kontekst u kojem su se oni desili i finansijsku mogućnost medija, posebno lokalnih i regionalnih, od kojih je većina već dugo na ivici opstanka. Moramo konstatovati da se pojedini fotografi i advokatske kancelarije koriste i nečasnim sredstvima.

Sadašnja sudska praksa i neprecizna zakonska rešenja doveli su do toga da mnogi mediji automatski pristaju na vansudska poravnanja i plaćaju velike iznose advokatskim kancelarijama koji organizovano pretražuju internet tražeći razlog za tužbu, a povod za tužbu mogu biti i fotografije objavljene i pre desetak godina. 

Koalicija poziva svoje članove da u svom radu striktno poštuju koncept autorskih prava, i da se u tom smislu svakodevno edukuju, ali apelujemo i na fotografska udruženja da zajednički pronađemo model koji bi sprečio neprimereno bogaćenje pojedinih fotografa i advokatskih kancelarija nauštrb siromašnih medija i novinara.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 7. februar 2017.

Udruženje novinara Srbije – UNS
Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS
Nezavisno društvo novinara Vojvodine – NDNV
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija - Lokal pres

]]>
Wed, 8 Feb 2017 10:21:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30096/koalicija-sudska-praksa-i-neprecizna-zakonska-resenja-ugrozavaju-opstanak-medija.html
NUNS i NDNV: Ne sme se dozvoliti diskriminacija medija prilikom konkursnog sufinansiranja http://nuns.rs/info/statements/30090/nuns-i-ndnv-ne-sme-se-dozvoliti-diskriminacija-medija-prilikom-konkursnog-sufinansiranja.html Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zahtevaju od Ministarstva kulture i informisanja Srbije da javno saopšti na osnovu izmene kog pravnog akta televizije više neće imati "ograničenje maksimalnog iznosa u dobijanju pomoći putem konkursa za javno informisanje". ]]> NUNS i NDNV smatraju da ovo rešenje nije u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji predviđa da se sredstva po konkursu dodeljuju "na osnovu principa o zaštiti konkurencije, bez diskriminacije" i traže od Ministarstva da nas razuveri ukoliko nismo u pravu.

Posebno je opasno ako se ovaj izuzetak iskoristi da bi se većina novca dodelila onim medijskim kućama bliskim vlastima u kontekstu predizborne kampanje.

NUNS i NDNV smatraju da, u skladu sa zakonom, osim ove moguće diskriminacije, tokom celokupnog procesa ne smeju da postoje ni druge vrste diskriminacije, poput favorizovanja pojedinih medija.

Potrebno je obezbediti mehanizme koji će omogućiti da celokupan proces konkursnog sufinansiranja bude u potpunosti transparentan, da se novac građana dodeljuje za najkvalitetnije predloge projekata, da odluku o tome autonomno donose komisije sastavljene od istinski stručnih osoba koje nisu u sukobu interesa i koje će se voditi javnim interesom kao glavnim reperom. 

NUNS i NDNV smatraju da, u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, jedan od ključnih kriterijuma za dodelu sredstava treba da bude poštovanje profesionalnih i etičkih standarda profesije.

Oni mediji koji drastično i kontinuirano krše etičke i profesionalne standarde, i služe kao propagandno političko sredstvo, nemaju šta da traže na konkursima za sufinansiranje javnog interesa u sferi javnog informisanja.

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Beograd-Novi Sad, 6. februar 2017.

]]>
Mon, 6 Feb 2017 12:36:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/30090/nuns-i-ndnv-ne-sme-se-dozvoliti-diskriminacija-medija-prilikom-konkursnog-sufinansiranja.html
Koalicija: Kazne koje ugrožavaju opstanak portala 021 http://nuns.rs/info/statements/29994/koalicija-kazne-koje-ugrozavaju-opstanak-portala-021-.html Koalicija novinarskih i medijskih udruženja smatra da najnovije presude Višeg suda u Beogradu protiv novosadskog portala 021 pokazuju da sudska praksa u Srbiji ozbiljno dovodi u pitanje opstanak medija, pogotovo lokalnih i regionalnih, a visine kazni potpuno su neusklađene sa njihovim finansijskim mogućnostima. ]]> Sve češće smo, osim toga, svedoci i "neobičnih" presuda za koje se može reći da ugrožavaju medijske slobode i medijski pluralizam i da svakako nisu usklađene sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Koalicija podseća da sudska praksa ovog suda, koja bi trebalo da bude sastavni deo našeg pravosudnog sistema, ima razvijene mehanizme zaštite slobode izražavanja, a oni između ostalog podrazumeva i to da visoke kazne koje mogu da uguše medij predstavljaju – direktan udar na tu slobodu.

Koalicija smatra da i ove presude portalu 021, koji je kažnjen sa čak 785.000 dinara u kratkom vremenskom periodu u dva odvojena postupka, zahtevaju ozbiljno preispitivanje uloge pravosuđa u sferi medija, odnosno široku javnu raspravu koja bi trebalo da ima cilj zaštitu koncepta medijskih sloboda, kao i izmenu sudske prakse i, eventualno, zakonskih rešenja.

Za neovlašćene objave fotografije, za koju je portal 021 prvobitno imao usmenu saglasnost dopisnice Kurira iz Novog Sada, novosadski medij je kažnjen sa 164.000 dinara, što sa sudskim troškovima iznosi oko 250.000 dinara. 

Za istraživački tekst o policajcima koji rade kao privatno obezbeđenje u novosadskim klubovima, a po tužbi dva policajca, čija imena nisu navedena u tekstu, već su se u njemu prepoznali, sud je 021 kaznio sa maksimalnih 400.000 dinara, što uključujući sudske troškove ukupno iznosi 535.000 dinara.

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 26. januar 2017.

Nezavisno udruženje novinara Srbije - NUNS

Udruženje novinara Srbije - UNS

Nezavisno društvo novinara Vojvodine - NDNV

Asocijacije nezavisnih elektronskih medija- ANEM

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres

]]>
Thu, 26 Jan 2017 13:45:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/29994/koalicija-kazne-koje-ugrozavaju-opstanak-portala-021-.html
NUNS i NDNV osuđuju uvredljivu komunikaciju premijera sa medijima http://nuns.rs/info/statements/29982/nuns-i-ndnv-osudjuju-uvredljivu-komunikaciju-premijera-sa-medijima-.html Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) I Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) najoštrije protestuju zbog veoma nekorektnog odnosa premijera Aleksandra Vučića prema televiziji N1. Krajnje je neodgovorno i opasno to što predsednik Vlade promoviše uvredljiv način komuniciranja izvršne vlasti sa novinarima i medijima. ]]> Predsednik Vlade Srbije, u utorak u Inđiji, na pitanje novinara N1 u vezi sa fotografijom ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa šefom kriminalne organizacije, javno je i bez ijednog argumenta izneo niz uvreda o toj medijskoj kući. Time je gospodin Vučić još jednom pokazao da ne razume i ne uvažava ulogu i značaj javnog informisanja i novinarske profesije.

NUNS i NDNV i ovom prilikom ukazuju da su državni funkcioneri posebno dužni da u komunikaciji sa medijima pokažu visok stepen odgovornosti i time doprinesu unapređenju kulture javnog dijaloga.

Beograd - Novi Sad 26.01.201

]]>
Thu, 26 Jan 2017 12:11:00 +0100 Saopštenja http://nuns.rs/info/statements/29982/nuns-i-ndnv-osudjuju-uvredljivu-komunikaciju-premijera-sa-medijima-.html