Zahtev za zastupanje

U skladu sa projektom odobrenim od strane organizacija Civil Rights Defenders i MLDI, zastupanje tuženih članova NUNS-a na sudu obuhvata:

  • zastupanje u sudskim postupcima protiv novinara, urednika i drugih medijskih radnika u medijskopravnim sporovima i
  • sastav podnesaka i zastupanje u disciplinskim postupcima poslodavaca kod  poslodavaca protiv novinara, urednika i drugih medijskih radnika.


Projekat obuhvata advokatske troškove zastupanja na sudu, ali ne i sudske troškove.

Zastupanje članova na sudu ne obuhvata podnošenje tužbi.


Ukoliko vam je potrebno zastupanje na sudu molimo vas da popunite on-line formular koji se nalazi ispod teksta. 

Obratite pažnju da su, radi obezbeđivanja što objektivnijeg mišljenja o vašem slučaju, advokatskoj kancelariji potrebna sledeća dokumenta:

1. Tužba i svi prilozi dobijeni uz tužbu i naknadni podnesci, u slučaju da ih je u postupku bilo

2. Druge isprave za koje smatrate da bi mogle da budu relevantne za dalji tok postupka

 

Molimo vas da dokumenta skenirate i prosledite na email pravnapomoc@nuns.rs.

Ukoliko niste u mogućnosti da koristite email, formular u wordu možete preuzeti ovde

formular za zastupanje na sudu  

Pošto ga popunite, zajedno sa pratećom dokumentacijom, formular pošaljite faksom na broj telefona 011 3343 136.

 

Šta se dešava sa vašim zahtevom?

Formular i prateća dokumentacija prosleđuju se NUNS-u i advokatskoj kancelariji. Kancelarija će vas kontaktirati u roku od 24 časa, ukoliko je potrebno da dobije dodatne informacije, kako bi oformila stručno mišljenje.

U roku od 48 časova od prijema vašeg zahteva sastaće se odbor koji odlučuje o tome da li će vaš slučaj biti prihvaćen za besplatno zastupanje.

Odbor se sastoji od 3 člana: dva predstavnika NUNS-a i advokata koji nije iz Živković Samardžić kancelarije i koji će ponuditi drugo stručno mišljenje.

U roku od 72 časa NUNS će doneti odluku o tome da li je vaš slučaj preuzet ili nije, a na osnovu sledećih kriterijuma:


1. Poštovanje Kodeks novinara Srbije
 od strane  autora spornog medijskog priloga  – samo članovi koji poštuju Kodeks u svom radu su podesni za ovu vrstu usluge.

 

2. Strateški značaj slučajeva  prioritet će imati slučajevi koji mogu da ponude

  • maksimum uticaja na sudsku praksu i poziciju medijskih profesionalaca
  • doprinose zagovaranju promena u zakonodavstvu ili
  • predstavljaju presedan koji može biti iskorišćen u budućim slučajevima.


Slučajevi povezani sa Članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima (sloboda govora, sloboda mišljenja, kao i pravo na dobijanje i slanje informacija i ideja) će takođe imati prioritet. 


3. Stručna analiza slučaja advokatske kancelarije
 Živković  Samardžić  advokatska kancelarija će analizirati svaku molbu za zastupanje na sudu i u datom roku predložiti dalji pravac i mogućnosti delovanja.


4. Društveni  značaj slučaja
 – pored gore navedenog, prednost će imati slučajevi koji se po svojoj suštini  bave temama koje su od društvenog i javnog značaja i koji će ostvariti maksimalan društveni uticaj.


Ukoliko Odbor odluči pozitivno
, informacija će vam odmah biti prosleđena, a  advokatska kancelarija obaveštana radi pripreme i podnošenja odgovora na tužbu. 


Ukoliko Odbor odluči negativno
, infomacija o razlozima takve odluke će vam odmah biti prosleđena, a advokatska kancelarija obaveštena.

 

Vikendi i praznici

Na proces odlučivanja o tome da li će članu biti obezbeđeno zastupanje na sudu utiču vikendi i državni praznici, i to na sledeći način:

Ukoliko ste e-mail poslali u petak ili neposredno pred praznik, rokovi za odgovor računaju se od sledećeg radnog dana u 08 časova.

Dati rokovi predstavljaju najduži vremenski period u kojem će NUNS reagovati.

NUNS se nada da će proces odlučivanja u praksi trajati kraće. Ukoliko je stručno mišljenje advokatske kancelarije negativno, NUNS će odmah kontaktirati člana da ga upozori na verovatni negativni ishod.

Ukoliko ste medijski profesionalac a niste član NUNS-a, i potrebno vam je zastupanje na sudu, pozovite sekretarijat Udruženja na broj telefona 011 3343 255 za više informacija.

Realizaciju projekta besplatne pravne pomoći podržale su organizacije Civil Rights Defenders i Media Legal Defence Initiative (MLDI).  

Ime i prezime člana može biti iskorišteno u izjavama za javnost
Slučaj, ali ne i ime i prezime člana može biti iskorišteno u izjavama za javnost
Nijedna informacija ne sme biti korišteno u izjavama za javnost
captcha

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten

Info Sve vesti