Projektno finansiranje

27. 03. 2015. SO Babušnica

Babušnica: Raspisan konkurs za medije

Babušnica: Raspisan konkurs za medije

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnoginteresa uoblastijavnoginformisanja iz budžeta Opštine Babušnica za periood 6meseci tekuće godine od dana potpisivanja ugovora, iznosi 1.100.000 dinara...

detaljnije

25. 03. 2015. SO Obrenovac

Opština Obrenovac raspisla konkurs za medije

Opština Obrenovac raspisla konkurs za medije

Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja – proizvodnje medijskih sadržaja, u 2015. godini iznosi 8.000.000,00 dinara...

detaljnije

23. 03. 2015. SO Petrovac na Mlavi

Petrovac na Mlavi: Raspisan konkurs za finansiranje medija

Petrovac na Mlavi: Raspisan konkurs za finansiranje medija

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisawa na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi koji će biti sufinansirani sredstvima iz buxeta opštine Petrovac na Mlavi za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 6.900.000,00 dinara i to...

detaljnije

20. 03. 2015. SO Sombor

Sombor: Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

Sombor: Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

Op[tina Sombor upitila za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja i unapređivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja sa prioritetom informisanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini...

detaljnije

20. 03. 2015. SO Sombor

Sombor: Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata na jezicima nacionalnih manjina

Sombor: Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata na jezicima nacionalnih manjina

Upu'en javni poyiv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja, unapređivanja i podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina u 2015. godini...

detaljnije

19. 03. 2015. SO Kuršumlija

Kuršumlija raspisala konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

Kuršumlija raspisala konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

Odlukom Načelnika opštinske uprave opštine Kuršumlija br. I-400-30 (član 1 stav 1.) od 13.3.2015. godine, sredstva u iznosu od 1.750.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja...

detaljnije

18. 03. 2015. SO Bečej

Bečej: Raspisan konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

Bečej: Raspisan konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

Upućen javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej u 2015. godini...

detaljnije

11. 03. 2015. SO Kovin

Opština Kovin raspisala konkurs za medije

Opština Kovin raspisala konkurs za medije

Odlukom Opštinskog veća opštine Kovin o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini, sredstva u iznosu od 1.425.000,00 dinara, namenjena su za sufinansiranje projekata proizvodnje...

detaljnije

10. 03. 2015. SO Kladovo

Kladovo: Raspisan konkurs za finansiranje medija u 2015 godini

Kladovo: Raspisan konkurs za finansiranje medija u 2015 godini

Opština Kladovo objavila javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje medijskih projekata od javnog intersa za 2015. godinu...

detaljnije

10. 03. 2015. SO Paraćin

Paraćin: Konkurs za finansiranje medija

Paraćin: Konkurs za finansiranje medija

Opština Paraćin će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja – televizijskog programa radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom...

detaljnije

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten