Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

12. 02. 2015. Užice

Izvor: opština Užice

Konkurs grada Užica za projektno finansiranje medijskih sadržaja u 2015 godini

Na osnovu Odluke o budžetu grada Užica za 2015. godinu ("Službeni list grada Užica", broj 42/14) i člana 100. Statuta grada Užica ("Službeni list grada Užica, broj 16/13 - prečišćen tekst), gradonačelnik upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU GRADA UŽICA ZA OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA UŽICA ZA 2015. GODINU ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

 

1. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih medija, koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta grada Užica za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara.

            Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2015. godini.

Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika grada Užica o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa grada Užica kao lokalne samouprave, o zbivanjima u obrazovanju, o zdravlju ljudi, kulturi, umetničkom stvaralaštvu sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, zaštiti životne sredine, fizičkoj kulturi, o razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države.

 

2. CILj KONKURSA

Cilj konkursa je istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje svih građana na teritoriji grada Užica o svemu što se odnosi na vršenje vlasti na lokalnom nivou, o delatnostima od javnog interesa, o radu ustanova i drugih subjekata koji se finansiraju iz budžeta grada Užica, o zbivanjima i događajima u javnom sektoru, zatim podsticanje raznovrsnosti medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i profesionalnih medija, odnosno o svemu o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

 

3. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju:

a) izdavač medija koji je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre, sa važećom dozvolom RRA za emitovanje za područje grada Užica.

b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koje priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

 

Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija može konkurisati sa jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravno lice ili preduzetnik koji je prethodne godine bio korisnik budžetskih sredstava za informisanje može biti učesnik ovog konkursa samo pod uslovom da je dostavio odgovarajući izveštaj o ostvarenim mesečnim obavezama, određen ugovorom zaključenim sa gradom Užice po tom osnovu.

 

4. KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE

Kriterijumi za učešće na konkursu su:

1) Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska ili vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, odnosno:

- istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana u gradu Užicu,

- ostvarivanju javnog interesa podstičući ravnopravnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišljenja, slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija, zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije,

-informisanju svih građana bez obzira na starosnu dob, versku i političku opredeljenost, nacionalnu i rasnu pripadnost,

-informisanju i podršci u proizvodnji medijskih sadržaja o obrazovanju uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, zdravlju ljudi, zaštiti životne sredine, razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, verskim pravima, zaštiti dece i omladine, kulturi, umetničkom stvaralaštvu, privredi, preduzetništvu, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma,

- informisanju o pitanjima od interesa za javnost.

2) Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

 

5. TRAJANjE JAVNOG POZIVA

Konkurs je otvoren 15 dana  (slovima: petnaest dana) od dana objavljivanja u nedeljnim novinama "Vesti".

 

6. PRIJAVA

Prijava se podnosi na obrascima koje je propisalo Ministarstvo kulture i informisanja i koji se mogu preuzeti OVDE.

Podnosilac projekta dužan je da, uz popunjen formular prijave, podnese i sledeću dokumentaciju:

- dokaz o registraciji izdavača medija,

- dokaz o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja,

- dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija,

- projekat, sa detaljnim opisom,

- detaljno razrađen budžet projekta (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima),

- specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od grada Užica,

- opciono – vizuelna projektna dokumentacija: fotografije, štampani materijal, materijal na CD-u i sl.

Prijava sa dokumentacijom se podnosi u 1 primerku na pisarnici grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, sa naznakom: Za konkurs za javno informisanje ili poštom, preporučenom pošiljkom, sa svom potrebnom dokumentacijom.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

7. OCENA PROJEKATA

Prijave na konkurs biće ocenjene prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti interes u oblasti javnog informisanja i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 

Kriterijumi za ocenjivanje projekta su:

- značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje,

- dostupnost većem broju korisnika,

- doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti,

- originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje,

- unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja,

- informisanje i edukacija dece i mladih,

- period realizacije projekta,

- broj planiranih medijskih sadržaja (emisija, stranica u štampi, internet stranica itd.),

- iznos sredstava za koji se aplicira,

- primarne i sekundarne ciljne grupe na koje se projekat odnosi,

- značaj, odnosno cilj koji se planira ostvariti realizacijom projekta,

- opšti cilj projekta (promena i korist za ciljnu grupu u oblasti javnog informisanja),

- specifični ciljevi projekta (merljivi i vremenski određeni-očekivana pozitivna promena za ciljnu grupu),

- rizik, odnosno moguće poteškoće u realizaciji projekta.

Ocenu projekata podnetih na konkurs vršiće stručna komisija od 5 (slovima: pet) članova.

 

8. NAPOMENE

Obrazloženo rešenje o raspodeli sredstava doneće gradonačelnik Užica, a na osnovu obrazloženog predloga komisije i biće objavljeno na zvaničnom veb-sajtu grada Užica, www.graduzice.org.

Članove stručne konkursne komisije imenuje gradonačelnik. Za člana komisije imenuje se lice koje je nazavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik. 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci, zainteresovani za rad u komisiji da dostave predloge za članove komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove komisije isti je kao i rok za podnošenje prijave na konkurs.

Rešenje će biti dostavljeno svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu rešenja biće zaključen ugovor sa licem koje je dobilo sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

 

 

9. OBJAVLjIVANjE JAVNOG POZIVA

Javni poziv biće objavljen na veb-sajtu grada Užica - www.graduzice.org i u nedeljnim novinama „Vesti“.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti telefonom na broj: 031/590-151, ili lično, u kancelariju broj 44, zgrada grada Užica.

Kontakt osoba: Srđan Petrović.

 

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD UŽICE

GRADONAČELNIK

II broj 651-3/15

12. februar 2015. godine

UŽICE

 

GRADONAČELNIK

Tihomir Petković

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten