Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

12. 02. 2015. Smederevo

Izvor: Opština Smederevo

Opština Smederevo raspisala konkurs za projektno finansiranje medija

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2015. godinu

Napomena: Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2015. godinu je objavljen 10.02.2015. godine, od kada počinje da teče rok za podnošenje prijave na ovaj Konkurs!

   Na osnovu članova 17., 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014) i članova 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 126/2014),

 Gradsko veće grada Smedereva, na 164. sednici održanoj 7. februara 2015. godine, raspisuje

 JAVNI POZIV

za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2015. godinu

  I IZNOS I NAMENA SREDSTAVA

  

            Predmet ovog Konkursa je izbor projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta grada Smedereva za 2015. godinu.

 

            Radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja Grad Smederevo obezbeđuje iz svog budžeta sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u ukupnom iznosu od  11.501.840,00 dinara.

 

            Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 

            Namena Konkursa je sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana grada Smedereva, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, podstičući raznovrsnost medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, što doprinosi zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije, kao i podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina.

 

II PRAVO UČEŠĆA

  

     Pravo učešća na Konkursu imaju:

 a) izdavač medija čiji medij je upisan u registar medija, koji se vodi kod Agencije za

     privredne registre,

 b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji

     priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj, biti realizovan putem medija.

 

            Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na ovom konkursu.

            Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, na konkursu može učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela odgovarajući narativni i finansijski izveštaj.

            Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

 

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKTA

  

            Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u   

    oblasti javnog informisanja:

1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije

        relevantni za ostvarivanje namene Konkursa;

1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do

       ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je

       objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta

       predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima

       i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje Konkurs) i

1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi

       korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

 

2. Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim  

    standardima:

2.1. da li su učesniku Konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih

       tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i

      etičkih standarda i

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju

      da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekta:

 

            1. značaj projekta sa stanovišta interesa za javnost, odnosno informacije, ideje i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdan interes da zna;

            2. gledanost televizijskog programa i slušanost radijskog programa;

            3. pokrivenost područja emitovanja;

            4. tiraž kod štampanih medija;

            5. teritorija realizacije projekta;

            6. tradicija u poslovanju i tehnička i kadrovska opremljenost i

            7. učešće finasijskih sredstava iz budžeta grada Smedereva u planiranom ukupnom                budžetu učesnika Konkursa u tekućoj godini.

 

 IV TRAJANjE JAVNOG POZIVA

  

            Konkurs se objavljuje na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs, kao i najmanje u jednim dnevnim, odnosno nedeljnim novinama koje se distribuiraju na području grada Smedereva.

            Konkurs je otvoren 7 dana (slovima: sedam dana) od dana objavljivanja u dnevnim, odnosno u nedeljnim novinama koje se distribuiraju na području grada Smedereva i na veb-sajtu Grada Smedereva www.smederevo.org.rs., i vidljiv je sve vreme trajanja konkursa.

 

V PRIJAVA

  

            Prijava na Konkurs podnosi se na Obrascu 1 (obrazac i tabela), koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 126/2014) i može se preuzeti na veb-sajtu Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

            Podnosilac projekta dužan je da uz navedeni Obrazac 1, podnese i sledeću

  dokumentaciju:

-dokaz o registraciji;

-rešenje o poreskom identifikacionom broju - fotokopiju PIB-a;

-dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske

  medije i

-podatke u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti.

              Za elektronske medije dostaviti još i:

- dokaz o teritorijalnoj pokrivenosti emitovanja i

- programsku šemu.

            Za štampane medije dostaviti dokaz o distribuiranom tiražu.

            Za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju.

 

            Prijavu na konkurs na propisanom Obrascu 1 (obrazac i tabela) sa dokumentacijom podnosi odgovorno lice učesnika preko pisarnice Gradske uprave grada Smedereva, Ulica Omladinska broj 1, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava po javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2015. godinu" i sa naznakom „Ne otvarati".

 

VI PROVERA DOKUMENTACIJE

  

            Proveru dokumentacije podnete na Konkurs, vrši nadležno odeljenje Gradske uprave Smederevo. Provera dokumentacije odnosi se na ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova.

            Učesnik Konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obavestiće se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.

            Projekat učesnika Konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

            Učesniku Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na Konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 2. ove glave i njegov projekat se ne razmatra.

            Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

 

 VII OCENA PROJEKATA

  

            Ocenu projekata podnetih na Konkurs, kao i predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi Komisija koju će rešenjem imenovati Gradsko veće grada Smedereva i koja će biti sastavljena od tri člana, a ukoliko na Konkurs pristigne više od pedeset projektnih prijava, Komisija će imati pet članova.

            Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i predloženo lice ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

            Većina članova Komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji.      

            Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

 

VIII POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

  

            Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove Komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije da se pisanim putem obrate Gradskom veću grada Smedereva. Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

            Odluka o imenovanju K.omisije objavljuje se na veb-sajtu Grada Smedereva www.smederevo.org.rs

 

IX ODLUKA O IZBORU PROJEKATA

  

            Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem doneće Gradsko veće grada Smedereva, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije i biće objavljeno na veb-sajtu Grada Smedereva www.smederevo.org.rs u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

            Odluku o raspodeli sredstava donosi se u formi rešenja.

            Skenirano Rešenje o raspodeli sredstava biće dostavljeno svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi.

            Navedeno Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

            Na osnovu ovog Rešenja biće zaključen ugovor koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

 

X NAPOMENE

  

            Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 

Broj 037-51/2015-07

U Smederevu, 7. februara 2015. godine

GRADONAČELNIK

GRADA SMEDEREVA

dr Jasna Avramović

 

Dokumenta za preuzimanje:

Obrazac 1.1

Obrazac 1.2

Obrazac 2 

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten