Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

18. 03. 2015. Bečej

Izvor: SO Bečej

Bečej: Raspisan konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

Upućen javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej u 2015. godini

Na osnovu člana 17. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ broj 83/2014), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“ br.126/14), člana 95-98 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013), člana 16. stav 1. tačka 36. i 52. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Bečej („Službeni list opštine Bečej“ broj 2/2014-prečišćen tekst), člana 8. Odluke o budžetu opštine Bečej za 2015. godinu („Službeni list opštine Bečej“ broj 15/2014) i odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej broj II 091-1/2015 od 05.03.2015.godine, Predsednik opštine Bečej objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej u 2015. godini
I
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih stanovnika opštine Bečej,pripadnika nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji opštine Bečej, razvoju obrazovanja, uključujući medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz oblasti života bez diskriminacije.
Pozivaju se mediji da konkurišu i sa projektima proizvodnje medijskih sadržaja za javno informisanje na jezicima nacionalnih manjina u 2015. godini, kao i za javno informisanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini.
Iznos sredstava kojim će se sufinansirati projekti za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej u 2015. godini je 4.000.000,00 dinara, a opredeljen je u članu 8. Odluke o budžetu opštine Bečej za 2015. godinu („Službeni list opštine Bečej“ broj 15/2014) na pozicijama razdeo 2, glava 12, program 15: lokalna samouprava, programska aktivnost: 0602-0006, funkcija 830, pozicija 266, konto 423 usluge po ugovoru-usluge informisanja.

II
Pravo učešća na konkursu imaju:
1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila koji se vodi u Agenciji za privredne registre,
2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Na konkursu se može učestvovati samo sa po jednim projektom.
Na konkursu se može učestvovati i sa po jednim projektom za svaku kategoriju lica (misli se na informisanje pripadnika nacionalnih manjina i na informisanje osoba sa invaliditetom).
Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu,s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. 


III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata 
1. mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
2. mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:
(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja;
(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:
(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane držanih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda; 
(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti. 
Utvrđuju se sledeći specifični bliži kriterijumi za ocenu projekata
- tradicija poslovanja podnosioca projekta i tehnička i kadrovska opremljenost 
- teritorija realizacije projekta na teritoriji opštine Bečej
- unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
- informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);
- aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, slobodno vreme, borba protiv korupcije, borba protiv psihoaktivnih supstanci i alkoholizma, borba protiv govora mržnje, pravovremeno, svakodnevno izveštavanje itd.); 
- doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
- očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika.


IV
Dokumentacija: Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u četiri primeraka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Bečej.
Učesnik konkursa je obavezan da priloži:
- obrazac 1 (prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja);
- Budžet projekta ( tabela u skladu sa Obrascem 1) 
kao i da priloži kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
• rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
• rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
• dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
• bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine;
• kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
• overena izjava/saglasnost medija ili više njih da će programski sadržaji biti emitovani/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
• vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (primerak novina, trejler, džingl itd).

V
Rokovi: Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Dnevnik“.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12.2015. godine.


VI
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštini. Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja konkursa na adresu: Opština Bečej, Trg Oslobođenja broj 2, 21220 Bečej ili na email adresu predsednik@becej.rs.


VII
Javni poziv i obrazac za prijavu se objavljuju na Internet stranici Opštini Bečej gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.
Rešenje o sufinansiranju projekta po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Bečej i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Prijave slati na adresu: Opština Bečej, Trg Oslobođenja br. 2, 21220 Bečej, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11-12 do časova na telefone: 021/6811-843 i 064/89-59-077
Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina PREDSEDNIK OPŠTINE
Opština Bečej 
PREDSEDNIK OPŠTINE mr Vuk Radojević
Broj: II 091-1 /2015 
Dana:05.03.2015.godine
B E Č E J

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten