Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

26. 06. 2015. Čačak

Izvor: SO Čačak

Čačak: Drugi konkurs za medijske projekte

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta grada Čačka za 2015. godinu za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana grada Čačka.

Na osnovu člana 17. i 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“ br.126/14), člana 121. Statuta grada Čačka („Sl.list grada Čačka“ br. 3/2008, 8/2013 i 22/2013) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2015. godini, br. 06-27/15-III od 19. februara 2015. godine,

 Gradsko veće grada Čačka  raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA  U 2015. GODINI

   I Predmet konkursa

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta grada Čačka za 2015. godinu za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana grada Čačka, o radu organa lokalne samouprave u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva, zaštite dece i mladih, obrazovanja, nauke, sporta, kulture, turizma, privrede, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina  i drugog javnog interesa u oblasti javnog informisanja u skladu sa Zakonom  i to za projekte:

 

1. proizvodnje medijskih sadržaja

II Sredstva za sufinansiranje projekata

Neraspodeljena sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,  u skladu sa  Odlukom o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinsiranje  projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2015. godini, br. 06-27/15-III od 19. februara 2015. godine iznose 1.702.072,00 dinara  i opredeljena su za projekte proizvodnje medijskih sadržaja.

III Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu ima:

1.  izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2.  pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina i deo celine               (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanje javnog interesa u skladu sa zakonom.

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

IV Kriterijumi za ocenu projekata:

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1. mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2. mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1. posebno se ocenjuje:

- u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

- u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja ( mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

- u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. posebno se ocenjuje:

- da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

- dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

V Objavljivanje konkursa i rok za podnošenje prijave

Konkurs se objavljuje na veb sajtu grada Čačka www.cacak.org.rs i u listu „Čačanski glas“.

Rok za podnošenje prijave  na konkurs je 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja u listu „Čačanski glas“.

VI Prijava na konkurs

Prijava na konkurs podnosi se na obrascu propisanom Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/14).

Uz prijavu podnosilac projekta je dužan da priloži:

- predlog projekta (obrazac 1.1.) ;

- budžet projekta (obrazac 1.2.) ;

- dokaz o registraciji u Agenciji za privredne registre;

- dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije) ;

- dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija ( za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);

- dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa, nije blokiran;

- uverenje Ministarstva finansija - Poreske uprave i uverenje lokalne poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, koja nisu starija od 7 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijavu na konkurs, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Grad Čačak – Gradsko veće, ulica Župana Stracimira br. 2, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“

VII Poziv za predlaganje članova konkursne komisije

Obaveštavaju se novinarska i medijska udruženja kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije, najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja javnog poziva u listu „Čačanski glas“, na adresu: Grad Čačak – Gradsko veće, ulica Župana Stracimira br. 2, sa naznakom „PREDLOZI ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA KONKURS ZA JAVNO INFORMISANjE“.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje 3 godine pre datuma raspisivanja Javnog poziva.

VIII Preuzimanje konkursne dokumentacije

 Konkursnu dokumentaciju zainteresovani učesnici mogu preuzeti na pisarnici Gradske uprave grada Čačka ili na veb sajtu grada Čačka www.cacak.org.rs.

            Neblagovremene prijave kao i prijave učesnika konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu na učešće u konkursu, osim obrasca za prijavu, Komisija neće uzeti u razmatranje.

 

PREDSEDNIK

GRADSKOG VEĆA

mr Vojislav Ilić

 

Republika Srbija

GRAD ČAČAK

Gradsko veće

Broj: 06-105/2015-III

15. jun 2015. godine

ČAČAK

 

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten