Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

22. 07. 2015.

Izvor: http://www.aleksinac.org/

Opština Aleksinac raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Aleksinac radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2015. godinu

Na osnovu člana 15, 17 i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS", br.83/2014), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. Glasnik RS“ br.126/2014) Odluke o budžetu i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Aleksinac za 2015. godinu („Službeni list opštine Aleksinac br. 23/2014 i 13/2015) Opštinsko veće opštine Aleksinac, dana 08.07.2015. godine donosi Odluku o raspisivanju Konkursa u formi javnog poziva koji će biti objavljen u dnevnim novinama i na sajtu opštine Aleksinac  

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE ALEKSINAC  RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA  U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2015. GODINU


Opština Aleksinac objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnosi na:

- istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana opštine Aleksinac;
- informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa,
- podrška proizvodnji medijskih sadržaja o zbivanjima na lokalnom nivou, o radu organa opštine Aleksinac kao lokalne samouprave, o delatnostima od javnog interesa, u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Aleksinac, za raspodelu po ovom konkursu iznosi 500.000,00 dinara. Konkurs se raspisuje za projekte koji će se realizovati u 2015. godini.

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte:
proizvodnje medijskih sadržaja Pravo učešća na konkursu ima:
 - izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija
- pravno lice, odnosno preduzetnik,  koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji - ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.


Pravo učešća na konkursu imaju izdavač medija, odnosno pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji opštine Aleksinac.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz   javnih prihoda i izdavači medija koji nisu upisani u registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj. 
 
Uslovi za učešće na konkursu:

Na konkurs se može konkurisati samo sa jednim projektom.
Projekat, u smislu ovog konkursa, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je određen konkursom.
Sredstva se dodeljuju za projekte čije je vremensko trajanje od dana potpisivanja Ugovora do kraja 2015.godine.
                                                          
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata:
 
1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;
Na osnovu ovog kriterijuma posebno se ocenjuje:
           - u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
           - u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);
           - u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes. 
 
2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
              Na osnovu ovog kriterijuma  posebno se ocenjuje:
            - da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
            - dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;
            - mera u kojoj se sagledava tradicija poslovanja kandidata i tehnička i kadrovska opremljenost.
 
Potreban dokumentacija za prijavu na konkurs
 
Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce koji se mogu preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Aleksinac www. aleksinac.org i uz iste priloži kopije sledećih dokumenata:
- Rešenje o registraciji izdavača medija (u Registar medija);
- Dokaz o registraciji pravnog lica ili preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja;
- Dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija;
- Obrazac 1 (opis projekta);
- Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
- Obrazac 3
- Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od Opštine Aleksinac;
- Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, u suprotnom se neće uzimati na razmatranje;
- Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler) primerak novina, džingl i slično.
 
Konkursna komisija
Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova , u zavisnosti od broja prispelih prijava ( u daljem tekstu:komisija).
Članove stručne komisije imenuje Predsednik opštine Aleksinac iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji  i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.
Pravo na predlaganje članova komisije imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana  kod Agencije za privredne registre.
Opština Aleksinac ovim javnim pozivom obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u stručnoj komisiji da dostave predlog za članove stručne komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove stručne komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno 15 dana od dana objavljivanja.
 
Odluka o raspodeli sredstava
 
Odluku o raspodeli sredstava donosi Opštinsko Veće Opštine Aleksinac na osnovu obrazloženog predloga Komisije.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasanije u roku od 30 dana od dana zaključenja Konkursa.
Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na zvaničnoj web/stranici Opštine Aleksinac, a biće dostavljena svim učesnicima Javnog konkursa.

Ugovor o dodeli sredstava

Na osnovu Odluke, predsednik Opštine će u ime Opštine Aleksinac zaključiti odgovarajući ugovor sa učesnicima Javnog poziva koji imaju pravo na sufinansiranje projekta.
Ugovorom će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.
 
Izveštaj o sprovedenim aktivnostima

Učesnici Konkursa kojima se odobre sredstva u obavezi su da dostave narativni i finansijski izveštaj o sprovedenim projektnim aktivnostima stručnoj komisiji,što će se definisati ugovorom.
Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

Rok za podnošenje prijava na konkurs i za članove stručne komisije.

Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u jednom primerku, na obrascima koje je propisalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (nalaze se u prilogu ovog Javnog konkursa i predstavljaju njegov sastavni deo -  Obrazac1, Obrazac 2 i Obrazac3), na pisarnici Opštinske uprave opštine Aleksinac ili poštom, preporučeno na adresu : Opština Aleksinac,  Knjaza Miloša  169, 18220 Aleksinac, sa naznakom „Konkurs za projekte javnog informisanja-ne otvarati“ .

Osoba za kontakt je Danijela Mikić, zaposlena u opštinskoj upravi Aleksinac, Telefon: 018/809-025, 060/2182237 e-mail: d.mikic@aleksinac.org

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Pravilnik o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja i obrasce za prijavu možete preuzeti sa sajta opštine Aleksinac

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten