Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

07. 08. 2015.

Opština Novi Bečej raspisala konkurs za sufinansiranje medija

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih stanovnika opštine Novi Bečej.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/2014 i 58/2015), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj 126/14), člana 95-98 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013), člana 15. stav 1. tačka 35. i člana 53. Statuta opštine Novi Bečej („Službeni list opštine Bečej“ broj 3/2014-prečišćen tekst), i Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2015. godinu („Službeni list opštine Novi Bečej“, broj 21/2014) i Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej broj I 01- 400-65/2015 od 22.07.2015, Predsednik opštine Novi Bečej objavljuje:

                                                                 JAVNI POZIV

za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2015. godini

                                                                           I

Predmet: proizvodnja medijskih sadržaja na teritoriji opštine Novi Bečej.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih stanovnika opštine Novi Bečej.

Iznos sredstava kojim će se sufinansirati projekti za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2015. godini je 4.000.000,00 dinara, a opredeljen je Odlukom o budžetu opštine Novi Bečej za 2015. godinu („Službeni list opštine Novi Bečej“, broj 21/2014) na pozicijama: razdeo 2, glava 2.8, programska klasifikacija 0602-0006, funkcionalna klasifikacija 830, pozicija 38, ekonomska klasifikacija 423: javni konkursi za informisanje.

                                                                           II

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila koji se vodi u Agenciji za privredne registre,

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Na konkursu se može učestvovati samo sa po jednim projektom na jednom konkursu.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu, s jednim projektom za svaki medij. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

                                                                             III

Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata

1. mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2. mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja;

(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane držanih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

                                                                                  IV

Dokumentacija: Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u četiri primeraka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Novi Bečej www.novibecej.rs

Učesnik konkursa je obavezan da priloži:

- obrazac 1 (prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja);

- Budžet projekta (tabela u skladu sa Obrascem 1)

kao i da priloži kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

• rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

• rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

• dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;

• bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine;

• kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);

• overena izjava/saglasnost medija ili više njih da će programski sadržaji biti emitovani/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

• vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (primerak novina, trejler, džingl itd).

                                                                                    V

Rokovi: Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Danas“.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12.2015. godine.

                                                                                   VI

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštini. Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja konkursa na adresu: opština Novi Bečej, Žarka Zrenjanina br. 8, 23272 Novi Bečej.  

Komisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja: biće sastavljena od 3 člana. Ukoliko na raspisani konkurs pristigne više od 50 projektnih prijava, konkursna komisija će imati 5 članova.

Članove komisije imenuje Predsednik opštine, iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Članovi komisije se imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije.

Sastav komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Novi Bečej www.novibecej.rs.

                                                                                  VII

Rešenje o sufinansiranju projekta po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Novi Bečej i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Opština Novi Bečej, Žarka Zrenjanina br. 8, 23272 Novi Bečej, sa naznakom: za Konkurs sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 07-13 do časova na telefone: 023/772-320 i 023/772-321, lokal 115.

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten