Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

13. 07. 2017.

Konkurs opštine Velika Plana za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („ Službeni glasnik RS“, broj: 83/2014), i člana 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj: 16 /2016) Opštinska uprava opštine Velika Plana, raspisu je

JAVNI  POZIV

za   sufinansiranje   projekata   za  ostvarivanje   javnog   interesa u oblasti javnog informisanja za  2017. godinu

1.Predmet konkursa: Prizvodnja medijskih sadržaja ( štampanih ili elektronskih)  za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Velika Plana u 2017.godini, produkcija ili koprodukcija radio ili tv programa ili vremena za emitovanje tv programa.

Pored navedenog, predmet konkursa je i podizanje nivoa kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom u smislu člana 5.Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

2.Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs iznosi 2.518.000 dinara planiranih Odlukom o budžetu opštine Velika Plana za 2017.godinu.

3.Najmanji iznos sredstava koji se odobravaju po konkursu iznosi 50.000 dinara a najveći iznos sredstava koji se mogu dodeliti iznosi 800.000 dinara.

      Pravo    učešća   na   konkursu   ima:      

1.izdavač   medija    čiji    je   medij    upisan   u   Registar    medija,  koji   se   vodi    u   Agenciji    za   privredne   registre;

2.pravno   lice,  odnosno   preduzetnik,  koji   se  bavi   proizvodnjom   medijskih   sadržaja   i  koji   ima  dokaz   da   će   sufinansirani   medijski   sadržaj   biti   realizovan    putem   medija koji je upisan u Registar medija;

3.pravno lice,odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešćima na stručnim,naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja;

4.da izdavač medija ima pokrivenost signala za emitovanje programskih sadražaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Velika Plana;

5.izdavači medija koji se ne finansiraju iz javnih prihoda;

6.izdavači medija koji su dobili sredstava za projektno sufinansiranje a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijki izveštaj i lica za koje utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Ispunjenost uslova za učestvovanje na konkursu podnosilac projekta dokazuje:

6.Izvodom iz Agencije za privredne  registre;

7.Dozvolu za emitovanje programskih sadržaja izdatu od Republičke radiodifuzne agencije:

8.Izjava podnosioca projekta da se ne finansira iz javnih prihoda.

Na  konkursu   se   može   konkurisati   samo   s  jednim  projektom.   Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.  Podnosilac prijave je u obavezi  da prijave za projektno sufinansiranje dostavi organu u jednom originalnom i 4 kopija primeraka u kojem su dati projekti sa ostalim traženim podacima.  Podnosioci projekta su dužni da projekat sa svim ostalim podacima podnesu na obrascu „prijave za projektno sufinansiranje“ koji je dat u prilogu ovog konkursa.

Učesnik   konkursa    može   podneti   zahtev  za  sufinansiranje   projekta  u  iznosu

do najviše  80%  vrednosti    predloženog   projekta,  odnosno   najviše   do  iznosa

utvrđenog   konkursom za pojedinačni projekat.

Realizacija projektne aktivnosti za koju se konkuriše traje do kraja aprila meseca 2018.godine. Narativni i finansijski izveštaj učesnicima konkursa kojima su dodeljena sredstva dostavljaju se u skladu sa dinamikom koj će biti uređena ugovorom.

Projekti prijavljeni na konkurs ocenjuju se prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podobne da ostvare javni interes u oblasti javnog informisanja i prema meri u kojoj na osnovu podnete dokumentacije učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Programski sadržaj se odnosi na objavljivanje informativnih medijskih sadržaja od javnog interesa za građane Velike Plane u sledećim oblastima:

-privrede, obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, socijalne politike, unapređenje zaštite  prava osoba sa invaliditetom i aktivnosti o realiziciji programskih aktivnosti udruženja sa teritorije opštine Velika Plana.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

1.Usklađenost projekta sa zahtevima konkursa

1.1 -U kojoj meri će predložena projektna aktivnost dovesti do ostvarivanja cilja postavljenih konkursom ( veza između aktivnosti koje izdavač medija preduzima i ciljeva koji se očekuju da se realizuju putem konkursa),u kojoj meri će predloženi iznos troškova projektom dovesti do željenih rezultata koji ukazuju da će budžetska sredstva biti korišćena na najracionalniji način i time biti ostvaren javni interes;

2. Ažurnost učesnika konkursa u pripremanju i emitovanju  informacija od javnog značaja za građane opštine Velika Plana za navedene oblasti;

2.1-Od posebnog je značaja ažurnost i brzina pripreme informacija od javnog značaja za građane opštine Velika Plana, za značajne društvene oblasti kao što su obrazovanje, kultura, sport, socijalna zaštita, unapređenje i zaštita prava osoba sa invaliditetom kao i ažurnost emitovanja tih medijskih sadržaja a sve u cilju brzog i blagovremenog informisanja građana opštine Velika Plana.

3.Značaj projekta za opštinu Velika Plana;

3.1- Sa stanovišta opštine Velika Plana i njenih građana, od posebne je važnosti značaj projekta, ciljevima koji se postižu putem predloženih projektnih aktivnosti i u kojoj meri će biti zadovoljena potreba građana opštine za pravovremenim i istinitim medijskim sadržajima kao i za koje oblasti socijalnog delovanja.

Posebno je od značaja usklađenost planiranih aktivnosti predviđenih projektom izdavača medija za zadovoljavanjem potreba ciljnih grupa kao što su osobe sa invaliditetom,zadovoljavanje prava i interesa socijalno ugroženih lica na teritoriji opštine Velika Plana kao i dece sa posebnim potrebama kojima je potrebna posebna briga društvene zajednice kako bi se aktivno integrisala u sve društvene tokove i društvene aktivnosti.

4.Na osnovu kriterijuma iz prethodnih stavova posebno se ocenjuje: da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba organa od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu za štampane i onlajn medije) i dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 Rok za dostavljanje prijava na konkurs je do 20.07.2017.godine do 10 časova. Konkurs je objavljen  u dnevnom listu „ Srpski telegraf“ i n Portalu opštine Velika Plana.

Prijava   na   konkurs   podnosi   se  Komisiji   u   zatvorenoj   koverti,  sa naznakom „Za   izbor   projekta   za   ostvarivanje   javnog   interesa   u oblasti  javnog   informisanja“   putem   pošte   ili    predajom   na  pisarnici  Opštinske  uprave   opštine   Velika   Plana. 

Neblagovremene prijave  na konkurs ili prijave  upućene   faksom, Komisija  neće  razmatrati.Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obavestiće se da nedostatak otkloni u naknadnom roku.Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.Učesniku konkursa koji nije podneo ni jedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 1.ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.   

Uz prijavu na konkurs, podnosilac projekta je dužan da dostavi obrazac 1.-prijava na konkurs i popunjen budžet projekta, koja se može preuzeti sa VEB sajta opštine Velika Plana  (www.velikaplana.rs ).

Upućuje se poziv novinarskim i medijskim udruženjima koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, kao i medijskim stručnjacima da dostave svoje predloge za članove komisije.Uz biografiju potencijalnih članova isti dostavljaju i dokaz o registraciji medijskih udruženja.Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa.

 Rok za dostavljanje predloga za članove komisije dostavlja se u roku predviđenom za dostavljanje prijava za projektno sufinansiranje.

Odluku o raspodeli sredstava, organ koji je raspisao konkurs doneće najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u intervalu od 11-13 časova na telefon : 026/516-308.

  

OPŠTINSKA UPRAVA  OPŠTINE VELIKA PLANA

BROJ 011-60 /2017-III OD 11.07.2017.GODINE 

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten