Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

01. 02. 2019.

Konkurs Opštine Ub za sufinansiranje medijskih projekata

Javni poziv za učešće na konkursu sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (''Službeni glasnik RS'', broj 83/2014 i 58/2015), i Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (''Službeni glasnik RS'', broj 126/2014 i 16/2016) i člana 46. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS'' broj 129/2007),

Opštinsko veće opštine Ub, 31.01.2019. godine objavljuje Javni poziv za učešće na konkursu sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub

 

1. Opština Ub objavljuje javni poziv za učešće na konkursu za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub, u daljem tekstu konkurs.

 

2. Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

 

Sufinasiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji

doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Ub o temama od značaja za lokalnu zajednicu,  podižu kvalitet informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnike nacionalnih manjina.

 

Sufinasiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i projektima unapređenja profesionalnih i etičkih stanrda u oblasti javnog informisanja.

 

3. Iznos sredstava koja su opredeljena za sufinasiranje

 

Vreme koje je predmet sufinansiranja: 12 meseci – za period od 1. februara 2019. godine do 1. februara 2020. godine.

 

Iznos sredstava raspoređenih za projektno sufinansiranje: 3.000.000 dinara, od čega 2.935.000 za konkurs kojim se sufinasiraju projekti proizvodnje medijskih sadržaja;

 

98,81 % od opredeljenih sredstava; 35.000 za projekte organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i projektima unapređenja profesionalnih i etičkih stanrda u oblasti javnog informisanja; 1,19 % od opredeljenih sredstava i 65.000 za pojedinačna davanja; za projekte (tačka 1.1.) koji nisu bili planirani u vreme raspisivanja konkursa (vanredne okolnosti, hitne realizacije i drugo).

 

Najmanji iznos sredstava: 30.000,00 din, a najveći iznos sredstava je 1.500.000,00 din.

4. Subjekti koji imaju pravo učešća na ovom konkursu

 

4.1.

 

Na konkursu može učestvovati (u daljem tekstu: učesnik konkursa):

 

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) opština Ub ne može sufinansirati projekat izdavača medija, koji nije upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila.

 

4.2.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

 

4.3.

 

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.

 

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

 

4.4.

 

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

 

4.5.

 

Učesnik konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

 

5. Kriterijumi za ocenu projekta na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

 

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

- identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

3. Kapaciteti sa stanovišta:

 

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 

- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

 

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

 

1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

6. Rokove u kojima se sprovodi konkurs

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u novinama '' Srpski telegraf '' od 31.01.2019. godine.

 

Na dan objavljivanja konkursa u navinama iz stava 1. isti se ima objaviti i na veb-sajtu/Facebook stranici opštine Ub.

 

Odluka o raspodeli sredstava, u obliku rešenja, donosi se u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

 

Korisnik sredstava odobrenih po ovom konkursu, dužan je do 15. januara 2020. godine da dostavi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji utrošenih po ovom javnom pozivu, na propisanom obrascu – Obrascu 2 koji se može preuzeti slanjem zahteva na stefan.teodosic@opstinaub.org.rs.

 

7. Dokumentacija

 

Prijava se podnosi, u dva primerka, na propisanom obrascu – Obrascu 1, koji se može preuzeti slanjem zahteva na stefan.teodosic@opstinaub.org.rs.

 

Učesnik konkursa u obavezi je da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

 

2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

 

3. dozvola za emitovanje radio i/ili televizijskog programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

 

4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

 

5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina i slično)

 

6. Učesnik konkursa u obavezi je da priloži i overenu izjavu da učesniku konkursa nije izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda; odnosno overenu izjavu da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

8. Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji

 

Opštinsko veće poziv za učešće na konkursu novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija. Uz predlog za člana komisje dostaviti i biografiju kandidata. Predloge dostaviti do zaključenja konkursa.

 

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

 

Predloge dostaviti do zaključenja konkursa, i to na adresu:

 

Opština Ub

Opštinsko veće

14210 Ub, Ulica Vojvode Mišića 20b

sa naznakom:

 

Za Konkursnu komisiju na konkursu za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub.

 

9. Opšte informacije

 

Konkurs se objavljuju i na Facebook stranici opštine Ub.

Rešenje o sufinasiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu opštine Ub i dostavljeno istovremeno i svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Prijave stigle van propisnog roka ili na obrascu koji nije propisan neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu:

Opština Ub

Opštinsko veće

14210 Ub, Ulica Vojvode Mišića 20b

sa naznakom:

 

Za konkurs za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub.

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten