Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

22. 03. 2019.

Konkurs Opštine Sokobanja za sufinasiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/1458/2015 i 12/2016-autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Broj: 110-00-00038/2016-04 od 19. 02. 2016. godine), Odluke o budžetu opštine Sokobanja („Službeni list opštine Sokobanja“, br. 40/18) i Odluke o načinu, kriterijumima i uslovima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Sokobanja namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja IV Broj: 401-214/2019 od 04.03.2019. godine, načelnica Opštinske uprave opštine Sokobanja (u daljem tekstu: Opštinska uprava), raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2019. godini

 

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom Opštinske uprave opštine Sokobanja o načinu, kriterijumima i uslovima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Sokobanja namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja  IV Broj: 401-214/2019 od 04.03.2019. godine, na koju je saglasnost dalo Opštinsko veće opštine Sokobanja dana 11.03.2019. godine, sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara, namenjena su za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2019. godini. 

Po jednom projektu najniži iznos sredstava koji se može dodeliti je 250.000,00 dinara, a najviši 2.500.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti  javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Sokobanja; očuvanju kulturnog identiteta; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju rada lokalne samouprave; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma, podsticanjem raznovrsnosti medijskih sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i profesiionalnih medija, što doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 

II  PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

 

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik Konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

- ostvarivanje namene konkursa;

- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

- identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

2. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

- stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

IV  ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Kurir“.

Predlozi za članove stručne konkursne komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

V  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Učesnik Konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi  u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa veb-sajta Opštine Sokobanja  www.opstinasokobanja.com Obrazac  1   (prijava za projektno finansiranje)  i Obrazac 1 (Budžet projekta)

Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

1. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

2. Rešenje o registraciji iz Registra medija u Agenciji za privredne registre;

3. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

4  Potvrda o poreskom identifikacionom broju-PIB-u;

5. Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

6. Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU STRUČNE KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove stručne konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštinskoj upravi. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

 VII OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na veb-sajtu opštine Sokobanja, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Sokobanja  www.opstinasokobanja.com i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća.

Neće biti razmatrani:

- projekti učesnika Konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostave traženu dokumentaciju ili ne otklone nedostatke;

- projekti učesnika Konkursa koji osim obrasca za prijavu nisu dostavili nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na Konkursu;

- projekat koji je dostavljen  nakon propisanog roka za podnošenje;

- projekat sa prijavom na pogrešnom obrascu. 

Prijave slati na adresu:  Opštinska uprava opštine Sokobanja  18230 Sokobanja,  Svetog Save 23, PAK 686004, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Obrazac prijave i budžet projekta, sa jasnim nazivom podnosioca projekta,  slati i u elektronskoj formi, na adresu: info@opstinasokobanja.com.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon:  018/830-173 lokal 117

U Sokobanji dana 14.03.2019. godine

IV Broj: 401-214-2/2019         

NAČELNICA OU

                                                                                                Aleksandra Marković s.r.

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten