Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

25. 07. 2019.

Konkurs Opštine Gornji Milanovac za sufinansiranje medijskih projekata

Opštinsko veće Opštine Gornji Milanovac, postupajući na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016 i 8/2017), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 62. Statuta opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, broj 3/2019) i člana 4. i člana 26. Odluke o Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik Opštine Gornji Milanovac“, broj 24/08), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, br.31/2018) i Rešenjem Komisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00094/2019-01/2 od 31.05.2019. godine, na sednici održanoj 22. jula 2019. godine raspisuje:

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa

u oblasti javnog informisanja

na teritoriji Opštine Gornji Milanovac u 2019. godini

 

I Predmet konkursa, iznos i namena sredstava

Javni konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji se realizuju u 2019. godini, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Gornji Milanovac, podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređenju poštovanja pravnog poretka i socijalne ravnopravnosti, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji neposredno doprinose zadovoljavanju potreba svih građana opštine Gornji Milanovac za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva opredeljena Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu („Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac“, broj 31/2018) za ove namene iznose ukupno 8.000.000 dinara.

Prihvatiće se samo oni projekti čija realizacija je ostvariva u tekućoj godini, zaključno sa 01.12.2019. godine.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti jednom projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos za sufinansiranje jednog projekta je 4.000.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za štampane, radio i internet medija i novinske agencije, može podneti zahtev za finansiranje do 80% vrednosti projekta.

Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, novinskih agencija, sredstva se dodeljuju u skladu sa članovima 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) kojima je uređena državna pomoć male vrednosti (de minimis pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta, u skladu sa članom 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) kojima su uređeni uslovi za državnu pomoć za produkciju filma i TV programa.

II Pravo učešća na konkursu

Na Javnom konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija pri APR i koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji opštine Gornji Milanovac,

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija pri APR koji se emituje na teritoriji opštine Gornji Milanovac.

Medijem se smatraju i internet stranice ukoliko su upisane u Registar medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju:

• izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda,

• lica kojima su u prethodnom periodu odobrena sredstva iz budžeta Opštine Gornji Milanovac, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koje se utvrdi da su sredstva nanamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

III Kriterijumi za ocenu projekata

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i to:

1.1. Značaj projekta sa stanovišta:

-          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-          ostvarivanje namene konkursa;

-          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

-          identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

-          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

-          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama

-          ciljnih grupa;

-          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

-          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

-          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3. Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

- neophodnih resursa za realizaciju projekta;

- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4.. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-          ekonomske pravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke prikuplja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije)

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da li je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Gornji Milanovac (projekat ima za temu sadržaj koji je vezan za Gornji Milanovac, njegove žitelje, posebnosti same opštine ili izazova s kojima se suočava lokalno stanovništvo);
 2. u kojoj meri projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta, jezika i pisma, posebno u skladu sa tradicijom lokalne zajednice;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina koje su zastupljene na teritoriji opštine,
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti ranjivih društvenih grupa na teritoriji opštine (maloletnika, žena, žrtava nasilja, starih i socijalno ugroženih lica, osoba sa smetnjama u razvoju, itd.);
 6. u kojoj meri predloženi projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti, kao i sprečavanju diskriminacije među građanima opštine Gornji Milanovac po bilo kom osnovu.

 

IV Rokovi

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Takovske novine“, odnosno zaključno sa 09. avgustom 2019. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.

 

V Potrebna dokumentacija

Učesnik konkursa u obavezi je da dostavi:

 1. Popunjene i overene obrasce u 4 (četiri) primerka i to:
 • Predlog projekta (Obrazac 1 – prijava);
 • Predlog budžeta (Obrazac 1- tabela).

Oba obrasca se preuzimaju isključivo elektronski sa zvaničnog sajta opštine Gornji Milanovac www.gornjimilanovac.rs u sekciji „Konkursi i Obaveštenja“, počev od dana objavljivanja Konkursa.

 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • potvrde Narodne banke RS da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 • rešenja o registraciji u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (neće se prihvatati stara rešenja o registraciji medija u Registar javnih glasila, koji je prethodno vođen pri APR);
 • važeće dozvole za emitovanje radio i/ili TV pograma izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • overene izjave/saglasnosti izdavača medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • potpisane izjave učesnika na Konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć)u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu - za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 • potpisane izjave učesnika na Konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu - za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju,
 1. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

 

VI Poziv za učešće u radu komisije za medije

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije (Komisije za medije).

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem prijave za članstvo u Komisiji.

Prijava se podnosi u slobodnoj formi, ali se uz nju obavezno prilaže dokaz o registraciji medijskog udruženja (ako je podnosilac udruženje), odnosno profesionalna biografija predloženog lica (bez obzira da li je podnosilac medijsko udruženje ili pojedinac-medijski stručnjak).

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa, niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o propisima o borbi protiv korupcije.

Predlozi za članove Komisije sa zahtevanom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u „Takovskim novinama“, zaključno sa 09. avgustom 2019. godine, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštinske uprave Gornji Milanovac, Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom:– „Predlog članova Komisije za medije – 2019. godina“.

VII Opšte informacije o konkursu

Tekst konkursa, obrasci za predlog projekta (Obrazac 1 – prijava) i predlog budžeta projekta (Obrazac 1- tabela), kao i obrasci za narativni i finansijski izveštaj, objavljuju se na veb-sajtu Opštine Gornji Milanovac gde su vidljivi i dostupni tokom trajanja Konkursa - www.gornjimilanovac.rs

Prijave na konkurs, sa zahtevanom dokumentacijom, podnose se u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštinske uprave Gornji Milanovac, Takovska br.2, 32300 Gornji Milanovac, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja - 2019. godina“.

Prijave koje stignu van propisanog roka, na pogrešnom obrascu, popunjene nepravilno ili u manjem broju primeraka od zahtevanog, neće biti razmatrane.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnom sajtu Opštine Gornji Milanovac www.gornjimilanovac.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi na email adrese koje naznače u prijavi.

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE GORNjI MILANOVAC

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten