Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Projektno finansiranje

04. 03. 2020.

Konkurs Opštine Kanjiža za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/2014, 58/2015, 12/2016 - autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016 i 8/2017), Odluke o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 19/2019) i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini br. 400-71/2020-I od 02.03.2020. godine, predsednik opštine Kanjiža r a s p i s u j e

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini

 

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

            Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kanjiža za 2020. godinu dodeljuju se u visini od 3.500.000,00 dinara.

Sredstva iz prethodnog stava dodeljuju se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose

            - ostvarivanju i unapređivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja sa prioritetom istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja građana opštine Kanjiža, očuvanja kulturnog identiteta na teritoriji opštine, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoji kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije;

            - ostvarivanju, unapređivanju i podizanju kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina, i to istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potunog informisanja na maternjem jeziku; očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta i podsticanja stvaralaštva u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža.

 

II  PRAVO UČEŠĆA

 

            Pravo učešća na Konkursu ima:

            1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila kod Agencije za privredne registre, a ima sedište, odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana

            2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u registar medija, ima sedište odnosno proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od opštine Kanjiža namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela izveštaj o realizaciji projekta. Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

            Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

            Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

            1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja sa posebnim naglaskom na korišćenje jezika koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža: 

            1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

            1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

            1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

            2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

            2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

           2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

            Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

            1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika nacionalnih zajednica građana koji žive na teritoriji opštine Kanjiža;

            2. aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, korupcija, siromaštvo, govor mržnje, problem nataliteta, itd.);  

            3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.;

            4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti;

            5. originalnost teme.

            Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata ostvarivanja, unapređivanja i podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina su:

            1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređivanju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji opštine Kanjiža na maternjem jeziku

            2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Kanjiža

            3. originalnost teme.

 

IV  ROKOVI

 

            Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici opštine Kanjiža. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi po okončanju projekta, a najkasnije do 15.01.2021. godine.

 

 DOKUMENTACIJA

 

            Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u jednom primerku. Obrazac je dostupan i na internet strani opštine Kanjiža.

            Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

            1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

            2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila kod Agencije za privredne registre;

            3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

            4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

            5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

 

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

            Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate opštini Kanjiža. Uz predlog za članove komisije dostavlja se kratka biografija predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

 

VII OPŠTE INFORMACIJE

 

            Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na internet strani opštine Kanjiža i u lokalnim sredstvima informisanja, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa. Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet strani opštine Kanjiža www.kanjiza.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi. Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu po isteku roka za dostavu prijave ili podnete na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

            Prijave slati na adresu: Opština Kanjiža, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja“. Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08.00 do 14.00 časova na telefon: 024/873-249.

 

 

 

 

 

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina                                                  Predsednik opštine

Opština Kanjiža                                                                                Fejsztámer Róbert

Predsednik opštine                                                                         (Robert Fejstamer)

Broj: 400-71/2020-I

Dana: 02. marta 2020. godine

Kanjiža

Nema komentara.

Ostavi komentar

NUNS zadržava pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni na veb sajtu.
Neće biti objavljivani komentari koji sadrže govor mržnje, pretnje, uvrede i psovke.
Očekujemo da tekstovi budu pravopisno i gramatički ispravni.
Komentari objavljeni na ovom veb sajtu predstavljaju privatno mišljenje njihovih autora a ne zvaničan stav NUNS-a.

NUNS bilten

Prijavite se na naš bilten