Aktuelni projekti

Kurs engleskog jezika i radionice za medijske radnike

O projektu: Nezavisno udruženje novinara Srbije, u saradnji sa ambasadom SAD od 2003. godine, veoma je uspešno u organizovanju …

Osnaženi novinari – temelj profesionalnog izveštavanja

O projektu: Projekat sprovodi NUNS u saradnji sa lokalnim asistentima i ekspertima. NUNS je organizacija koja se u skladu …

Godišnja nagrada NUNS-a za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu Dejan Anastasijević

O projektu: Povodom 3. maja, Dana slobode medija, i zbog izuzetnog značaja koje istraživačko novinarstvo ima za razvoj novinarstva, …

Nova onlajn platforma – novi kanal komunikacije

O projektu : Svrha granta  je omogućiti NUNS-ovim onlajn kanalima komunikacije da zadovolje potrebe svojih članova i drugih zainteresovanih strana. …

Sloboda medija i radna prava medijskih profesionalaca

O projektu : Opšti cilj projekta je da novinari/ke u većoj meri poznaju i zastupaju za svoja radna prava kako …

Cena informisanja u javnom interesu

O projektu: Sistem projektnog sufinansiranja proizvodnje medijskog sadržaja u javnom interesu zamišljen je kao pošten i transparentan proces državnih …

SafeJournalist.net

Evropska komisija je 2016. godine podržala projekat Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i bezbednosti novinara (u …

Poziv novinarima da učestvuju u projektu Puls Evrope

Projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” poziva novinare domaćih medija da se prijave za učešće i izveštavaju o temama koje približavaju građanima primere dobre evropske prakse kao i sam proces evropskih integracija. Poziv je otvoren za sve medije u Srbiji (elektronske, štampane i internet) koji poštuju Etički kodeks novinara i profesionalne standarde.

Poboljšanje dijaloga između novinarskih organizacija i parlamenata na Zapadnom Balkanu

Cilj projekta koji je podržala Švedska Agencija za razvoj jeste poboljšanje dijaloga među činiocima društva na polju ostvarivanja zajedničkih …