Aktivnosti

PRAVNA POMOĆ ZA NOVINARE

Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Međunarodnom federacijom novinara (IFJ) pruža besplatnu advokatsku pomoć novinarima koji svoja radna prava moraju da izbore na sudu ili su tuženi zbog profesionalnih razloga.

Najbolji rad iz oblasti samozapošljavanja i mikrofinansiranja

Međunarodna organizacija rada i Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Ministarstvo privrede i Nezavisno udruženje novinara Srbije raspisuju konkurs za najbolje novinarske radove iz oblasti samozapošljavanja i mikrofinansiranja.

Nagrada za najbolji novinarski rad iz oblasti samozapošljavanja i mikrofinansiranja biće uručena 11. februara

Prijavljivanje na konkurs za najbolji novinarski rad iz oblasti samozapošljavanja i mikrofinansiranja završeno je 30. 01. 2006. godine Dobitnicima …