Aktivnosti

Mediaplan-Sarajevo, modul: Milenijumski ciljevi – idealistički ili dobro odmjereni ciljevi

Obrazloženje: U septembru 2000. godine Ujedinjene nacije usvojile su Milenijumsku deklaraciju. Ona je osnažena na zasjedanju 2005. godine. To je bio važan momenat za globalnu saradnju u svijetu. Deklaracija je ukazala na ključne izazove sa kojima se susreće čovječanstvo na početku novog milenijuma. Zemlje u regionu su uspostavile milenijumske razvojne ciljeve sa projekcijom do 2015. godine. Novinari će istražiti sudbinu ostvarivanja ovih ciljeva i na taj način podstaći medije u BiH i regionu da o njima počnu pisati i istraživati ih. Za razliku od mnogih drugih zemalja BiH utvrđuje svoje razvojne ciljeve na prekretnici između potpune ovisnosti od intervencije međunarodne zajednice poslije rata 1992.–95. i neophodnosti da preuzme vlastitu odgovornost za samoodrživi razvoj. U mreži mnogih elementarnih problema sa kojima se susreće današnja Bosna milenijumski ciljevi su nestali iz vidokruga javnosti ili se čine idealistički postavljenim. Šta je u pitanju? Novinari će istražiti sudbinu ostvarivanja ovih ciljeva.

NUNS i ambasada SAD organizuje okrugli sto sa novinarima iz Hrvatske

Nezavisno udruženje novinara Srbije i Ambasada SAD održali su 19. oktobra 2006. godine okrugli sto sa grupom novinara iz Hrvatske, koji izveštavaju o suđenjima za ratne zločine.

Specijalizovani seminar za izveštavanje o biznisu i ekonomiji

Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa Američkom ambasadom organizuje četvorodnevni seminar za novinare specijalizovane za izveštavanje o biznisu i ekonomiji. Seminar će se održati u prostorijama NUNS-a (Resavska 28, Beograd) od 31. oktobra do 3. novembra 2006. godine.

Zaključci okruglog stola “ Kako sprečiti pretvaranje štampe u Srbiji u poprište uvreda, kleveta i pornografije“

Formiranje medijskog saveta, kao samoregulatornog tela novinarskih udruženja Srbije, koje će nadzirati poštovanje profesionalne etike i standarda, ključni je mehanizam za sprečavanje uvreda, kleveta i pornografije u štampi, uz doslednu primenu zakona, odnosno efikasnije sudstvo i tužilaštvo, zaključeno je 15. septembra na okruglom stolu Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) u Novom Sadu.

Profesionalno obrazovanje novinara u Jugoistočnoj Evropi 2006

MEDIA PLAN INSTITUT Sarajevo Vas poziva na tri nedelje novinarske prakse uz dobro druženje i zanimljiv boravak u Sarajevu

Dobrovoljno penziono osiguranje za sve članove NUNS-a

Proteklih mesec i po dana, otkako je NUNS omogućio svojim članovima najpovoljnije uslove za dobrovoljno penziono osiguranje, 20 naših članova na ovaj način je započelo štednju za svoje „treće doba“.

Najpovoljnije penziono osiguranje za članove NUNS-a

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je naše udruženje postiglo dogovor o saradnji sa Osiguranjem „GRAWE“ kojim se omogućava svim članovima NUNS-a štednja za devizne penzije pod najpovoljnijim uslovima. To konkretno znači da naši članovi, nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora o štednji (što je ujedno i životno osiguranje) – svoje godišnje iznose štednje uplaćuju u 12 mesečnih rata, s tim što prva
uplata mora biti dvostruka mesečna rata.

Zaključci sa okruglog stola „Kako sprečiti govor mržnje u medijima u Srbiji“

Formiranje Medijskog saveta, kao nezavisnog regulatornog tela koje bi pratilo poštovanje novinarskog kodeksa, kao i aktivnije i blagovremeno reagovanje pravosudnih organa, pre svega tužilaštva, ključni su za suzbijanje govora mržnje u medijima i javnosti uopšte, ocenjeno je 22. juna na okruglom stolu u Beogradu, u organizaciji Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Javna rasprava o novinarskom kodeksu u Šapcu

U petak, 19. maja, u Medija centru Glasa Podrinja, uz prisustvo više od dvadesetak novinara sa područja Mačvanskog i Kolubarskog okruga, organizovan je okrugli sto posvećen nacrtu novinarskog kodeksa koji su zajednički izradili NUNS i UNS.