Zakon o javnom informisanju i medijima.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnom_informisanju_i_medijima.html

Zakon o elektronskim medijima. https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskim_medijima.html  

Zakon o javnim medijskim servisima

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servisima.html

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020–2025. godina

http://www.rem.rs/uploads/files/strategija/Strategija%20razvoja%20sistema%20javnog%20informisanja%20u%20RS%202020-2025.pdf

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html

Krivični zakonik

https://www.paragraf.rs/propisi/krivicni-zakonik-2019.html

Zakonik o krivičnom postupku

https://www.paragraf.rs/propisi/zakonik_o_krivicnom_postupku.html

Zakon o prekršajima

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prekrsajima.html

Zakon o javnom redu i miru

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnom_redu_i_miru.html

Zakon o policiji

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_policiji.html

Zakon o obligacionim odgocima

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_obligacionim_odnosima.html

Zakon o parničnom postupku

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_parnicnom_postupku.html

Zakon o radu

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_radu.html

Zakon o spračavanju zlostavljanja na radu

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sprecavanju_zlostavljanja_na_radu.html

Zakon o autorskim i srodnim odnosima

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_autorskom_i_srodnim_pravima.html

 

Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-privremenom-uredjivanju-nacina-naplate-takse-za-javni-medijski-servis.html

Zakon o kontroli državne pomoći

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_kontroli_drzavne_pomoci.html

Zakon o elektronskim komunikacijama

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskim_komunikacijama.html

Zakon o zabrani diskriminacije

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zabrani_diskriminacije.html

Zakon o oglašavanju

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_oglasavanju.html

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html