Saobraćajno preduzeće STUP „Vršac“ na svim redovnim linijama u Srbiji (međugradskim i prigradskim) novnarima daje popust od 30 %.

Potrebno je samo da imaju overenu člansku kartu Udruženja za tekuću godinu.

Kontakt telefoni:
• Centrala 013/ 839-917
• Saobraćaj 833-393
• Dispečer 831-804
• Turist biro 833-450
• Prodaja karata i informacije 832-900
• Komercijala 839-958