Popust važi za sve usluge smeštaja i lečenja.

Banja „Junaković“ iz Apatina, nudi usluge medicinske rehabilitacije i hotelskog smeštaja svim članovima NUNS-a niže za 20 posto. Medicinske terapije obuhvataju lečenje svih vrsta reumatizma, ortopedskih i neuroloških oboljenja i ginekoloških problema i steriliteta. Uz veliku stručnost medicinskog osoblja obavljaju se hidroterapije, termoterapije, kineziterapija, radna terapija i ručna masaža. Informacije možete dobiti na telefon: 025 772 477 ili 025 772 577 i na sajtu www.banja-junakovic.rs. Cenovnik članovi NUNS-a mogu preuzeti ovde: cenovnik smeštaja.