Redakcija kulturnog dodatka “BETON” u dnevnom listu “Danas”  i Redakcija magazina “EKONOMIST”