Izmene Krivičnog zakona zahtevaju otvorenu i sveobuhvatnu raspravu

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

3. decembar 2021.

Media Freedom Rapid Response (MFRR), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Komitet pravnika za ljudska prava u Srbiji (YUCOM) izražavaju zabrinutost zbog ograničenog vremena i prostora za otvorenu debatu o različitim predloženim amandmanima na Krivični zakonik predložen od strane Ministarstva pravde Srbije. Iako su amandmani predloženi s dobrom namerom, problematični su iz perspektive slobode izražavanja. Zbog toga, oganizacije civilnog društva pozivaju na šire i otvorene konsultacije koje na sveobuhvatan način integrišu implikacije izmena na ostvarivanje ljudskih prava u Srbiji.

 

Svesni smo da se novinari u Srbiji suočavaju sa brojnim pretnjama po svoju fizičku bezbednost i često su meta uznemiravanja zbog svog rada. U poslednje vreme najveći broj uznenimaravnja se odvija onlajn, posebno na platformama društvenih medija, i utiču na aktivnosti novinara i nezavisnih medija u Srbiji. Nedostatak i nekonzistentan pristup u istragama ovih slučajeva svakako mora biti adresiran, ali rešenja predložena u izmenama i dopunama Krivičnog zakona zahtevaju dalju i otvorenu diskusiju u cilju sprečavanja negativnih implikacija na slobodu izražavanja novinara i drugih pojedinaca koji učestvuju u javnoj raspravi u Srbiji.

 

Predloženi amandmani su izuzetno široki, zasnovani na problematičnim konceptima, uključujući kažnjavanje izražavanja mišljenja i krivične sankcije za „uvredu” i slične pojmove, a što u krajnjoj liniji može dovesti do sankcija protiv novinara.

 

MFRR podržava poziv civilnog društva u Srbiji upućen Ministarstvu pravde da dalje produži javne konsultacije i omogući dublju diskusiju o različitim merama i mehanizmima koji mogu efikasno da unaprede bezbednost novinara uz poštovanje međunarodnih standarda slobode izražavanja.

 

Ministarstvo pravde otvorilo je prve dvadesetodnevne konsultacije u oktobru i na zahtev civilnog društvo produžilo drugi period konsultacija u novembru, koje su zatvorene juče 2. decembra 2021. godine. Međutim, ovaj vremenski okvir i očigledna potreba da se ubrza konsenzus oko predloženih amandmana, omeli su sveobuhvatnu diskusiju o osnovnim pitanjima kako o bezbednosti novinara, tako i promena u Krivičnom zakoniku.

 

MFRR, NUNS i YUCOM pozivaju Ministarstvo pravde da uzme u obzir ove nedoumice i omogući sveobuhvatnije i adekvatnije konsultacije, kako bi se omogućila široka diskusija među svim zainteresovanim stranama. Na kraju, potpisnici ove izjave preporučuju da se ove izmene i dopune ispitaju i ocene u okviru redovnog procesa širih izmena Krivičnog zakonika u Srbiji.

 

Potpisali:

 

Article 19
Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF)
Evropska federacija novinara (EFJ)
Free Press Unlimited (FPU)
Međunarodni pres institute (IPI)
OBC Transeuropa (OBCT)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Komitet pavnika za ljudska prava (YUCOM)

Tagovi

Povezani tekstovi