Izvan četiri zida – Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izveštavanju o LGBT temama

Publikacija pod naslovom “Izvan četiri zida – Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama” koju je priredila Lejla Huremović ima za cilj da olakša pristup informacijama o LGBT temama predstavnicima/ama sedme sile, u nadi da će doprineti boljem i afirmativnijem izveštavanju.

Pored uvodnih reči, ovaj priručnik daje uvid u najvažnije oblasti koje su direktno vezane za LGBT osobe i njihov život, pravna pitanja medija i njihovog rada, analizu dosadašnjeg pisanja o LGBT temama, te mnogo korisnih linkova.

Nadamo se da je grupa autora/ki koja je radila na ovom priručniku uradila dobar posao i da će isti čitati što više medijskih radnika/ica, te budućih novinara/ki.