Kriza profesionalnog novinarstva u tranzicionom društvu

Procesi demokratske tranzicije medijskog sistema u Republici Srbiji pokrenuti su sa političkim promenama 2000. godine i odvijaju se kroz normativnu harmonizaciju sa regulatornim okvirom EU.

Ove procese snažno determinišu i promene koje se odvijaju u sferi informacionih i komunikacionih tehnologija.

 

Cilj ovog istraživanja je da razmotri stanje u profesionalnom novinarstvu dve decenije posle otpočinjanja medijske tranzicije u Srbiji.

 

Samoregulatorni mehanizmi i naročito profesionalni etički kodeks, kao njihov imanentni deontološki normativ, posmatrani su kao instrumenti za emancipaciju novinarske profesije u krhkom demokratskom okruženju.

 

Istraživanje pokazuje zašto samoregulatorni instrumenti nisu uspeli da osiguraju integritet novinarske profesije u procesu medijske tranzicije.