Mediji: pokretanje upravnog postupka je besmisleno

Milan Jovanovic nuns

Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije u poslednjih pet godina, uključujući i tekuću,  pokrenuto je ukupno 17 upravnih postupaka protiv rešenja o raspodeli sredstava na konkursima za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Najviše sporova pokrenuto je 2017. godine – ukupno deset, 2018. i 2020. bilo je po dva, 2019. – tri, dok ove godine nije pokrenut nijedan. Razlog tome nije što su mediji zadovoljni raspodelom sredstava već što je pokretanje žalbe besmisleno. 

Nakon što organ koji je raspisao konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja objavi rešenje o raspodeli sredstava, učesnici konkursa koji smatraju da su oštećeni tom odlukom ili da samo rešenje sadrži nepravilnosti koje su direktno uticale na donošenje odluke, imaju pravo da pred Upravnim sudom pokrenu postupak protiv rešenja koje može biti poništeno.

 

Iako zamišljeni kao dobar način da se reše pitanja konkursnog sufinansiranja upravni sporovi se danas veoma retko koriste. Broj tužbi koje se pokreću pred Upravnim sudom zbog odluka na medijskim konkursima svake godine sve je manji.

 

 

Prema rečima pravnika iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije Radeta Đurića, jedan od razloga zbog kojeg pred Upravnim sudom nema veći broj sporova u vezi sa medijskim konkursima je (ne)efikasnost sudstva.

 

 

„Za sve konačne odluke državnih organa, regulatornih tela, odnosno svih onih subjekata u okviru upravnog postupka, u nekom trenutku mogu se naći pred nadležnim Upravnim sudom. Pokrenuti upravni sporovi mogu veoma dugo trajati što ovaj pravni lek čine apsolutno neefikasnim. Stiče se utisak da sud kao institucija ne raspolaže potrebnim kapacitetom da se ovim problemima izbori na način koji bi doveo do toga da se tužba posmatra kao delotvorno pravno sredstvo“, navodi Rade Đurić.

 

 

Sa druge strane, vidljivi su i problemi kod presuda u korist nezadovoljnih medija. 

 

 

“Upravni sud uglavnom nalaže prvostepenim organima ponavljanje konkursa i ispravljanje učinjenih grešaka. Kada su donete pozitivne presude, u najboljem slučaju nakon godinu dana, svi projekti već su realizovani. Po pravilu, tužba u upravnom sporu ne odlaže izvršenje upravnog akta protiv kog je podneta. Dakle, nezadovoljni učesnik ne može da odloži isplatu sredstava, a ukoliko i uspe u sporu nakon nekoliko godina, konkurs je već sproveden, sredstva su dodeljena i utrošena, pa se ceo postupak zaštite povređenih prava gotovo obesmišljava“, objašnjava Đurić i dodaje da nije poznato da li je neki medij pokrenuo postupak naknade štete nakon što je Upravni sud utvrdio da je oštećen.

 

 

 

Od presude samo lična satisfakcija

 

 

List Lozničke novosti pokrenuo je upravni spor protiv rešenja o raspodeli sredstava koje je opština Mali Zvornik donela 2019. Naime, njihov predlog projekta komisija je odbacila bez ocene predložene teme jer je smatrala da je je budžet „predimenzioniran u odnosu na broj ponuđenih medijskih sadržaja“, iako je, kako tvrde u ovom listu, bio niži po predloženom sadržaju nego kod drugih novina kojima je projekat prihvaćen.

 

 

Postupak je pokrenut pre dve godine, ali urednica Lozničkih novosti Zorica Višnjić kaže da još uvek nema povratnih informacija i da ne očekuje presudu u skorije vreme. 

 

 

„Mi nemamo nikakvu informaciju šta se dešava sa tim sporom i to nije ništa čudno. Tako nažalost funkcioniše Upravni sud. Zato se niko i ne odlučuje da pokrene spor, jer ništa ne dobija tom presudom. To nema apsolutno nikakvo pravno dejstvo osim što mi možemo da objavimo tekst u novinama o tome kako je radila ta komisija, a jedina naša satisfakcija će biti da mi objavimo da smo bili u pravu i da smo dobili spor i ništa osim toga“, navodi urednica Lozničkih novosti, „Od početka smo znali da će sve to dugo trajati, ali odlučila sam tako da uradim i ponovo bih to uradila, čisto da se ljudima u gradskoj upravi kaže da ne može baš sve tako lako da prođe kako su oni zamislili“.

 

 

Zorica Višnjić kaže da uprskos lošem iskustvu Lozničke novosti i dalje učestvuju na medijskim konkursima, a ponekad i dobiju malo sredstava, što je, može biti rezultat pokretanja upravnog spora.

 

 

„Mi i dalje učestvujemo na konkursima. U Malom Zvorniku smo prošle godine bili odbijeni, ali smo ove godine dobili sredstva. Naravno, mi smo u grupi onih koji najmanje dobiju. U Loznici su nam portal stalno odbijali, ali eto, ove godine je prvi put prošao naš projekat za portal“, kaže Višnjić.

 

 

Ni posle pet godina nema rezultata

 

 

Televizija Forum iz Prijepolja i Novinska agencija „Beta“ dobili su presudu po upravnom sporu koji su pokrenuli protiv rešenja gradonačalinika Užica iz 2016. godine. Upravni sud u Kragujevcu 2019. godine je poništio rešenje i vratio nadležnom organu na ponovno odlučivanje.

 

 

Razlog za pokretanje tužbe bio je što gradonačelnik nije poštovao odluku komisije o raspodeli sredstava, već je znatno umanjio iznose za ova dva medija. Televizija Forum je umesto prvobitnih 350.000 dobila 50.000 dinara, a Beta umesto 200.000 – svega 30.000 dinara.

 

 

Iako je presuda doneta još 2019. godine, iz Udruženja građana Forum žena, koje je izdavač Televizije Forum, potvrdili su da gradonačelnik Užica još uvek nije doneo novo rešenje.

 

 

Efikasna kontrola skoro pa nemoguća

 

Upravni sudovi  u osnovi treba da budu dobro rešenje kod kontrole sprovođenja medijskih konkursa, međutim, oni ne mogu da odgovore na pravi način jer nisu adekvatno opremljeni i nemaju kapacitet da se izbore sa velikim brojem predmeta.

 

 

Rade Đurić smatra da je uvođenje drugostepenog organa jedno od mogućih rešenja,  ali da bi to moglo da utiče na nezavisnost lokalne samouprave.

 

 

„Dvostepenost žalbenog postupka jeste i dalje moguće rešenje problema. Međutim, to nužno mora da vodi ka formiranju nekog novog nezavisnog tela, poput Poverenika za informacije od javnog značaja, koje se pokazalo kao jako uspešno. U svakom slučaju, bez ozbira na to šta deluje da bi moglo biti izalazak iz problema, rešenje bi trebalo tražiti sistemski, a u ovoj situaciji jako je teško obezbediti dvostepenost u svim vrstama upravnih postupaka, i još važnije, teško je obezbediti adekvatan nivo nezavisnosti drugostepenog organa“, objašnjava Đurić.

 

 

On navodi da postoji i mogćnost uvođenja kontrole primene propisa koji uređuju konkursno sufinansiranje i uključivanje nadležnih inspekcijskih službi, pre svega upravne inspekcije u delu upravnog postupka, ali i budžetskih inspektora i Državne revizorske institucija, posebno u delu svrsishodnosti zbog brojnih zloupotreba javnog interesa. 

 

 

Ovaj članak nastao je u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji Nezavisno udruženje novinara Srbije realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske. Stavovi i mišljenja autora izneta u ovom članku ne predstavljaju nužno i mišljenje partnera i donatora.

 

 

Tagovi

Povezani tekstovi