Politička instrumentalizacija medijskog diskursa o pandemiji kovida 19 u Srbiji: izveštavanje i neki normativni aspekti

Predmet istraživanja je medijski diskurs o pandemiji kovida 19 u Republici Srbiji, s posebnim naglaskom na normativne aspekte medijske politike u periodu vanrednog stanja (15.3–6.5.2020).

Glavni cilj istraživanja je da ispita da li mediji u Srbiji izveštavaju slobodno i nezavisno o pandemiji kovida 19 ili deluju na instrumentalan način, kao posrednici političke agende. Stoga je prvi deo istraživanja fokusiran na normativni poredak.

 

Metodom uporedne analize pravnih dokumenata pokazana je neusaglašenost instrumentalnih mera medijske politike u naznačenom periodu, sa obavezujućim normama saopštenim u međunarodnim konvencijama i deklaracijama o slobodi govora.

 

U drugom delu istraživanja identifikovani su neki indikatori političke instrumentalizacije medijskog izveštavanja o pandemiji kovida 19, pomoću metoda kritičke analize diskursa.

 

Potvrđena je istraživačka hipoteza da je osnova za političku instrumentalizaciju medijskog izveštavanja o pandemiji kovida 19 u Srbiji uspostavljena na normativan način, primenom neproporcionalnih mera u oblasti informisanja o pandemiji, i da je konsekventno razrađena kroz diskursnu praksu u medijskim redakcijama, sa ciljem mobilizacije podrške javnosti za sprovedene mere izvršne vlasti.