Akcionari Novosti nisu usvojili završni račun za 2004.

Kako saznaje agencija Beta, za neizglasavanje završnog računa bili
su presudni glasovi zastupnika državnog kapitala u „Novostima“, jer
je većina malih akcionara glasala za usvajanje tog izveštaja.

Akcionari koji su glasali protiv usvajanja završnog računa, svoju
odluku su obrazložili nedostatkom revizorskog izveštaja o poslovanju
kompanije u prošloj godini i zatražili da se vanredna skupština
održi u roku od dve nedelje.

Nadzorni odbor „Novosti“ podneo je ostavku na današnjoj skupštini,
jer akcionari nisu usvojili ni izveštaj tog organa.

Tagovi

Povezani tekstovi