Učlani se

Click or drag a file to this area to upload.
Postavite potvrdu medija u kojem ste angažovani, a ukoliko ste frilenser postavite Word dokument sa par svojih poslednjih medijskih priloga/radova.
Click or drag a file to this area to upload.

N A P O M E N A: U prilogu čitko popunjene pristupnice dostaviti potvrde o novinarskom angažmanu ili kopije odabranih radova