Članstvo

Nezavisno udruženje novinara Srbija ima četiri kategorije članstva: redovan, pripravni, pridružen i počasni član.

Svi medijski profesionalci koji žele da budu članovi moraju popuniti pristupnicu za članstvo, osim počasnih članova koje imenuje Izvršni odbor NUNS-a.

Obnavljanje članarine se može obaviti lično u prostorijama Sekretarijata ili putem pošte tako što se kopija opšte uplatnice popunjene u skladu sa uputstvom pošalje na

NUNS, Resavska 28/II sprat, 11000 Beograd

Ukoliko želite da promenite fotografiju na legitimaciji pošaljite je emailom na adresu nuns@nuns.rs.  • KAKO POSTATI REDOVNI ČLAN UDRUŽENJA

Potrebno je popuniti pristupnicu, i dostaviti je Sekretarijatu NUNS-a zajedno sa fotografijom u elektronskoj formi i potvrdom o stalnom ili honorarnom angažmanu u medijima na poslovima novinara, fotoreportera, voditelja, medijskih menadžera, kamermana, režisera, tonskih snimatelja, veb administratora, producenta…

Potrebna dokumentacija za prijem može se dostaviti Sekretarijatu lično, poslati emailom na adresu press.sluzba@nuns.rs ili poslati poštom na adresu

NUNS, Resavska 28/II, 11000 Beograd

Fotografija se mora dostaviti u elektronskoj formi.  • KAKO POSTATI PRIPRAVNI ČLAN UDRUŽENJA

Nezavisno udruženje novinara Srbije od 2010. godine prima i pripravne članove – studente koji se bave ili žele da se bave novinarstvom.

Za učlanjenje je potrebno popuniti pristupnicu i dostaviti sa digitalnom fotografijom (portret), potvrdom o studiranju, kao i potvrdom o saradnji u fakultetskom ili javnom glasilu (štampa, radio i tv, interenet).

Potrebna dokumentacija za prijem može se dostaviti Sekretarijatu lično, poslati emailom na adresu press.sluzba@nuns.rs ili poslati poštom na adresu

NUNS, Resavska 28/II, 11000 Beograd

Fotografija se mora dostaviti u elektronskoj formi.  • KAKO POSTATI PRIDRUŽENI ČLAN UDRUŽENJA

Nezavisno udruženje novinara Srbije od 2010. godine u status pridruženih članova prima strane državljane – novinare i druge medijske radnike koji izveštavaju iz Srbije ili rade za medije u Srbiji, kao i državlajne Srbije koji u drugim državama rade ili sarađuju sa medijima na srpskom ili drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Srbiji.

Za učlanjenje je potrebno popuniti pristupnicu i poslati je sa digitalnom fotografijom (portret) i potvrdom o novinarskom/medijskom angažmanu.

Potrebna dokumentacija za prijem može se dostaviti Sekretarijatu lično, poslati emailom na adresu press.sluzba@nuns.rs ili poslati poštom na adresu

NUNS, Resavska 28/II, 11000 Beograd

Fotografija se mora dostaviti u elektronskoj formi.  • POČASNI ČLANOVI UDRUŽENJA

Počasni članovi NUNS-a su istaknuti pojedinci, osvedočeni prijatelji NUNS-a, koji rade u domaćim i stranim medijskim organizacijama, naučnim, kulturnim i sportskim institucijama, nevladinim i vladinim organizacijama i udruženjima, univerzitetima, privrednim društvima, diplomartskim predstavništvima, koji svojim delovanjem doprinose ostvarenju ciljeva NUNS-a. Počasne članove imenuje izvršni odbor NUNS-a. 
UPLATA ČLANARINE


Za nove članove: članarina se uplaćuje kada kandidat bude obavešten da je primljen u NUNS.

Pošto budete obavešteni o prijemu u članstvo, potrebno je dostaviti uplatnicu u skladu sa uputstvima ili članarinu platiti lično u prostorijama Sekretarijata svakoga dana od 10 – 16 časova.


IZNOSI  I UPLATA ČLANARINE

Članarina se može platiti direktno u NUNS-u ili u pošti. 

Podaci za uplatu u pošti: 

Broj računa NUNS-a: 265-1100310000311-86

Uplatilac: ime, prezime, adresa i broj članske karte Udruženja

Svrha: Uplata članarine

Korisnik: NUNS

LEGITIMACIJA MEĐUNARODNE FEDERACIJE NOVINARA

 Za dobijanje članske karte Međunarodne federacije novinara (International Federation of Journalists) dovoljno je da imate overenu legitimaciju NUNS-a i digitalnu  fotografiju u JPG formatu. Članarina za dve godine iznosi 2.500 dinara bez futrole i 3.100 dinara sa IFJ futrolom.