Nezavisno udruženje novinara Srbije već više od deset godina sprovodi projekte kroz koje ostvaruje svoju misiju –  da snažnim i proaktivnim delovanjem u javnosti štiti prava novinara i drugih medijskih radnika u Srbiji, sistematski unapredjuje profesionalne standarde i promoviše etički odgovorno novinarstvo.

Naši projekti uključuju informisanje novinara o njihovim pravima, podizanje svesti o važnosti poštovanja etičkog kodeksa, specijalističke treninge i projekti koji posredno ili neposredno jačaju kapacitete novinara i medija širom Srbije.

Više o aktuelnim projektnim aktivnostima NUNS-a možete pročitati u sekciji Top aktivnosti na ovoj strani, dok više o projektima možete naći na stranicama Aktuelni projekti i Prethodni projekti.

Ukoliko želite da sarađujete sa NUNS-om, molim vas posetite stranicu Imate li ideju?

  • SVI PROJEKTI
  • Aktuelni
  • Završeni
SVI PROJEKTI
  • SVI PROJEKTI
  • Aktuelni
  • Završeni

Kurs engleskog jezika i radionice za medijske radnike

O projektu: Nezavisno udruženje novinara Srbije, u saradnji sa ambasadom SAD od 2003, veoma je uspešno u organizovanju profesionalnih …

Osnaženi novinari – temelj profesionalnog izveštavanja

O projektu:   Projekat sprovodi NUNS u saradnji sa lokalnim asistentima i ekspertima.   NUNS je organizacija koja se …

Godišnja nagrada NUNS-a za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu Dejan Anastasijević

O projektu:   Povodom 3. maja, Dana slobode medija, i zbog izuzetnog značaja koje istraživačko novinarstvo ima za razvoj …

Nova onlajn platforma – novi kanal komunikacije

O projektu:   Svrha granta  je omogućiti NUNS-ovim onlajn kanalima komunikacije da zadovolje potrebe svojih članova i drugih zainteresovanih …

Sloboda medija i radna prava medijskih profesionalaca

O projektu:   Opšti cilj projekta je da novinari/ke u većoj meri poznaju i zastupaju za svoja radna prava …

Cena informisanja u javnom interesu

O projektu:   Sistem projektnog sufinansiranja proizvodnje medijskog sadržaja u javnom interesu zamišljen je kao pošten i transparentan proces …

SafeJournalists.net

Evropska komisija je 2016. godine podržala projekat Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i bezbednosti novinara (u …

Poziv novinarima da učestvuju u projektu Puls Evrope

Projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” poziva novinare domaćih medija da se prijave za učešće i izveštavaju o temama koje približavaju građanima primere dobre evropske prakse kao i sam proces evropskih integracija. Poziv je otvoren za sve medije u Srbiji (elektronske, štampane i internet) koji poštuju Etički kodeks novinara i profesionalne standarde.

4M Beograd

Novinarstvo i novi mediji: nove mogućnosti  3. i 4. april 2012.   Hotel „M“, Beograd, Srbija Canal France International (CFI), …

Veća transparetnost lokalnih samouprava – pravo građana, obaveza države

Projekat će doprineti većem učešću građana u društveno ekonomskom razvoju lokalnih samouprava i unapređenju rada lokalnih organizacija civilnog društva …

Mitovi i činenjice o EU

Većina građana Srbije podržava ulazak Srbije u EU. Međutim dobar deo njih u istraživanjima kaže da o EU ne …

Besplatna pravna pomoć i promocija medijskog prava

Medijska regulativa u Srbiji je zabrinjavajuća, neusklađenost naših medijskih zakona sa propisima Evropske unije, nedostatak pravnog obrazovanja na  fakultetima, kao …

Uloga medija i primena etičkih standarda u izveštavanju o reformi sistema socijalne zaštite i korisnicima socijalnih usluga

Najširoj publici je nevidljivo bezmalo milion ljudi koji zahvaljujući nekoj od socijalnih usluga prebrode najteže trenutke u životu ili …

Uloga Saveta za štampu na medijskoj sceni Srbije

DETALJNIJE Sаvet zа štаmpu je nezаvisno, sаmoregulаtorno telo koje okupljа izdаvаče, vlаsnike štаmpаnih medijа i profesionаlne novinаre. Osnivači Saveta …

“U pravi si!” za novinare

Cilj projekta je izrada sveobuhvatnog, verodostojnog i lako razumljivog elektronskog pravnog vodiča za medijske profesionalce u Srbiji. Elektronski pravni …