Psihološka podrška

Nasilje na internetu može imati velike posledice po novinare. Zaposleni u medijima, ali i slobodni novinari izveštavaju da uznemiravanje na mrežama ima štetan uticaj na njihovo zdravlje i takođe ih sprečava da efikasno rade svoj posao. Pristup podršci i pomoći može biti važan korak u pomaganju novinarima koji su mete na mrežama.

 

NUNS je zajedno BIRN-om obezbedio psihološku podršku za sve novnare kojima je ona potrebna, a u saradnji sa orgnizacijom Međunarodna mreža pomoći (International Aid Network – I.A.N.)

 

Tip podrške koji je trenutno na raspolaganju našim koleginicama i kolegama je

  • Individualna psihološka podrška;
  • Individualna psihoterapija;
  • Grupna psihoterapija za grupe od 5-12 učesnika.

 

Trajanje grupne sesije je 90 minuta (sat i po), individualne 50 minuta, a psihijatrijske konsultacije su dostupne po potrebi.

 

AN i NUNS se obavezuju da poštuju sledeće opšte obaveze:

  • Diskrecija i poverljivost u radu sa upućenim korisnicima;
  • Zaštita podataka o korisnicima;
  • Rad sa upućenim korisicima baziraće se na najboljem interesu korisnika, uz princip dobornamernosti;
  • Striktna neutralnost i nepristrasnost u radu;

 

Ukoliko vam je potrebna neka od navedenih vrsta pomoći možete se javiti NUNS –u na sledeći imejl: podrska@nuns.rs ili na broj telefona koji je u upotrebi 24 sata: 060/6882231 ili se direktno obratiti organizaciji IAN na sledeći imejl: office@ian.org.rs ili telefonom na: 063/389729.

 

Osim psihološke pomoći koju pruža organizacija I.A.N. postoji mogućnost pokrivanja troškova terapije do odredjene sume koju je pružilo neko drugo ovlašćeno lice za pružanje ove vrste pomoći. U takvim slučajevima neophodno je da se osoba javi direktno NUNS – u na gore pomenuti imejl ili telefon.