Organi i tim NUNS-a

IZVRŠNI ODBOR

Željko Bodrožić

Predsednik NUNS

Stojan Marković
Radoman Irić
Nedžat Behljulji
Nadežda Budimović
Sanja Kljajić
Marina Fratucan
Zoran Pavić
Vojislav Stevanović
Nikola Kočović

SUD ČASTI 

Vlado Mareš
Zlatko Čobović
Draga Božinović
Momčilo Pantelić
Safeta Biševac

Nadzorni odbor

Vukašin Obradović
Vuk Cvijić
Duško Medić
Ljubomir Đorđević
Mihajlo Kovač

SEKRETARIJAT

Tamara Filipović Stevanović

Generalna sekretarka

Marko Lazić

Finansijski menadžer

Marija Babić

Istraživačica/pravnica

Nikola Krstić

Novinar/urednik

Rade Đurić

Pravnik/istraživač

Miona Milošević

Projekt menadžerka

Dunja Obradović

Online komunikaciona menadžerka