Organi i tim NUNS-a

IZVRŠNI ODBOR

Željko Bodrožić

Predsednik NUNS

Amela Bajrović
Mileva Malešić
Tamara Milojević
Marko Somborac

potpredsednik NUNS

Adam Santovac
Sanja Kljajić
Marina Fratucan
Jelena Diković
Nikola Lazić
Slobodan Georgiev

SUD ČASTI 

Božidar Andrejić
Igor Božić
Jovana Gligorijević
Zoran Sekulić
Safeta Biševac

Nadzorni odbor

Mijat Lakićević
Vuk Cvijić
Vesna Mališić
Jovanka Marović
Nedim Sejdinović

SEKRETARIJAT

Tamara Filipović Stevanović

Generalna sekretarka

Marko Lazić

Finansijski menadžer

Marija Babić

Istraživačica/pravnica

Ivana Kragulj

Novinarka/urednica

Rade Đurić

Pravnik/istraživač

Milica Stojanović

office manager

Anka Kovačević

menadžerka komunikacija

Nevena Ršumović

Project manager

Miloš Miloradović

menadzer komunikacija