Vrste članova

Pripravni članovi

Pripravni članovi NUNS-a su studenti koji se bave ili nameravaju da se bave novinarstvom.

Uz zahtev za prijem u članstvo odnosno popunjenu pristupnicu, kandidat za pripravnog člana dužan je Sekretarijatu da dostavi i:

Kopiju indeksa i dva poslednja javno objavljena rada koji svedoče o delovanju i ličnom angažovanju.

Redovni članovi

Redovni  članovi NUNS-a su novinari i drugi medijski radnici štampanih, elektronskih i novih medija, novinskih agencija, nezavisno od radnog statusa.

Uz zahtev za prijem u članstvo odnosno popunjenu pristupnicu, kandidat je  dužan da Sekretarijatu dostavi i:
• potvrdu medija u kojem je zaposlen ili angažovan ili ukoliko se radi o kandidatu koji samostalno deluje (frilenser) potrebno je da dostavi objavljene radove, fotografije, crteže i/ili druge relevantne akte kojima dokazuje svoj status, objavljene u poslednje dve godine;
• Pisanu i uredno potpisanu preporuku za prijem od člana Izvršnog odbora, Poverenika ili najmanje dva redovna i/ili počasna člana NUNS-a.

Pripravni članovi NUNS-a su studenti koji se bave ili nameravaju da se bave novinarstvom.

Uz zahtev za prijem u članstvo odnosno popunjenu pristupnicu, kandidat je dužan da Sekretarijatu dostavi i:

kopiju indeksa i dva poslednja javno objavljena rada koji svedoče o delovanju i ličnom angažovanju.

Pridruženi članovi

Pridruženi članovi NUNS-a su strani državljani, novinari i drugi medijski radnici koji izveštavaju iz Srbije ili rade za medije u Srbiji, kao i državljani Srbije koji u drugim zemljama rade ili sarađuju s medijima na srpskom i drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Srbiji.

Počasni članovi

Počasni članovi NUNS-a su istaknuti pojedinci koji rade u domaćim i stranim medijskim organizacijama, nevladinim i vladinim organizacijama i udruženjima građana, univerzitetima, privrednim društvima, diplomatskim predstavništvima kao i u kulturnim i sportskim institucijama, koji svojim delovanjem doprinose ostvarenju ciljeva NUNS-a, a što konstatuje Komisija za prijem novih članova i prestanak članstva.

Međunarodna legitimacija bez futrole

Za dobijanje članske karte Međunarodne federacije novinara (International Federation of Journalists) dovoljno je da imate overenu legitimaciju NUNS-a kao redovni član.

Međunarodna legitimacija sa futrolom

Za dobijanje članske karte Međunarodne federacije novinara (International Federation of Journalists) dovoljno je da imate overenu legitimaciju NUNS-a kao redovni član.