Baza podataka napada na novinare

novine_morguefile

Krajem 2013. godine, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja započelo realizaciju projekta „Baza podataka napada na novinare“.

 

U proseku, svakog meseca u 2011. godini, dogodio se jedan fizički napad na novinare i upućena je jedna pretnja ugrožavanja sigurnosti pripadnika profesije, često i članova njihovih porodica. Reakcije nadležnih organa ne daju nadu da će se uslovi za neometan rad novinara popraviti…

 

*Izveštaj „Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu“ (Indikator 14 – Zaštita bezbednosti novinara)

 

Podaci o slučajevima pretnji i napada na novinare dostupni su javnosti kroz reagovanja profesionalnih udruženja i objave u medijima. Mehanizam registrovanja i praćenja pojedinačnih slučajeva i njihovog daljeg epiloga u našoj zemlji ne postoji.

 

NUNS je pokrenuo projekat sa ciljem kreiranja jedinstvene baze podataka u kojoj bi bili registrovani slučajevi kršenja prava i ugrožavanja bezbednosti novinara, čime bi se omogućilo lakše praćenje, analiza i kreiranje politika razvoja slobode medija i boljeg medijskog okruženja.


Reč Vukašina Obradovića, predsednika NUNS-a

Napadi na novinare, u svakom civilizovanom društvu, predstavljaju meru demokratije. Mi, na žalost, još uvek nismo razvili svest da je atak na predstavnike javne reči nešto nedopustivo i nespojivo sa tekovinama moderne civilizacije. Zato se i nakon demokratskih promena, svedoci smo, gotovo svakodnevno, neko od naših koleginica i kolega nađe na meti nasilnika. Nizak nivo senzitivnosti ali i kolegijalne solidarnosti doveo nas je dotle da čak verbalne napade i ne registrujemo iako oni, ponekad, imaju teže posledice nego li fizički nasrtaji.

 

Namera NUNS-a nije da bazom podataka napada na novinare samo registrujemo stvarnost. Ovo je samo početak aktivnosti našeg udruženja na jednom drugačijem pristupu ovoj društvenoj devijaciji. NUNS želi, osim žigosanja nasilnika, da uvede novu praksu koja, sigurni smo, osim neposredne zaštite, treba da doprinese i povećanju sigurnosti novinara. Ubuduće, ova baza će služiti samo kao početak našeg pomnog praćenja šta se dešava nakon što se ugrozi bezbednost nekog pojedinca ili verbalno nasrne na novinare. NUNS će se truditi da svaki incident proprati do nekakvog kraja. Svejedno je da li će to biti procesuiranje krivaca ili će nadležni organi, što nije bio redak slučaj do sada, jednostavno ćutke preći preko maltretiranja novinara. NUNS će, uz pomoć ove baze obaveštavati javnost o ishodu svakog slučaja ponaosob.

 

Verujemo da je to jedan od načina da se javnost animira i da se konačno shvati da novinarima moraju da se omoguće normalni uslovi za rad. Oni podrazumevaju da niko od naših koleginica i kolega ne sme da strahuje za svoju bezbednost i da je verbalni linč jednak fizičkom napadu. Tek kada u tome uspemo, znaćemo da je Srbija demokratska država u kojoj novinari mogu, bez ikakvih pritisaka, da se bave svojim poslom. Ali i, sa druge strane, da svako ko se usudi da nasrne na integritet novinara mora da bude spreman da za to snosi i sankcije.

 

Vukašin Obradović

Tagovi

Povezani tekstovi