CeSID: Skratiti izbornu tišinu na 24 sata

Oni su predložili i da se u kampanjama obrati dodatna pažnja na ponašanje štampanih i onlajn medija, bilo kroz obavezno formiranje Nadzornog odbora za praćenje izbora ili kroz uvođenje regulatornog tela za nadzor štampanih i onlajn medija u izbornim kampanjama.

„Precizirati odredbu da REM tokom kampanje mora sistematski da monitoriše medije, sankcioniše eventualna kršenja propisa u veoma kratkim rokovima zbog prirode takvih sankcija u kampanjama (do 48 sati) i o tome obavesti javnost (periodično na 15 dana u kampanji i po završetku izbora, 30 dana od dana za glasanje)“, navodi se u preporuci u vezi sa uvođenjem obaveznog monitoringa medija i spotova u političkom oglašavanju.
CeSID je predložio i korenite promene koncepta izborne tišine „jer je ovaj institut, kako je sada definisan, prevaziđen i predug“, te da bi je trebalo skratiti na 24 sata uoči glasanja, uz „jasno definisano kontrolno telo i dobro odmerene sankcije su prvi koraci koje je na tom putu neophodno uraditi“.
Ceo dokument sa preporukama možete pročitati OVDE.

Tagovi

Povezani tekstovi