DEMOKRATIJA – VODILJA NEZAVISNOG NOVINARSTVA

NJegova ekselencija je u razgovoru s rukovodstvom ,,Dnevnika” naglasio da je dobro obavešten kako je tekla integracija, ali da ga zanimaju rezultati dosadašnjeg toka zajedničkog rada.
Direktor ,,Dnevnik Vojvodina presa” Dušan Vlaović, zamenik direktora Mario Bajer i glavni i odgovorni urednik Petar Petrović obavestili su visokog gosta o dosadašnjim promenama, a još više o planovima za budućnost. ,,Dnevnik Vojvodina pres” postoji tek godinu dana i za to kratko vreme je znatno sanirano teško nasleđe iz doba Miloševićeve vladavine. Ipak, direktor Vlaović je kao najvrednije ostvarenje naznačio samostalnost u uređivačkoj politici u onosu na lokalnu vlast.
Petar Petrović je precizirao da ,,Dnevnik” čvrsto sledi načela o informisanju koja propagira OEBS, a koju je WAZ među prvima prihvatio još pre dve godine. Redakcija ,,Dnevnika” je do sada imala puno razumevanje i pomoć Nemačke za osposobljavanje mladih kadrova i obnovu dela neophodne opreme. ,,Dnevnik” čini sve da okupi što više mladih, darovitih i demokratski opredeljenih ljudi. Nekima od njih je omogućena i specijalizacija u Minhenu i Dortmundu.

Dr Cobel, koji je tek tri meseca u Beogradu, dobro je obavešten o prilikama u SCG pošto je od 1999. do 2000. godine bio prvi savetnik delegacije Evropske komisije u Prištini. On je listu ,,Dnevnik” dao opširniji intervju, koji ćemo objaviti u nedeljnom broju ,,Dnevnika”, 24. aprila. Po njegovom mišljenju, prilike u SCG brzo se menjaju. Za poslednja dva meseca ostvaren je vidljiv napredak. SCG, kaže on, ima u ovom času tri grupe pitanja: saradnja s Hagom, kosovski problem i razrešenje odnosa unutar SCG. Naravno, ne treba zaboraviti i privredna i socijalna pitanja.
Dr Cobel se posebno interesovao za uslove ostvarivanja nezavisne uređivačke politike u sredini u kojoj je na vlasti Radikalna stranka. NJegova poseta nije bila i poseta gradu Novom Sadu. Kao čovek koji se i sam bavio novinarstvom, smatra da nema potpuno nezavisnog pisanja. Ono mora biti ograničeno demokratskim principima, koji se ne smeju kršiti u ime slobode štampe. Otuda se nemački ambasador naročito interesovao za to kako redakcija ,,Dnevnika” osposobljava mlade novinare, jer oni moraju da shvate da je poštovanje demokratije linija-vodilja svakog novinarstva.

Tagovi

Povezani tekstovi