DOMAĆI MEDIJI NEDOVOLJNO ZASTUPAJU NACIONALNE MANJINE

Okrugli sto o temi «„Odnos između medija i nacionalnih manjina”», održan prekjuče u organizaciji OEBS-a, pokazao je da naše televizije, radio stanice i štampa ne pružaju dovoljno pažnje temama koje se tiču nacionalnih manjina, čime se direktno podriva ideja o demokratskom i slobodnom društvu u Srbiji.
Kako je istakao šef misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori Mauricio Masari, «prava manjina su srž mandata OEBS-a, a ta prava najbolje se ogledaju u njihovoj punoj integraciji u sve strukture društva». Masari je istakao da su odnosi medija i nacionalnih manjina od krucijalne važnosti u svim demokratskim društvima i da u tom pogledu situacija u SCG nije sasvim zadovoljavajuća. Jezgrovito rečeno, «mediji ne mogu zanemarivati manjine koje su bitan deo srpskog društva».

Na okruglom stolu, koji su vodili šef odeljenja demokratizacije OEBS-a Hanelore Valir i šef Odeljenja za medije Viržini Žuan, učestvovali su brojni predstavnici nacionalnih saveta manjina i vodećih srpskih medija. Činjenica da RTS neobjašnjivo nije imao predstavnika na ovako važnom susretu dodatno je pojačala utisak neobjektivnosti medija u odnosu na nacionalne manjine, pogotovo ako se uzme u obzir status «javnog servisa svih građana» koji RTS nevešto plasira u etar. Moderator okruglog stola i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski primetio je da su pomenuti odnosi izuzetno delikatno pitanje, jer ako se manjine nedovoljno prikazuju u medijima, onda je Zakon o ravnopravnosti mrtvo slovo na papiru. Izlaganja predstavnika saveta nacionalnih manjina uglavnom su svedočila o njihovom nepovoljnom medijskom tretmanu.
Predstavnik Nacionalnog saveta Makedonaca Dragan Veljkovski tvrdi da su Makedonci na jugu Republike asimilirani i da ih mediji predstavljaju kao južne Srbe. Bajram Omeragic iz Nacionalnog saveta Bošnjaka, koji je poslanik u Republičkoj skupštini i član skupštinskog Odbora za informisanje i kulturu, primeto je da Bošnjaci nemaju svoju televiziju, a da u Crnoj Gori nemaju «ni sekunde TV programa» iako čine između 14 i 18 odsto stanovnika. Jelena Perković iz Nacionalnog saveta Rusina predložila je da se formira novinska agencija koja bi dnevno emitovala vesti koje se bave pitanjima manjina, kako bi se na jednom mestu artikulisali njihovi interesi. Ni u dekadi Roma ne ide sve glatko za njih, smatra LJuan Koka iz Nacionalnog saveta Roma.
Odlične rezultate na polju ravnopravnosti nacionalnih manjina u medijima prezentovao je vlasnik radija 021 Slobodan Stojšić. NJihov «multiradio» degetoizirao je informativni program nacionalnih manjina.

Tagovi

Povezani tekstovi