Ebart realizovao projekat Tajmlajn sa najvažnijim događajima od 1991. do 2015.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Medijski arhiv Ebart realizovao je projekat Tajmlajn – Neizvesna prošlost 1991-2015. koji sadrži najvažnije događaje u tih 25 godina, viđene očima medija.

Posle četiri godine rada nastao je digitalni multimedijalni arhiv sa više od 5.900 događaja, koji korisnicima omogućava uvid u bližu i dalju istoriju.

Za svaku od 25 godina od 1991. do 2015. odabrano je najmanje po 200 događaja, kroz koje je prikazana društvena transformacija i tranzicija.

Događaji su ilustrovani originalnom medijskom građom i predstavljaju svedočanstvo vremena u kojem su nastali.

Tajmlajn započinje svoj život u SFRJ, nastavlja se kroz Saveznu Republiku Jugoslaviju i Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora, a završava se u Srbiji.

Vremenska linija prati tehnološku transformaciju, od tradicionalnih do digitalnih medija. Ona dekonstruiše medijske interpretacije, narative i okvire koji su nastajali, nestajali i opstajali tokom tranzicionih godina, navodi Ebart.

Istraživački tim Ebarta realizovao je projekat sa ciljem da rekonstruiše medijsku sliku dve i po decenije političkog, društvenog i kulturnog života u Srbiji.

Projekat je finansirala Evropska unija, a veliki doprinos stvaranju arhiva dali su i partneri Ebarta, nedeljnik NIN i Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka, koja ja kreirala lokalnu vremensku liniju, sačinjenu od 267 događaja od značaja za Čačak.

Tajmlajn je značajan resurs za novinare, koji mogu da pronađu važne izvore za istraživačke priče.

Digitalni arhiv mogu da koriste i građani, koji na jednom mestu mogu da pronađu relevantne informacije, da provere svoje sećanje i znanje o određenim društvenim pojavama. Na taj način mogu da unaprede nivo svoje medijske pismenosti i da steknu potrebna znanja za aktivnije učešće u političkim procesima.

Tajmlajn je namenjen i istraživačima iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, koji u više od 27.000 izvora mogu da pronađu vredan resurs za naučno-istraživački rad.

Korišćenje digitalnog multimedijalnog arhiva je besplatno, a Tajmlajn je dostupan na linku na www.tajmlajn.net.

Tagovi

Povezani tekstovi