Ekran čuva vlast

Beograd-Da je bilo političke volje, privatizacija lokalnih medija mogla je biti završena do sada. Ovako, rokovi se produžavaju, a time i mogućnost da gradske ili opštinske vlasti nastave da kontrolišu i različitim interesima potčinjavaju glasila čiji su osnivači.


-Dok je rok za privatizaciju štampe april iduće, radio i televizijske stanice moći će da se privatizuju do kraja 2007. godine. Mada je skraćenje roka za privatizaciju RTV stanica (predlagano da to bude kraj 2008. godine) izbegnuto, veoma kritikovano, poklapanje sa održavanjem lokalnih izbora, pojedinim opštinskim vlastodršcima pružena je šansa da i naredne dve godine beskrupulozno utiču na birače. U sprovođenju privatizacije problem je činio neprimenjiv Pravilnik kojim je Ministarstvo za kulturu i medije trebalo bliže da uredi način privatizacije elektronskih medija, (nova verzija usvojena je nedavno) nepostojanje medijskog registra i kašnjenje sa osnivanjem Republičke radiodifuzne agencije i Agencije za telekomunikacije. Ali, kao jednog od kočničara za privatizaciju prepoznali su i lokalne samouprave.


-Želeći da zadrže politički uticaj koji imaju u lokalnim medijima opštine najčešće proces privatizacije opstruiraju i ne odgovaraju na naše zahteve-objašnjava Dragan Bosiljkić, rukovodilac projekta zadužen za privatizaciju medija u Agenciji za privatizaciju. -Taj proces sada će, međutim, ići brže, jer će se inicijativa za privatizaciju pokretati iz Ministarstva pravde. Ipak, opstrukcija se može očekivati prilikom dostavljanja dokumenata i programa privatizacije, jer mediji se politički kontrolišu i preko imenovanih direktora. To šteti svima,. a mi ćemo protiv takvog ponašanja koristiti mehanizme zaštite-od podizanja krivičnih prijava do uvođenje prinudnih mera u te medije.


-Bosiljkić procenjuje da bi elektronski mediji mogli biti privatizovani do kraja iduće, najkasnije 2007. godine.


-Direktor Radio-televizije Kragujevac Slavica Trifunović kaže da UO te kuće odlučio da se krene u privatizaciju, a gradski IO da se sa tim sačeka. Ona primećuje da su gradske vlasti, kako se rok za privatizaciju približavao, gubile interes za njih, pa je budžet za 22 odsto smanjen u odnosu na 2004. godinu.


-U RTV Zaječar privatizaciju, kako kaže direktor Velibor Todorov, željno iščekuju. I on smatra da za promenu statusa lokalnog medija nije bilo političke volje i upozorava na problem nelojalne konkurencije. Opština je ispoštovala svoje obaveze prema toj kući i, smatra Todorov, jeda čeka da ih „skine sa grbače“.


Sanja Remić 

Tagovi

Povezani tekstovi