Etar još bez međa

Planom raspodele frekvencija koji je uradio Sektor za telekomunikacije Ministarstva za kapitalne investicije predviđeno je 220 televizijskih i 400 UKT FM radio kanala. Međutim, iz Saveta za radiodifuziju poručuju da ovaj plan ima niz nedostataka i da je, što se njih tiče-neupotrebljiv. Član Saveta za radiodifuziju Slobodan Đorić objašnjava za „Novosti“ da plan nije bio na javnoj raspravi, niti je, kako je saopšteno iz Ministarstva za kapitalne investicije, urađen u saradnji sa radiodifuznim savetom.


-Od Sektora za telekomunikacije smo  pre petanaestak dana dobili plan, uz zahtev da ga sa njime potpišemo, ali je on za nas neupotrebljiv-tvrdi Đorić.-Naime, na osnovu ovako urađenog plana Agencije za radiodifuziju ne može se raspisati konkurs za podelu frekvencije. Za nas uopštene cifre ne znače ništa. Potreban nam je plan kojim će biti određen tačan broj nacionalnih, regionalnih i lokalnih mreža, kako bismo na osnovu toga raspisivali konkurs. Primedbe na plan su, kaže Đorić, iznete i prilikom sastanka sa jednim od njegovih autora, ali problem je, objašnjava on, cajtnot u kom se našlo Ministarstvo za kapitalne investicije, koje do 15. maja treba da uradi i plan preda Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. Član Radiodifuznog saveta najavljuje da će se o ovome iduće nedelje obaviti konsultacije sa najvećim asocijacijama emitera.


-Savet je pre nekoliko meseci tražio od Sektora za telekomunikacije da prilikom izrade radiofrekvencijskog plana predvidi maksimalan broj mreža za nacionalnu pokrivenost, kako bi njima bili obuhvaćeni i sadašnji nacionalni emiteri, ali i neko iz unutrašnjosti-veli Đorić i potvrđuje da je po Zakonu o telekomunikacijama i Zakonu o radiodifuziji Plan raspodele frekvencija trebalo da uradi Agencija za telekomunikacije-ali, ona još nije formirana.


Mada oblast radiodifuzije izaziva veliku pažnju javnosti uvođenje reda u etru još nije na vidiku. Jer, zbog kašnjenja u primeni zakona, ali i izbora devetog člana Saveta za radiodifuziju nerealno je i očekivati da uskoro dođe do raspisivanja konkursa i podele frekvencije.


S.Remić

Tagovi

Povezani tekstovi