Evropska komisija zabrinuta zbog izmena i dopuna Zakona o radiodifuziji

U jučerašnjem saopštenju Evropska komisija ističe da pre ponovnog odlučivanja o spornim izmenama treba ostaviti dovoljno vremena za javnu raspravu u koju bi bili uključeni svi relevantni subjekti. Za to je Evropska komisija, kako navodi u saopštenju, spremna da pruži tehničku pomoć.
Osim zabrinutosti zbog procesa raspodele radiodifuznih frekvencija, Evropska komisija je zabrinuta i zbog činjenice da je Skupština, bez odgovarajućih konsultacija, usvojila izvesne kontroverzne amandmane na Zakon o radiodifuziji, kojima bi bila povećana diskreciona ovlašćenja Agencije za radiodifuziju. To bi se, istovremeno, negativno odrazilo na nezavisnost agencije u odnosu na izvršnu vlast, ocenjuje Evropska komisija, najavljujući da će nastaviti da prati razvoj događaja u vezi s tim pitanjem u svom narednom redovnom izveštaju o primeni glavnih ciljeva evropskog partnerstva.
Pismo Evropske komisije poslato je i potpredsednici vlade Srbije Ivani Dulić-Marković, ministru kulture Draganu Kojadinoviću, predsedniku Odbora Skupštine Srbije za kulturu i informisanje Aleksandru Lazareviću, predsednici Odbora Skupštine Srbije za evropske integracije Suzani Grubješić, direktorki Kancelarije za evropske integracije Tanji Miščević, generalnom sekretaru Presedništva Srbije Branku Radujku i predsedniku Republičke radiodifuzne agencije Nenadu Cekiću.
Pismo Evropske komisije odnosi se na izmene i dopune Zakona o radiodifuziji, koje je Skupština Srbije usvojila 19. jula uprkos zahtevima Misije OEBS, oba domaća novinarska udruženja (NUNS i UNS) i međunarodnih strukovnih i drugih organizacija za njihovo povlačenje iz hitne procedure i upućivanje na javnu raspravu. Sporne zakonske izmene, koje je predsednik Republike vratio na ponovno glasanje, usvojene su na predlog članova skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje iz redova DSS, G17Plus, SPO, SPS i Liste za Sandžak.
Tim odredbama utvrđeno je da je emiter, kome je trajno ili privremeno oduzeta dozvola za rad, dužan da obustavi program odmah po dostavljanju konačne odluke Saveta RRA, koja će, u suprotnom, biti prinudno izvršena. Utvrđena je i dužnost imalaca dozvole za emitovanje programa da za svaku promenu vlasničke strukture pribave prethodnu saglasnost RRA, a rok za početak emitovanja programa TV stanice u osnivanju produžen je sa 60 na 90 dana od dobijanja dozvole. Izglasanim izmenama i dopunama Zakona predviđeno je da RRA izdaje dozvole za kablovsko i satelitsko emitovanje programa bez javnog konkursa, na zahtev operatera.
Jedan od potpisnika Predloga ovih izmena, Rajko Baralić, inače član matičnog skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje iz SPS, potvrdio je za Danas da je upoznat sa sadržinom pisma Evropske komisije. Uprkos tome i dalje stoji iza spornih izmena Zakona o radiodifuziji.
– Ponovo ću za njih glasati, ne ulazeći u to ko je dobio frekvencije, jer započeti posao treba da se zaokruži. Ko nije dobio frekvencije ne može da emituje program. Norma bez sankcija nije norma. Dok izmene i dopune Zakona ne stupe na snagu, svi emiteri koji nisu dobili nacionalnu frekvenciju i dalje mogu nesmetano da emituju program preko satelita – objašnjava svoj stav Rajko Baralić, uz ocenu da se preko ovog zakona, koji je donet 2002, „prelamaju politički interesi“, da su to dosad četvrte izmene i dopune, ali da „nema političke volje i snage da se donese novi celovit zakon“.
Za razliku od Baralića, Vukosav Tomašević, takođe potpisnik spornih zakonskih izmena i član pomenutog odbora iz DSS, nije znao za pismo Evropske komisije, pa je za naš list izostao njegov komentar.“Da prvo vidimo to saopštenje. Moramo da obavimo konsultacije. I mi predlagači zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji i poslaničke grupe u parlamentu“, bila je juče jedina Tomaševićeva reakcija na vest o pismu EK za koju je saznao od novinara Danasa.
Na pitanje da li će predlagači prikupiti dovoljan broj od 84 potpisa poslanika, koliko je u periodu vanrednog zasedanja parlamenta potrebno da bi sednica mogla da bude sazvana i zakonske izmene stavljene na ponovno glasanje, Tomašević je odgovorio:
„Nema nas toliko. Stvar nalaže da se ponovo obave političke konsultacije“. Nešto je određenija bila u svojoj izjavi za Danas nezavisni poslanik Blagica Kostić, koja nije potpisala kontroverzni predlog izmena i dopuna Zakona, niti je za njega glasala.
– Po mojim informacijama oni će ići do kraja sa tim. Neće uvažiti preporuke predsednika Republike i OEBS da se preispitaju rešenja. Oni su želeli da u letnjoj pauzi uguše sve lokalne i nepodobne medije, da im onemoguće da dobiju frekvencije i da se amnestira RRA zbog odluke oko BK televizije tako što će svu odgovornost sa RRA da prenesu na Skupštinu. M. Torov

Tagovi

Povezani tekstovi